Snøskredvarsel for Heiane onsdag 10.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med myk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det stabile vinterværet fortsetter og skredproblemene opprettholdes. Hovedproblemet er siste ukes fokksnøflak. Det er lettest å påvirke disse der de er myke, for eksempel i skoggrensa, men harde tynne flak i høyden kan også løses ut med liten tilleggsbelastning. Fokksnøen ligger mange steder over kantkornet snø og fjernutløsning kan ikke utelukkes. Det kalde været gir langsom stabilisering. Det finnes også vedvarende svake lag av kantkorn i det gamle snødekket. Lagene virker å være mest utbredt vest og nord i regionen. Det skal mye til for å løse ut skred, men vær oppmerksom der det gamle snødekket er tynt eller mykt.
Snøoverflata er preget av kraftig vind og består av harde fokksnøflak i fjellet. På rygger og andre vindutsatte steder er det lite snø. I enkelte skjermede formasjoner og i skogen ligger det fortsatt løs snø etter snøfall sist helg.
Det ligger stedvis kantkorn under den siste fokksnøen med ugunstige egenskaper. Det variere hvor lett dette laget kan påvirkes. Det finnes kantkornlag over skare i det gamle snødekket, men lagene ligger nå under hard fokksnø og er generelt vanskelig å påvirke.
De siste dagene har det gått mange skiløperutløste og naturlig utløste flakskred. Alle er rapportert små (str.1 ) eller middels store (str. 2)
Observasjoner forteller om svært vindpåvirka overflate i fjellet søndag. Fortsatt drønn og skytende sprekker flere steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-19 °C til -13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst.
-19 °C til -10 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / GJESDAL

Snø

07.02.2021 kl. 13:23

745 moh

Andreas Olsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas Olsen

Snødekke

110 cm totalt 0 cm nysnø Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Værdata basert på yr. no

Tester

ECTP14@10cmQ1 Området er kjørt på ski siste dager uten tegn til ustabilitet

ObsID: 254057

Heiane / Sirdal

Snø

07.02.2021 kl. 12:57

932 moh

KimS@obskorps (***)

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Over 800 m flyttes det som kan flyttes. Lavere er gårsdagens skispor tydelige uten mer en et par mm vindtransportert snø. Den gamle fokksnøen er steinhard og virker stabilisert. Bærende snø i mye av terrenget. Der det tidligere har vært skjermet for vind er myksnøen i ferd med å får 2-3 cm kartong på toppen av kantkornlag. For skikjøring er føret nå dårlig; hard, vindpåvirket overflate med innslag av kartong. Myk godsnø i maks to svinger om gangen.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 14 m/s fra Ø ← 15% skyer Kaldt med jevn, økende vind. 8 m/s nede i dalen

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Som i varsel. Vedvarende svake lag finnes nok, men er i stor grad armert de fleste steder i denne delen av regionen. Fersk fokksnø virker å være det mest aktuelle problemet nå. Det er relativt lite snø å flytte på etter flere dager med østavind, så store skred forventes ikke. Fortsatt bra med vi d fra Ø vil nok opprettholde dagens situasjon. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Økende vindtransport i løpet av dagen, spesielt over 800moh.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 3 cm tykt 1F-hardt lag med fokksnø gled ut etter kollapsen. Bruddet skjedde i tynt lag små (0,5) kantkorn

ObsID: 254045

Heiane / Sandnes

Snø

07.02.2021 kl. 11:59

523 moh

Erik Macdonald Karlsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen Kommentar:  Skytende sprekker. Drønn i snøen. Store flak setter seg. Gjelder mange plasser i dalen. Fra ca. 500 moh. og høyere.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye skytende sprekker. Store flak på flere m2 løsner.

ObsID: 254110

Heiane / Sirdal

Snø

07.02.2021 kl. 10:51

642 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 13 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Dårlig bilde, men mye nedføyka skredmasser
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Overflatekant i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Brytende fokksnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Sastrugi i høyden og på utsatte plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700moh mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700m mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster Eksempel på kantkornlaget som bryter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster. Kant ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Løst resirkulert pulver i skogen ellers et vindherjet landskap. Mye bærende fokksnøflak av ulik tykkelse. Stedvis brytende. Vestvendt har mest. Mye sastrugi og masete skiføre i høyden.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra Ø ← 60% skyer Kaldt, tidvis vindfullt. Tynt sløret skydekke. Enkelte mikroskopiske snøbyger.

Tester

ECTP1@32cmQ1 Dårlig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest spennende skredproblem for øyeblikket er nedføyket kantkorn. Fokksnøflakene for øvrig er knallharde og responderer lite på mine tilnærmelser. Fortsatt kaldt og østavær. Sakte men sikker stabilisering av fokksnø. Lite snø tilgjengelig for transport med vinden som er meldt nå. Kantkorn vil fortsette å lure under overflaten. Varslet faregrad er riktig Lander på få bratte heng og dermed FG 2 i dag. (høy) Mange vil nok reagere på nedjustering i dag mtp. opplevelser og synlige skred i terrenget nå, men stemmer trolig. Ellers høy gjenkjenning i teksten.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mindre i dag, men kraftig vind og tidvis snø i luften.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps på kantkorn Se profil og tilhørende test.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen døgnfersk, men plenty eldre.

Snøprofil

5 cm P RG 1 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm F FC 2 mm D, 14 cm P-K MFcr D, 20 cm 1F-P MFcl D, 15 cm 4F FC 4 mm D -12 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -9,6 °C @ 30 cm, -7,9 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -1,2 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Grov på selvutløst drønn/sprekk.

ObsID: 254070

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org