Snøskredvarsel for Heiane mandag 08.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med myk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det stabile vinterværet fortsetter og skredproblemene opprettholdes. Hovedproblemet er ferske fokksnøflak. Det er lettest å påvirke disse der de er myke, for eksempel i skoggrensa, men harde tynne flak i høyden kan også løses ut med liten tilleggsbelastning. Noen steder ligger fokksnøen på kantkornet snø og fjernutløsning kan ikke utelukkes. Det kalde været gir langsom stabilisering. Det finnes vedvarende svake lag av kantkorn i det gamle snødekket. Lagene virker å være mest utbredt vest og nord i regionen. Det skal nå mye til for å løse ut skred, men vær oppmerksom der det gamle snødekket er tynt eller mykt.
Snøoverflata er preget av kraftig vind og består av harde fokksnøflak i fjellet. På rygger og andre vindutsatte steder er det lite snø. I enkelte skjermede formasjoner og i skogen ligger det fortsatt løs snø etter snøfall sist helg. Gammel snøoverflate består i hovedsak av fokksnøflak av varierende hardhet.
Det ligger stedvis kantkorn under den siste fokksnøen med ugunstige egenskaper. Det variere hvor lett dette laget kan påvirkes. Det finnes kantkornlag i det gamle snødekket, men lagene ligger nå under hard fokksnø og er generelt vanskelig å påvirke.
De siste dagene har det gått mange skiløperutløste og naturlig utløste flakskred. Alle er rapportert små (str.1 ) eller middels store (str. 2)
Observasjoner forteller om svært vindpåvirka overflate i fjellet søndag. Fortsatt drønn og skytende sprekker flere steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-19 °C til -12 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-20 °C til -13 °C på 1100 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / GJESDAL

Snø

07.02.2021 kl. 13:23

745 moh

Andreas Olsen (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  Andreas Olsen

Tester

ECTP14@10cmQ1 Området er kjørt på ski siste dager uten tegn til ustabilitet

Snødekke

110 cm totalt 0 cm nysnø Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -9 °C 8 m/s fra Ø ← 50% skyer Værdata basert på yr. no

ObsID: 254057

Heiane / Sirdal

Snø

07.02.2021 kl. 12:57

932 moh

KimS@obskorps (***)

Skredfarevurdering

2 Moderat Som i varsel. Vedvarende svake lag finnes nok, men er i stor grad armert de fleste steder i denne delen av regionen. Fersk fokksnø virker å være det mest aktuelle problemet nå. Det er relativt lite snø å flytte på etter flere dager med østavind, så store skred forventes ikke. Fortsatt bra med vi d fra Ø vil nok opprettholde dagens situasjon. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært lett å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 800 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Økende vindtransport i løpet av dagen, spesielt over 800moh.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: 3 cm tykt 1F-hardt lag med fokksnø gled ut etter kollapsen. Bruddet skjedde i tynt lag små (0,5) kantkorn

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Vindpakket hard Tørr Over 800 m flyttes det som kan flyttes. Lavere er gårsdagens skispor tydelige uten mer en et par mm vindtransportert snø. Den gamle fokksnøen er steinhard og virker stabilisert. Bærende snø i mye av terrenget. Der det tidligere har vært skjermet for vind er myksnøen i ferd med å får 2-3 cm kartong på toppen av kantkornlag. For skikjøring er føret nå dårlig; hard, vindpåvirket overflate med innslag av kartong. Myk godsnø i maks to svinger om gangen.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 14 m/s fra Ø ← 15% skyer Kaldt med jevn, økende vind. 8 m/s nede i dalen

ObsID: 254045

Heiane / Sandnes

Snø

07.02.2021 kl. 11:59

523 moh

Erik Macdonald Karlsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen Kommentar:  Skytende sprekker. Drønn i snøen. Store flak setter seg. Gjelder mange plasser i dalen. Fra ca. 500 moh. og høyere.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mye skytende sprekker. Store flak på flere m2 løsner.

ObsID: 254110

Heiane / Sirdal

Snø

07.02.2021 kl. 10:51

642 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 13 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 13 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Dårlig bilde, men mye nedføyka skredmasser
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 13 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Overflatekant i skogen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Brytende fokksnøflak
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Sastrugi i høyden og på utsatte plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700moh mot nord
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 13 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700m mot vest
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 13 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster Eksempel på kantkornlaget som bryter.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  2mm raster. Kant ved bakken.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 13 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP1@32cmQ1 Dårlig

Skredfarevurdering

2 Moderat Mest spennende skredproblem for øyeblikket er nedføyket kantkorn. Fokksnøflakene for øvrig er knallharde og responderer lite på mine tilnærmelser. Fortsatt kaldt og østavær. Sakte men sikker stabilisering av fokksnø. Lite snø tilgjengelig for transport med vinden som er meldt nå. Kantkorn vil fortsette å lure under overflaten. Varslet faregrad er riktig Lander på få bratte heng og dermed FG 2 i dag. (høy) Mange vil nok reagere på nedjustering i dag mtp. opplevelser og synlige skred i terrenget nå, men stemmer trolig. Ellers høy gjenkjenning i teksten.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Mindre i dag, men kraftig vind og tidvis snø i luften.

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Kollaps på kantkorn Se profil og tilhørende test.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Løst resirkulert pulver i skogen ellers et vindherjet landskap. Mye bærende fokksnøflak av ulik tykkelse. Stedvis brytende. Vestvendt har mest. Mye sastrugi og masete skiføre i høyden.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra Ø ← 60% skyer Kaldt, tidvis vindfullt. Tynt sløret skydekke. Enkelte mikroskopiske snøbyger.

Skredaktivitet

7. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ingen døgnfersk, men plenty eldre.

Snøprofil

5 cm P RG 1 mm D, 10 cm 4F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm D, 10 cm F FC 2 mm D, 14 cm P-K MFcr D, 20 cm 1F-P MFcl D, 15 cm 4F FC 4 mm D -12 °C @ 0 cm, -13,7 °C @ 10 cm, -12 °C @ 20 cm, -9,6 °C @ 30 cm, -7,9 °C @ 40 cm, -6,5 °C @ 50 cm, -4,9 °C @ 60 cm, -3,6 °C @ 70 cm, -2,8 °C @ 80 cm, -1,2 °C @ 90 cm 1 test knyttet til snøprofilen Grov på selvutløst drønn/sprekk.

ObsID: 254070

Heiane / GJESDAL

Snø

06.02.2021 kl. 17:15

577 moh

jorun@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  jorun@rrkh_skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jorun@rrkh_skredgruppe Kommentar:  Bak Røde Kors-hytta i Hunnedalen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  jorun@rrkh_skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

160 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr

Vær

Ikke nedbør -11 °C fra Ø ←

Snøprofil

20 cm P D, 20 cm F D, 18 cm P D, 12 cm 1F D, 16 cm P D -11 °C @ 0 cm, -11 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -9 °C @ 30 cm, -6 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -4,5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 70 cm, -4 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm Mulig noen mindre lag mangler i profilen.

ObsID: 253931

Heiane / Vest høyde 952. Området Kringlekvæven

Snø

06.02.2021 kl. 16:17

842 moh

KM (Ukjent)

Bilde Av Ulykke/hendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Ulykke/hendelse Opphavsrett:  KM

Ulykke/hendelse

Sto skrått nedover i hellende terreng. Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

ObsID: 254048

Heiane / Sandnes

Snø

06.02.2021 kl. 16:10

692 moh

Erik Macdonald Karlsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Flakskred, antagelig gått i dag. Skispor i nærheten av skredet. Men så ingen som førte inn i skredet. Fiskebeinspor, antatt fjellskiløper. Usannsynlig å gå inn i bratthenget med fjellski.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred 1 - Små Noen bratte heng. V

ObsID: 253927

Heiane / GJESDAL

Snø

06.02.2021 kl. 16:00

768 moh

Halvor@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor89

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet. Beskrivelse: Snøskavl over brattheng

Vær

-9 °C 8 m/s fra Ø ← Skyfri himmel, sur vind fra øst. Temperatur og vindhastighet baseres på målinger fra yr.no

Notater

Snøskavel i populært nedkjøringsområde. Flere spor og personer observert under skavlen. Vurder annet rutevalg ved nedkjøring.

ObsID: 253953

Heiane / SULDAL

Snø

06.02.2021 kl. 15:51

704 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Bilde igjennom kikkert til høyre for hytta.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst V. Over 700 moh Så det ikke i dag tidlig men var også skygge oppi der, men det var der ikke i går. Lite str 2 men ganske så høy brudkant en liten meter men vanskelig å måle på lang avstand. Stoppet fort.

ObsID: 253893

Heiane / BJERKREIM

Snø

06.02.2021 kl. 14:53

720 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Thomas Hetland

Snødekke

80 cm totalt Kraftig snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard

Vær

Ikke nedbør -12 °C 15 m/s fra Ø ← Heftig vindt. Opptil 18-20m/s i kastene. Hele snødekket er veldig vindpåvirket.

Skredhendelse

6. feb 11:53 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 741 moh og sluttet på 694 moh 15 m bred bruddkant Brattheng Vinden har herjet bra med snøen helt sør-vest i Heiane regionen. 20cm løssnø på tirsdag til helt avblåst og hardpakket 3 døgn senere. Utrolig mange snøskred(små) i le områder.

ObsID: 253880

Heiane / Sirdal

Snø

06.02.2021 kl. 14:16

840 moh

KimS@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Freeridefacen ved Halvbrekkekvæven. Tatt 500 moh
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Ferske skred i de fleste rennene oppover Hunnedalen. Bilde tatt fra 400moh
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Tverråknuten. V-vendt
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Kånedalen. Bildet er tatt på ca 700 moh. V-vendt side med minimalt med innblåst snø.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Østvendt godvær ved Kringlekvævtjørn ca 750 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@2cmQ2 Øvre del av kantkornlag går ut lett.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Godt beskrevet i dagens varsel. I dette området vil skredstr 3 være en overraskelse, ellers som i varsel. Skredproblem mot overflaten. Risiko vil øke v økt vind eller nedbør og vind. Varslet faregrad er riktig For i dag er 3er passende. Nedjustering til 2er i morgen virker rimelig.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V, NV mellom 800 moh og 600 moh Egentlig et kantkornproblem mot overflaten, men dette er framtredende i gammel fokksnø og dermed mer begrenset i eksponering. De dypere lagene med kantkorn har vært her lenge og virker til å ha stabilisert seg med økt hardhet og noe nedbryting.

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere skred str 1-2 i V og S vendt terreng. Alle mellom 600 og 800 moh.

Snødekke

80 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Overflatekantkorn Tørr Over tregrensen vekslende mellom kantkorn i overflaten, noe fokksnø og partier med iset vindskare. Under tregrensen mykere med blanding av myk fokksnø og overflatekantkorn. Skikkelig vindtransport av snø kun mellom 6-800 moh., også dette veldig lokalt og en god del terreng vestvendt har minimalt med innblåst snø.

Vær

Ikke nedbør 9 °C 5 m/s fra Ø ← Fint, kaldt vintervær. Vinden er veldig lokalt varierende. Ingen/minimalt med nedbør siden sist helg.

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Lett å løse ut Noen bratte heng. S, SV, V, NV. Mellom 800 moh og 600 moh Har kjørt gjennom Hunnedalen og gått en fjellskitur og sett mye terreng. Over 800 moh er snøoverflaten såpass hard at det er lite løs snø tilgjengelig for vindtransport. Lavere enn 600 moh er det færre tegn på vindtransport. Snøen henger i trærene bla.

Snøprofil

0,2 cm 1F MFcr 1 mm D, 10 cm F FC 0 mm D, 4 cm P MFcr 1 mm D, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 30 cm 1F FCxr 1 mm D, 5 cm 4F FC 1 mm D, 34 cm P RG 1 mm D, 3 cm 1F RG 1 mm D, 40 cm P RG 1 mm D -12,2 °C @ 0 cm, -11,6 °C @ 10 cm, -11,5 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -9,1 °C @ 40 cm, -7,6 °C @ 50 cm, -6,5 °C @ 60 cm Snødybde 190 vestvendt

ObsID: 253894

Heiane / Sirdal

Snø

06.02.2021 kl. 13:53

817 moh

Kristin (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kristin
ObsID: 253865

Heiane / HJELMELAND

Snø

06.02.2021 kl. 13:30

877 moh

Kenneth (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kenneth

Skredhendelse

6. feb 13:20 (+01:00) Tørt flakskred Skuterutløst Skredet startet på 885 moh og sluttet på 866 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy bruddkant

ObsID: 253954

Heiane / Sirdal

Snø

06.02.2021 kl. 13:19

736 moh

KimS@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  KimS@obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Flere str 1 og 2 skred i sørvendt og vestvendt terreng

ObsID: 253853

Heiane / HJELMELAND

Snø

06.02.2021 kl. 13:00

1008 moh

Kenneth (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kenneth
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Kenneth

Skredhendelse

6. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred Skredet startet på 1002 moh og sluttet på 990 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy bruddkant

ObsID: 253955

Heiane / SULDAL

Snø

06.02.2021 kl. 12:42

639 moh

Siggen@obskorps (****)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fortsatt transport av snø fra øst .

Ferske sprekker Fokksnø sprekker opp på kantkorn , blyant flak

ObsID: 253839

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snø

06.02.2021 kl. 11:39

621 moh

jorun@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jorun@rrkh_skredgruppe
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 2 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jorun@rrkh_skredgruppe

Vær

Ikke nedbør 9 °C fra Ø ←

Skredaktivitet

6. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, V, NV. Over 700 moh Usikkert skredtidspunkt

ObsID: 253850

Heiane / HJELMELAND

Snø

06.02.2021 kl. 11:13

633 moh

Erik Macdonald Karlsen (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP2@8cmQ2 Dårlig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden

Snødekke

50 cm totalt Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Snøprofil

I tillegg til brudd etter to slag var det også et svakt lag ved bakken som gikk til brudd på 29 slag

ObsID: 253866

Heiane / SULDAL

Snø

05.02.2021 kl. 16:51

732 moh

Siggen@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Solen går ned
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 3 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Siggen@obskorps Kommentar:  Et eldre skred bruddkant føyket igjen men masser synes fortsatt
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Siggen@obskorps

Skredfarevurdering

2 Moderat Skitur i hytteområdet ved Gullingen. Vind har flyttet snø fra øst til vest ligger nå på et svak lag av kantkorn og noen steder løsere nysnø eller en blanding. Drønn og sprekker fra det spesielt i overgang skog høyfjellet. Høyfjellet mer harde flak og skal ikke utelukke str 3 skred der men vanskeligere å løse ut. Lett der de er mykere. Evt eldre kantkorn må du nok over 700-800moh for å finne og det er nå kantkorn høyere i dekke som er lettere å løse ut skred på. Østaværet ser ingen ende. Men vinden vil ha mindre og mindre snø å flytte på. Men noe mer pålagring forventes og kaldt gjør at flakene bruker lang tid på å binde seg til underliggende snø. Kantkorn snø har også dårlig evne til å binde seg. Ville hatt med nord og sør. Og for dag 2 skjønner jeg ikke hvorfor nø er tatt med. Og jeg mener det kan endres til nedføyket kant og ikke nedføyket løsere nysnø. Men jeg er kun på gjestevisitt, her så må legges vekt på faste observatører.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 600 moh Skog høyfjell er mest utsatt skal mer til å løsne på høyfjellet. Dette er kantkorn som ligger under flak fra tidligere i uken, kan også ligge på løsere nysnø.

Faretegn

Ferske sprekker Fokksnø sprekker opp gjerne i overgang skog høyfjell der der den er 1f / blyant hard og ikke alt for tykke flak. I høyfjellet er det mer blyant pluss / kniv og tykkere flak.

Drønn i snøen Drønn på harde flak når flere personer samles.

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snødekke er løst i skogen. Bristende i skog - høyfjelles belte . Hard over skogen. Øst sider er stedhvis blåst ned til lyng skare. Le sider er fra syd via vest til nord. Stor forskjell i snømengder men jevnt over 70cm men tynt snødekke noen steder og betydelig tykkere andre. Lite snø tilgjengelig over skogen men noe snøfokk er det fortsatt og trolig også morgendagen vi ha noe.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 5 m/s fra Ø ← Pent og kaldt østavær. Med en trekk fra øst, lite vind nedi skogen men surt over skogen. Frisk bris der, kommer også noen sterkere kast.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Ser eldre str 2 skred 4-5 stk i vest til nord heng. Lasta inn på Onsdag denne uken og trolig gått da. Bruddkanter er føyket igjen men du ser skredmasser.

ObsID: 253723

Heiane / BJERKREIM

Snø

05.02.2021 kl. 16:42

626 moh

Vegard@RHT (***)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Vegard@RHT

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10 m/s

Ulykke/hendelse

Kanskje er det gått igår? Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredhendelse

5. feb 16:42 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små SV-vendt Skredet startet på 650 moh og sluttet på 629 moh

ObsID: 253734

Heiane / Strand / Rogaland

Snø

05.02.2021 kl. 14:29

510 moh

Erik Macdonald Karlsen (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen Kommentar:  Oppsprekking av fokksnøflak
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Erik Macdonald Karlsen Kommentar:  Skytende sprekker

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: På dette stedet

Snødekke

60 cm totalt Kraftig snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

12 m/s fra Ø ←

ObsID: 253701

Heiane / Sandnes

Snø

05.02.2021 kl. 12:43

702 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sammenhengende og dekkende snø fra ca. 400 moh.

Snødekke

Kraftig snøfokk Moderat til kraftig snøfokk på fjelltoppene. Tyder på at det skjer en del vindtransport nå av overflatesnøen. Til tider kraftig vind fra øst og bitende kaldt.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 8 m/s fra Ø ←

ObsID: 253646

Heiane / Sirdal

Snø

05.02.2021 kl. 12:32

570 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kan bekrefte at det pågår nevneverdig snøtransport nå.

ObsID: 253639

Heiane / Åseral

Snø

05.02.2021 kl. 10:10

813 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nordvest, Skrivarknuten i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sørøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sørvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Vindpåvirket snøoverflate
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mye kantkorn over skare, veldig løs.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@30cmQ3 Bruddet går ved middels hard banking i et tykkt lag med kantkorn over skare

ECTX

Skredfarevurdering

2 Moderat Det ser ut som om skredfaren varierer en del innenfor regionen. I denne delen av Heiane (sørøst) har vi ikke fått noe særlig nysnø i det siste, derfor er skredproblemet med nedføyket nysnø som kan gi str 3 skred ikke tilstede her. I det hele virker snødekket veldig kompakt og stabil, ingen ferske skred el sprekker observert som andre plasser vest i regionen. For min del synes jeg FG 3 er for høy, men det kan godt stemme andre steder. Kantkorn over skare ser ut som den største faren her for tiden. Men det laget kan ligge langt nede i snødekket. Jeg gravde en plass der snødekket var relativt tynt. Uansett mye kantkorn for tiden både på overflaten og i forskjellige lag lenger nede. Oppbyggende omvandling pga høy temperaturgradient. Dette må vi nok ha i minne hvis det kommer mere nysnø, men foreløpig er det ikke meldt nedbør de neste dagene. Været fortsetter som før, veldig kaldt og klart, ikke noe nedbør og forholdsvis lite vind. Derfor går jeg ut ifra at situasjonen blir uendret i flere dager fremover. Varslet faregrad er for høy Som nevnt før, kan jeg bare vurdere den sørøstlige delen av Heiane. Her ville jeg satt en FG 2.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store S, SV, V, NV over 600 moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: I denne delen av regionen er det forholdsvis lite fersk vindtransport snø, gir mest sannsynligvis ikke noen større flak enn str. 1 muligens 2 veldig utsatte steder.

Snødekke

130 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Snødekket er veldig vindpåvirket etter at det har blåst litt i det siste. Ikke noe særlig nysnø denne uka i denne delen av regionen. Ca. 5cm i begynnelsen av uka, så at det ligger små flak i V og SV vendt terreng. Selv om det fantes rim flere steder den siste tiden, finner jeg ikke noe som er nedsnødd og heller ikke nedsnødd nysnø på turen i dag. Går ut ifra at vinden har tatt knekken på rimen og nysnøen har nok blitt bygget om til overflatkant imidlertid. Det finnes det mye av. Avblåst på toppene. Generelt ganske jevn snøfordeling i terrenget.

Vær

Ikke nedbør -9,6 °C 7 m/s fra Ø ← 60% skyer Store variasjoner i temperaturen. I dalen var det -27 °C i dag tidlig, - 15,5 på 600 moh når jeg reiste i 9 tida på 800 moh - 9,6 kl 10 Ingen nedbør de siste 2 døgn, bare få cm i begynnelsen av uka.

Skredaktivitet

5. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

7 cm 4F FC 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RG/RGxf 1 mm/1 mm D, 3 cm 4F FC 1 mm/2 mm D Laget der bruddet gikk i LBTen., 2 cm I MFcr, 20 cm 1F FC/FCxr 1 mm/2 mm, 50 cm K MF/MFpc 2 mm/3 mm, 2 cm 4F FC 1 mm/2 mm -15,3 °C @ 0 cm, -13,3 °C @ 10 cm, -11,3 °C @ 20 cm, -8,4 °C @ 30 cm, -6,4 °C @ 40 cm, -4,7 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -1,6 °C @ 70 cm, -0,8 °C @ 80 cm, -0,5 °C @ 100 cm

ObsID: 253644

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org