Snøskredvarsel for Heiane mandag 15.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå bratt terreng med fersk vindtransportert snø, den hviler på et svakt underlag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nysnø kombinert med kuling fra sørøst spesielt første del av mandagen ventes å flytte på løs snø og danne fokksnøflak i leheng mot nordvest. Disse legger seg stedvis over et lag av kantkornet snø og overflaterim og vil derfor være ustabile. Østlige deler av regionen har mest løs snø tilgjengelig og det vil følgelig være her det ventes størst vindtransport og høyest skredfare. Flak som ligger på rim eller kantkorn stabiliseres svært sakte.
Vinden har lagt opp myke fokksnøflak i leområder over tregrensen. Fokksnøflakene har lagt seg over rim og kantkorn. I mindre vindutsatte områder ligger det fremdeles rim og kantkorn i overflaten. Østlige deler av regionen har generelt både mer og løsere snø. Det gamle snødekket består av fokksnøflak av varierende hardhet, skare og kantkorn. I bratte solsider er snøen mange steder nå påvirket av solen.
Det ligger stedvis rim og kantkorn under den siste fokksnøen. Det er også kantkorn over skarelag dypere i snødekket, men dette er vanskelig å påvirke.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra øst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-17 °C til -9 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / GJESDAL

Snø

15.02.2021 kl. 08:07

666 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bilde tatt mot nord - tverråknuten 977moh i skyene til høyre i bildet

Vær

Snø -3,5 °C 8 m/s fra Ø ← 100% skyer Lett snøvær, vindtransport av snø. Væromslag i går fra kaldt og klart lørdag til mer skyet og mildere (-13 søndags morgen til -5 på dagen). Trekk gjennom gårsdagen, og økning i vind søndags kveld.

Faretegn

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vanskelig å anslå mengde snø som har kommet. Snø tilgjengelig for vindtransport og det har lagt seg opp i lesider.

ObsID: 255570

Heiane / HJELMELAND

Snø

13.02.2021 kl. 12:14

770 moh

T.O.Laugaland (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  T.O.Laugaland
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  T.O.Laugaland
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  T.O.Laugaland
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  T.O.Laugaland

Vær

Ikke nedbør -10 °C 0 m/s

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Generelt avblåst og lite snø

ObsID: 255122

Heiane / Åseral

Snø

12.02.2021 kl. 11:33

874 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Vardehei vestside (tatt mot øst)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Vardehei østside (tatt mot vest)
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Snø ansamlinger i vestvendt heng
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nordøst
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Nina@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Løs fasettert snø under solskare
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -6,2 °C 4 m/s fra NØ ↙ 10% skyer

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT@30cmQ3 Ved hard banking brudd i kantkorn laget ved stor belastning

ECTX

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten varierer fra løs fasettert snø om vindpakket myk til vindpakket hard. Men jeg må si at, annerledes enn det som har blitt observert vest i regionen, er vindpakket myk dominerende og til og med mye løs kantkornet snø der vinden ikke har tatt. Hard overflate fant jeg bare rett på toppene. I sørlig og vestlig helning er det et tynt lag med solskare over løs kantkornet snø. Konstant østavind den siste tiden har ført til lett skavldanning på vestsidene, men generelt virker det til å være ganske jevnt med snø i alle himmelretninger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Virker veldig stabilt på tur i dag og testene viste det samme. I denne delen av regionen kan jeg ikke fortelle om skytende sprekker el andre faretegn som det har blitt observert andere plasser i det siste. Vinden har nok ikke vært like sterk her heller siden overflaten er ikke særlig hard bortsett fra toppene. Kantkornet snø i forskjellige størrelser og hardheter dominerer snøpakka etter lang kaldværsperiode med mye oppbyggende omvandling. FG 2 er helt ok i mine øyne. Samme vær framover med muligens litt økende vind. Trolig lite forandring i situasjonen så lenge vinden ikke øker altfor mye. Løs kantkornet snø i overflaten er tilgjengelig for transport, så det er nok avhengig av vindstyrke om den kan danne nye flak. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

12. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh

Snøprofil

0,2 cm MFcr Solskare, 10 cm F FC/DH 1 mm/2 mm D, 30 cm 4F FC/DH 1 mm, 10 cm K RG/RGxf 1 mm/4 mm, 20 cm P RG/RGxf 1 mm/2 mm, 10 cm 1F FC 0 mm/2 mm, 3 cm 4F FC 1 mm/3 mm -14,9 °C @ 0 cm, -12,4 °C @ 10 cm, -9,3 °C @ 20 cm, -7,6 °C @ 30 cm, -5,9 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -3,6 °C @ 60 cm, -2,6 °C @ 70 cm, -1,1 °C @ 80 cm

ObsID: 254988

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org