Snøskredvarsel for Heiane tirsdag 25.05.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder og i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (flakskred)

Opphopning av vann i/over lag i snødekket

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mye regn vil fortsette å tilføre snødekket vann og kan gi naturlig utløste skred. I de delene av regionen hvor det finnes mest snø, kan skredene bli middels store. Mange steder er det nå såpass lite snø igjen at det bare vil kunne gå små skred, og her er følgelig skredfaren lavere. Husk likevel at selv små skred kan få stor kraft der snøen er våt og tung. Vær obs på sprekker og mulighet for glideskred. Regnet øker faren for glideskred.
Snøoverflaten er våt og myk etter lang tid med varmegrader. Snødekket antas være omdannet til grovkornet snø og være relativt homogent nå. Det er lite snø under 1000 moh i sørvendt terreng. I nordvendte sider er det skiføre ned til 800 moh. Rygger og rabber her er bare, men i leheng ligger det fortsatt en del snø.
Mandag morgen hadde det kommet fra 5 til 13 mm regn i regionen siste døgn.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørøst.
0 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis liten kuling fra om formiddagen. Mest nedbør i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra øst.
2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Periodevis stiv kuling.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org