Snøskredvarsel for Heiane onsdag 24.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Store skred kan gå når snødekket blir gjennomfuktet. Naturlig utløste skred ventes. I lavlandet er det lite snø og liten skredfare.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Store variasjoner innad i regionen. Høyt til fjells kan det gå store flakskred som følge av regnværet. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene. Under 1000moh er snødekket isotermt og det ventes løssnøskred som følge av regnet. Store områder i lavlandet er uten snø. Her er det kun skredfare i utløpssoner for skred.
Mildværet påvirker nå snødekket høyt opp i fjellet og i lavereliggende områder er snøen veldig våt. På de høyeste toppene kan det fortsatt ligge noe tørr snø. Mye vær fra sørøst har tidligere lagt igjen mye snø i nord- og vestvendt terreng i høyfjellet men snødekket er generelt tynt for årstiden.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
Mange våte flakskred observert i Hunnedalen søndag. Under 900moh.
3 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-3 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.
Nedbør hovedsaklig om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
42 mm i døgnet, opp mot 70 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest., endring til bris fra sørvest om kvelden.
0 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Åseral

Snø

23.02.2021 kl. 09:50

763 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Tydelige tegn på mildværet på overflaten
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst, skavler har dannet seg på vestsiden av Vardeheia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sørøst (tatt på ca 850 moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nord (tatt på ca 850 moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest (tatt på ca 900 moh)
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Skrivarknuten (995 moh) sett fra sørøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Generelt lite snø i østvendt terreng rundt skoggrensa (litt mer vest, men forholdsvis lite snø her også).
Bilde Av Faretegn
Bilde 8 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Bekken bryter snart gjennom skiløypa på ca 660 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@60cmQ3 Bruddet gikk ved hard banking i kantkorn laget som ligger dypt i snødekket. Må nok mye belastning til for å påvirke.

LBT@5cmQ2 Brudd ved første slag, kantkorn under skare. Lett å påvirke, men blir ikke store skred.

Vær

Ikke nedbør -0,5 °C 0 m/s 90% skyer Rolig vær, første dag med klarvær etter flere dager med tykk tåke. Plussgrader på dagen, rett under 0 grader de siste 2 nettene.

Notater

Jeg valgte observasjonspunktet mitt etter ett ønske av det lokale løypemannskapet. Pga av mildvær og en åpen bekk må det flyttes på en løype som i såfall kommer til å ligge i utløpssonen for en østvendt heng (i området med tregrensa). Tok etterpå turen litt lenger opp for å få et inntrykk av situasjonen generelt i fjellet.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

23. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

1 cm K MFcr, 1 cm 1F MF 1 mm W, 1 cm K MFcr, 5 cm 4F FC/FCxr 1 mm/2 mm M, 30 cm 1F RG 1 mm M, 20 cm P RG 0 mm M, 10 cm 4F/F FC/FCxr 1 mm/3 mm, 30 cm 1F RG 1 mm M, 40 cm K MF 3 mm -0,5 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm, -0,6 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 130 cm

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket oppleves som stabil på turen i dag. Mildværet har gjort jobben og omdannet en del av den fasetterte snøen til mer avrundete former. Jeg fant 2 lag med nevneverdig kant i dag. Det ene laget ligger såpass dypt at det er vanskelig å påvirke, det andre ligger under skaren. Dette laget er nok det mest kritiske og mulige skred vil variere i str avhengig av hvor mye snø som har lagt seg oppå. Går allikevel ut ifra at de blir str 1 eller evt str 2. Gravde meg kjapt ned en god halv meter på ca 900moh for å sammenligne. Fokksnø under skaren her, ikke kantkorn på øverste halve meteren. I de delene av regionen der det ferdes i terreng under 1000 moh er FG 3 for høy, men jeg skjønner godt at det kan være ok for høyere liggende terreng. Mildværet fortsetter og tar mest sannsynligvis snart knekken på resterende kantkorn. Det skal komme nedbør de neste 2 dagene, regn ganske høyt opp. Det fornyer faren for våte løssnøskred og muligens i høyfjellet ferske fokksnøflak. Varslet faregrad er for høy

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Våt Snøoverflaten er veldig tydelig påvirket av mildværet den siste tiden. Bærende skare for skigåer overalt fra 600-900moh i dag, men går man av skiene går man lett gjennom skaren og 10-50 cm ned i snødekket. Mindre dyp innsynkning høyere til fjells. Ujevn snøfordeling i terrenget med opphopning i vest- og nordvente fjellsider. Høyere topper er av avblåste samt sør og øst sider. I lett kupert terreng ligger snøen i alle himmelretninger, men også mest V og N. Under skoggrensa er snøfordelingen mer jevn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

ObsID: 257417

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org