Snøskredvarsel for Heiane torsdag 11.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Unngå leområder med fokksnø. Enkelte steder ligger fokksnøen på et vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det stabile vinterværet fortsetter og skredproblemene opprettholdes. Hovedproblemet er siste ukes fokksnøflak. Skredfaren er i stor grad knyttet til vindtransport av snø. I områder som ikke har fått vind av betydning vil dette problemet være mindre eller fraværende. Fokksnøen ligger mange steder over kantkornet snø og fjernutløsning er mulig. Det kalde været gir langsom stabilisering. Det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn dypere i snødekket. Lagene virker å være mest utbredt vest og nord i regionen. Det skal mye til for å løse ut skred, men vær oppmerksom der det gamle snødekket er tynt eller mykt.
Snøoverflata er preget av kraftig vind og består av harde fokksnøflak i fjellet. På rygger og andre vindutsatte steder er det lite snø. I enkelte skjermede formasjoner og i skogen ligger det fortsatt noe løs snø.
Stedvis ligger det fokksnø over et lag med kantkorn, det variere hvor lett dette laget kan påvirkes. Dypere i snødekket finnes det kantkorn over skare, men laget er generelt vanskelig å påvirke.
Ingen ferske skred rapportert.
Ingen nye observasjoner siden søndag, da ble det rapportert om svært vindpåvirka overflate i fjellet og drønn og skytende sprekker flere steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-19 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-20 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.
Klarner utover dagen. Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

11.02.2021 kl. 20:37

815 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  950moh vest nordv.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  900moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Skavlene er vestvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← Pent kaldt

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Vindherjet og vekslende snødekke. Harde flak over kantkorn, avblåst skare eller mykere føre av overflatekant/omvandlet eldre fokksnø. Sastrugi i høyden.

Tester

LBT@5cmQ2 Hardt tynt flak Løsner ved første klapp, men ingen tydelig kollaps.

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest fremtredende problem er hard fokksnø som bryter på kantkornlag av varierende tykkelse. Lite energi i brudd som oppstår indikerer dårlig bruddforplantningsevne, men ingrediensene for skred er til stede og variasjonene er trolig store. Status quo noen dager frem. Vindøkning søndag og mildere temp. er første endring, men lite. Snø tilgjengelig for transport nå. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen ny skredaktivitet observert, men mange av skredene fra helga ser fortsatt krispe ut. (for the record)

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 600 moh Begrenset bruddforplantningsevne. Liten potens.

Snøprofil

Registrerte ingen profil, men Kim sin samsvarer godt.

ObsID: 254991

Heiane / GJESDAL

Snø

11.02.2021 kl. 14:29

904 moh

KimS@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Finvær. Tatt fra 1055 m. Viser SØ-vendt terreng
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  NNØ vendt terreng fra 550 moh til 950 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør -12 °C 5 m/s fra NØ ↙ Fint, kaldt vintervær. Lang periode uten nedbør med stabil østavind og stabilt kaldt.

Snødekke

90 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Preget av jevn vind fra Ø over lang tid. Hardt nærmest overalt fra dalbotnen og til topps. Minimalt med snø tilgjengelig for vindtransport.

Tester

ECTP15@18cmQ2 Middels Kantkorn under øverste skaren gikk ut ved isolering på spadeprøven, men er vanskelig å trigge på ect pga siden spenningen tas ut under klargjøring av blokken.

Skredfarevurdering

1 Liten Kantkornlagene nede i snødekket virker fortsatt til å være lite potente og med hard overflate nærmest overalt skal det svært mye til å påvirke. Kantkorn i fokksnø påvirkes lettere, men utbredelsen av fokksnø (særlig myk fokksnø) er liten. Lite i været framover tyder på mykere flak, fortsatt kulde kan utvikle kantkornene. Tendenser til 3D fasetterte kantkorn i øverste FC-lag. Varslet faregrad er for høy For Hunnedalen virker faregrad for høy. I andre områder i Heiane med mer snø tilgjengelig for vindtransport og-eller mer potent FC kan 2 være korrekt.

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 700 moh Skredproblem i fokksnø. På dagens tur var det få steder med fokksnø som er myk nok til å påvirke.

Snøprofil

0,5 cm P MFcr 1 mm D, 3,5 cm F FC 2 mm D, 9 cm 4F FC 2 mm D, 4 cm P MFcr 1 mm D, 1 cm 4F FC 1 mm D, 41 cm P FC 1 mm D, 3 cm 4F FC 2 mm D, 9 cm P RG 1 mm D, 5 cm 1F FC 1 mm D, 2 cm 4F RG 2 mm D, 47 cm P FC 1 mm D -17,8 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -12,5 °C @ 20 cm, -10,6 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 40 cm, -7,4 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254748

Heiane / Sirdal

Snø

11.02.2021 kl. 12:34

890 moh

SimonL@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Mot Ø og Grubbå
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Mot vest fra ca høyde 1083 ved Bjønnskaret.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Mot NV.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Snøfokk som tidvis sto flere meter til værs. Men begrenset med snø tilgjengelig for transport. Mot S og høyde 1083.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Mot nord og Hilleknuten og Fidjeland skitrekk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Mot SØ. Sastrugi dominerte skiføre på fjellet i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Gamle hardpakka skispor ved grensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Mot sør inn Finnstøldalen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Resultat av LBT. Liten + belastning. Glei ut på lag av kantkorn 2-3mm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Hovedsakelig i vestvendte sider. Vinden har imidlertid dreid litt (+-Ø) det siste døgnet. Derfor ikke gjeldene i alle vestvendte sider.

Vær

Ikke nedbør -15 °C 10 m/s fra Ø ← Vinden roet seg noe ut over formiddagen. Tidvis lett-moderat snøfokk (flere meter) selv om det var begrenset med snø tilgjengelig for transport. Nok vind til å erodere gammel fokksnø og danne sastrugi. Observerte også at det føyket fra toppen av Grubbå. Blåste godt fra Ø og SØ (lokalt?). Blåste mer med høyden. -17 i dalbunn og -13 høyere oppe. Stor kontrast i temp fra skygge til solside.

Snødekke

80 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh Vindpakket hard Tørr Ligger litt snø nede ved fjorden, men sammenhengende snødekke fra ca 300moh i Øvstebødalen/Hunnedalen. Dette varierer med hvor vinden har tatt. Mot skoggrensa er det for det meste fast bærende skare, men også enkelte lommer med i V-sider med ubunden fasettert snø. Over tregrensa har vinden herja godt. Mye knivhard sastrugi, og gjerne med løs fasettert snø under som går helt ned til bakken der snødekket er tynt. Andre steder er all snøen blåst bort. Fant også noen sider med fersk vindtransportert snø som hadde lagt seg på et lag av overflatefasetter. Generelt flere vedvarende svake lag observert i snødekket.

Tester

LBT@51cmQ1 Brudd ved liten+ belastning. Hele blokka sklei ut.

ECTN22@31cmQ2 God

ECTP15@13cmQ2 Middels

Skredfarevurdering

2 Moderat På fjellet i toppen av og over skoggrensa har vinden satt sitt preg på snøoverflaten. I stor grad bærende fokksnø, men i de fleste områder er fokksnøen gammel og svært fast. Selv om det er flere svake lag i snødekket skal det mye til å påvirke disse. Der det ligger fersk fokksnø lar denne seg lettere påvirke da den kan ligge på et lag av kantkorn, men utbredelsen er etter mine observasjoner nokså begrenset. Går i det samme de neste dagene. Gode forhold for oppbyggende omvandling der snødekket er tynt. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

11. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Notater

Var oppom høyde 1083 men valgte å ikke grave her pga av litt for mange effektive minus, samt generelt avblåste forhold.

Skredproblem

Tørre flakskred Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 700 moh Hovedproblem gjelder flak av fersk fokksnø som stedvis ligger over et lag av kantkorn. Må forvente lokale variasjon i eksposisjon. Mest fremtredende mot vest. Ellers (sekundærproblem) flere vedvarende svake lag dypere i snødekket som er vanskeligere å påvirke, men som til gjengjeld kan forventes å være tilstede i alle eksposisjoner.

Snøprofil

3 cm 4F RG/RGxf 0 mm D, 10 cm P RG 0 mm D, 1 cm F FC 1 mm D Hele laget, 16 cm 1F RGxf 1 mm D, 1 cm F FC/SH 2 mm/4 mm D Hele laget, 20 cm 1F RGxf 1 mm D, 3 cm F FC/DH 2 mm/3 mm Hele laget Så ut som enkelte begerkrystaller var utviklet., K MF Gravte ikke gjennom dette men det var i hvertfall 15cm tykt. -13,2 °C @ 0 cm, -14 °C @ 10 cm, -11,7 °C @ 20 cm, -8,1 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 254739

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org