Snøskredvarsel for Heiane onsdag 27.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Enkelte stader kan vedvarande svake lag av kantkorn bli påvirka. Då kan skreda bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er svake lag av kantkorn i det eldre snødekket som kan bli løyst ut. Skred i dette laget kan bli store. Det er lettare å komme i kontakt med det svake laget på stader med mjukt eller tynt snødekke. Skoggrensa eller lune formasjoner er slike stader. Observasjon tirsdag viser at det ikkje er tilstades i alle delar av regionen.
Det er fokksnø av ulik hardheit i høgda etter sist snøfall. I skog og skjerma områder er det mjukare snø og laussnø.
Det er kantkornlag i det eldre snødekket. Dette er ikkje stadfesta, men truleg aktivt frå 7- 800 moh i delar av regionen.
Observasjon i Hunnedalen viser ikkje kantkornproblem, så beskreve kantkornproblem for regionen gjeld ikkje alle stader.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-13 °C til -8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Åseral

Snø

27.01.2021 kl. 13:10

863 moh

Nina@Obskorps (***)

Tester

LBT@90cmQ2 Både nedsnødd rim og nedføyket nysnø som ligger så langt nede i snødekket som ga brudd. Men det måtte mye tilleggsbelastning til og krystallene er veldig tydelig påvirket av vind, rimkrystallene ligger flat.

Snøprofil

0 cm SH 1 mm, 20 cm 4F DF D, 20 cm 1F RG D, 30 cm P RG D, 20 cm K RG D, 0 cm I MFcr, 15 cm 1F/4F MF/FC Mer kantkorn nederst i laget, mer MF i øvre delen. Hele laget ligger under et tykt lag med veldig hardpakket fokksnø og er svært vanskelig å påvirke., 3 cm I MFcr, 5 cm 4F MF/FCxr Kantkorn ved bakken ligger godt beskyttet under et tykt skarelag og mye fokksnø av delvis stor hardhet. Lite sannsynlighet for at dette blir påvirket. Tilleggsprofil til observasjonen jeg la ut tidligere i dag.

ObsID: 252212

Heiane / Åseral

Snø

27.01.2021 kl. 12:58

839 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Nina@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Flere overganger i fokksnøen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Nina@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Vindpåvirket snøoverflate
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Avblåst på toppene
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sør
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot øst
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nordøst
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Overflaterim
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@90cmQ2

LBT@20cmQ2 Vanskelig å løse ut, men kan gi str 2 skred

LBT@4cmQ2 Lag med nedsnødd nysnø. Lett å løse ut, men vil ikke gi store skred (str 1)

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s 30% skyer

Skredfarevurdering

2 Moderat FG 2 passer fint i dag. Vi ville se om kantkorn finnes fortsatt som skredproblem og om fokksnøen fra siste store snøfall har stabilisert seg. Vi fant kantkorn og nedsnødd rim, men begge deler ligger så dypt i snødekket, at det er svært vanskelig å påvirke og er dermed ikke hovedsakelig skredproblemet lenger. Dårlig binding i fokksnøen er nok det som er største problemet nå, men skredene vil trolig ikke bli større enn str 2 Siden det finnes dårlig binding i fokksnøen og været forblir veldig kaldt fremover, vil det gi lite forandring de neste dagene. Skal følge med på utvikling av snøoverflaten, om det danner seg mer rim eller kantkorn. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

130 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Snøoverflaten varierer mellom vindpakket myk og vindpakket hard, hardere jo høyere man kommer (mer vindpåvirket). Det har blåst fra forskjellige retninger i det siste, så at snøfordelingen i terrenget er ganske jevnt. Men ferskeste flak ligger i Ø og SØ vendte heng. Det finnes rim på overflaten i varierende størrelse, men hovedsakelig små krystaller i denne høyden. Lommer med kantkorn på overflaten, men har ikke observert noe sammenhengende. Dypt i snødekket finnes det kantkorn i det gamle snødekket oppå et tykt skarelaget. Men det det er trolig veldig vanskelig å påvirke, siden det ligger store mengder med hardpakket fokksnø oppå (se ekstra snøprofil).

Skredaktivitet

27. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Mest utbredt i sørøst og østvendt terreng, men siden vindretningen har vært skiftende kan problemet finnes i alle himmelretninger.

Snøprofil

0,5 cm SH 1 mm M, 4 cm P RG/DF 0 mm/1 mm D, 0,5 cm 4F PP/DF, 15 cm 4F DF 1 mm/2 mm D, 15 cm 4F/1F DF/RGsr, 60 cm P RG 0 mm -12 °C @ 0 cm, -11,9 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -8,1 °C @ 30 cm, -6,8 °C @ 40 cm, -6,4 °C @ 50 cm, -6,2 °C @ 60 cm, -6,2 °C @ 90 cm

ObsID: 252139

Heiane / BJERKREIM

Snø

26.01.2021 kl. 16:13

537 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Kram snø

Vær

Yr 0 °C 2 m/s 100% skyer Dårlig sikt. Full tåke på heia. Tendenser til meget lett/snø/yr/hagl.

ObsID: 252002

Heiane / Sirdal

Snø

26.01.2021 kl. 15:20

673 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ser fleire gamle skred når me køyrer gjennom Hunnedalen

ObsID: 251964

Heiane / Sirdal

Snø

26.01.2021 kl. 14:52

935 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørvestvendt side av Tverråknuden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørøstvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørøstvendt fjellside av Storeknut. Mange skispor i puddersnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Skåla (sørvendt) mot Storeknut
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot nordvendt fjellside i Øvstabødalen

Tester

LBT@30cmQ2 Dårlig sjikt i fokksnøen

LBT@7cmQ2 Dårlig sjikt i fokksnøen. Bryter lett med spadetest

Vær

Snø -3 °C 4 m/s 70% skyer Fint vær, av og til byger med lett snø og litt vekslende sikt

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårlig sjikt i fokksnøen kan gi flakskred men de svake lagene har dårlig bruddforplantning. I tillegg er det fortsatt noe ujevn snødekke, vekselvis avblåst, vindpakka hard og myk. I lesider der det har lagt seg større fokksnøflak kan skiløpere trolig løse ut skred, men disse forventes ikke til å kunne bli svært store, maks. str2. Meldt rolig og kaldt vær framover. Det kan danne seg overflatekant og rim. Fokksnøen vil stabilisere seg enda mer. Varslet faregrad er riktig På vår tur opplevde vi fokksnøen til å være hovedskredproblemet, ikke nedsnødd kantkornet snø. Opp i høyden finnes det kantkorn ved bakken, men vanskelig å påvirke da det ligger under et skarelag. Lenger ned der det er mindre avblåst kan det i skjerma formasjoner ligge kantkornet snø under nysnøen, men dette er tykkere og mykere lag med dårlig bruddforplantning. Dette kan gjerne sjekkes andre steder i Heiane regionen for å se om det er det samme.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Mye løs puddersnø under tregrensa, og i skjerma formasjoner. Det ligger overflaterim på løssnøen i dalbunnen. Over tregrensa der vinden har tatt i er snøen stort sett vindpakket myk, men høyere opp veksler det mellom skare og vindpakket hard. Snøen har stort sett kommet med sør-sørøst vind forrige torsdag, men vinden dreide seg til vestervind ut på fredagen og har flyttet noe på den snøen. Det ligger fokksnø i alle vindretninger, men de største sammenhengende flakene ligger i nord-nordøstvendte heng over tregrensa. På enkelte skjerma steder under tregrensa kan det forekomme nedsnødd overflaterim under myk snø. Det meste av den gamle overflaterimen ser imidlertid ut til å ha blitt ødelagt av vind og nysnø forrige torsdag. På toppen ble det funnet kantkorn ved bakken, under et skarelag. Ga Q3 brudd ved LBT.

Notater

Var på tur sammen med Jostein Aasen, Kim, Simon og Marie for veiledning og kalibrering av Heiane observatører

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Fokksnøen setter seg godt og det er dårlig bruddforplantning. Problemet kan forekomme i alle himmelretninger der der har lagt seg fokksnø, men de største sammenhengende flakene er i nordvendt sektor.

Snøprofil

7 cm 1F DF 2 mm D, 1 cm 4F PP 2 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F DF 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D -3,6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 80 cm Gravd i fokksnøen i nordøstvendt heng under toppen, snømektighet er her over 2 m.

ObsID: 251963

Heiane / BJERKREIM

Snø

25.01.2021 kl. 16:32

547 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Østlig side
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s Strålende fint vær

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fine skiforhold. Stort sett 10-15 cm tørr løssnø ovenfor vindpåvirket hardt dekke

ObsID: 251891

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snø

25.01.2021 kl. 15:05

816 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bilde mot vest Halbrekknuten og storeknut, 1055moh i silhuet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Overflaterim, 3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Overflaterim i lupe, 3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  ECTN25@70Q3 Vertikalt brudd med bruddflate q3 mot underliggende lag
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Nordvent
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  I hyttebyen ligger snøen fremdeles på trærne.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN25@70cmQ3 Vertikalt brudd. Sklir ut på laget med kantkorn i bunn. Se bilde

ECTN1@15cmQ3 Tydelig kollaps, uten forplantning bortover

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s 30% skyer Litt døsig og overskyet midt på dagen, sprakk opp pæ ettwrmiddagen og ble klart igjen. -13 7 I morges, -8 midt på dagen.

Faretegn

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Stort sett ubunden snø og myke flak. Tydelige skravler i leheng der vinden har fått tak

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Noen gamle skred fra før helgen er synlige i terrenget.

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm D, 15 cm F DF 1 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 47 cm 1F DF 1 mm D, 33 cm F FC 2 mm M -14 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 251815

Heiane / GJESDAL

Snø

24.01.2021 kl. 14:31

625 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Begynner å bli overflaterim
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Overflaterim på mykt underlag

Vær

-13 °C 1 m/s 5% skyer -13 langs veien, 600moh -7,4 på 690 moh

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Ikke vært langt inn i terrenget idag. Vekslende ubundet snø og myke flak i lavlandet.

ObsID: 251653

Heiane / Sirdal

Snø

24.01.2021 kl. 12:30

862 moh

kjetilvj (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snøen da vi startet å bevege oss opp i helling omlag 20 grader. Snøen besto av vinblåst skare med nedsnødd rimlag under.

ObsID: 251826

Heiane / Sirdal

Snø

24.01.2021 kl. 12:00

779 moh

kjetilvj (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjetilvj

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred. Flakskred tørr snø. Brudd kant 100cm og omlag 10 meter bedt. Natulig utløst mot øst fra bratt skrent.

ObsID: 251825

Heiane / SULDAL

Snø

24.01.2021 kl. 11:58

682 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

CTM13@55cmQ2

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred i området av antatt eldre dato (dager).

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Snøprofil

15 cm P PP D, 40 cm 4F PP D, 15 cm K MF W

ObsID: 251588

Heiane / BJERKREIM

Snø

24.01.2021 kl. 09:32

864 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Hardpakket snø etter siste dagers uvêr i sørsider. Denne siden er sørvestvendt. Snødybde 1m-1,2m. Mer løssnø i leområder. Men fine forhold.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Sør-øst vendt heng på høyde 600moh.

Vær

-7 °C 3 m/s fra SØ ↖ Strålende vær

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

ObsID: 251568

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org