Snøskredvarsel for Heiane tirsdag 26.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Enkelte stader kan vedvarande svake lag av kantkorn bli påvirka. Då kan skreda bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er svake lag av kantkorn i det eldre snødekket som kan løysast ut. Skred i dette laget kan bli store. Rolige værforhold ellers gir ein synkande skredfaretendens i fokksnøen frå sist snøfall.
Det er fokksnø av ulik hardheit i høgda etter sist snøfall. I skog og skjerma områder er det mjukare snø og laussnø. Tildels store mengder snø tilgjengeleg for vind.
Det er kantkornlag i det eldre snødekket. Dette er truleg aktivt frå 7- 800 moh.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nord.
-14 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / BJERKREIM

Snø

26.01.2021 kl. 16:13

537 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Kram snø

Vær

Yr 0 °C 2 m/s 100% skyer Dårlig sikt. Full tåke på heia. Tendenser til meget lett/snø/yr/hagl.

ObsID: 252002

Heiane / Sirdal

Snø

26.01.2021 kl. 15:20

673 moh

jostein@nve (*****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 5 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  jostein@nve

Skredaktivitet

26. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ser fleire gamle skred når me køyrer gjennom Hunnedalen

ObsID: 251964

Heiane / Sirdal

Snø

26.01.2021 kl. 14:52

935 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørvestvendt side av Tverråknuden
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørøstvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sørøstvendt fjellside av Storeknut. Mange skispor i puddersnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Skåla (sørvendt) mot Storeknut
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Sett mot nordvendt fjellside i Øvstabødalen

Skredfarevurdering

2 Moderat Dårlig sjikt i fokksnøen kan gi flakskred men de svake lagene har dårlig bruddforplantning. I tillegg er det fortsatt noe ujevn snødekke, vekselvis avblåst, vindpakka hard og myk. I lesider der det har lagt seg større fokksnøflak kan skiløpere trolig løse ut skred, men disse forventes ikke til å kunne bli svært store, maks. str2. Meldt rolig og kaldt vær framover. Det kan danne seg overflatekant og rim. Fokksnøen vil stabilisere seg enda mer. Varslet faregrad er riktig På vår tur opplevde vi fokksnøen til å være hovedskredproblemet, ikke nedsnødd kantkornet snø. Opp i høyden finnes det kantkorn ved bakken, men vanskelig å påvirke da det ligger under et skarelag. Lenger ned der det er mindre avblåst kan det i skjerma formasjoner ligge kantkornet snø under nysnøen, men dette er tykkere og mykere lag med dårlig bruddforplantning. Dette kan gjerne sjekkes andre steder i Heiane regionen for å se om det er det samme.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 50 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket myk Tørr Mye løs puddersnø under tregrensa, og i skjerma formasjoner. Det ligger overflaterim på løssnøen i dalbunnen. Over tregrensa der vinden har tatt i er snøen stort sett vindpakket myk, men høyere opp veksler det mellom skare og vindpakket hard. Snøen har stort sett kommet med sør-sørøst vind forrige torsdag, men vinden dreide seg til vestervind ut på fredagen og har flyttet noe på den snøen. Det ligger fokksnø i alle vindretninger, men de største sammenhengende flakene ligger i nord-nordøstvendte heng over tregrensa. På enkelte skjerma steder under tregrensa kan det forekomme nedsnødd overflaterim under myk snø. Det meste av den gamle overflaterimen ser imidlertid ut til å ha blitt ødelagt av vind og nysnø forrige torsdag. På toppen ble det funnet kantkorn ved bakken, under et skarelag. Ga Q3 brudd ved LBT.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Fokksnøen setter seg godt og det er dårlig bruddforplantning. Problemet kan forekomme i alle himmelretninger der der har lagt seg fokksnø, men de største sammenhengende flakene er i nordvendt sektor.

Tester

LBT@30cmQ2 Dårlig sjikt i fokksnøen

LBT@7cmQ2 Dårlig sjikt i fokksnøen. Bryter lett med spadetest

Notater

Var på tur sammen med Jostein Aasen, Kim, Simon og Marie for veiledning og kalibrering av Heiane observatører

Vær

Snø -3 °C 4 m/s 70% skyer Fint vær, av og til byger med lett snø og litt vekslende sikt

Snøprofil

7 cm 1F DF 2 mm D, 1 cm 4F PP 2 mm D, 22 cm P RG 1 mm D, 1 cm 1F DF 1 mm D, 50 cm P RG 1 mm D -3,6 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -6,8 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 80 cm Gravd i fokksnøen i nordøstvendt heng under toppen, snømektighet er her over 2 m.

ObsID: 251963

Heiane / BJERKREIM

Snø

25.01.2021 kl. 16:32

547 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Østlig side
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fine skiforhold. Stort sett 10-15 cm tørr løssnø ovenfor vindpåvirket hardt dekke

Vær

Ikke nedbør -5 °C 2 m/s Strålende fint vær

ObsID: 251891

Heiane / Sirdal / Vest-Agder

Snø

25.01.2021 kl. 15:05

816 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bilde mot vest Halbrekknuten og storeknut, 1055moh i silhuet
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Overflaterim, 3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Overflaterim i lupe, 3mm grid
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  ECTN25@70Q3 Vertikalt brudd med bruddflate q3 mot underliggende lag
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Nordvent
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  I hyttebyen ligger snøen fremdeles på trærne.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Rim på mykt underlag Tørr Stort sett ubunden snø og myke flak. Tydelige skravler i leheng der vinden har fått tak

Tester

ECTN25@70cmQ3 Vertikalt brudd. Sklir ut på laget med kantkorn i bunn. Se bilde

ECTN1@15cmQ3 Tydelig kollaps, uten forplantning bortover

Vær

Ikke nedbør -10 °C 1 m/s 30% skyer Litt døsig og overskyet midt på dagen, sprakk opp pæ ettwrmiddagen og ble klart igjen. -13 7 I morges, -8 midt på dagen.

Faretegn

Skredaktivitet

25. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Noen gamle skred fra før helgen er synlige i terrenget.

Snøprofil

1 cm F SH 2 mm D, 15 cm F DF 1 mm D, 7 cm 1F RG 1 mm D, 47 cm 1F DF 1 mm D, 33 cm F FC 2 mm M -14 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -8 °C @ 20 cm, -6 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -5 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 251815

Heiane / GJESDAL

Snø

24.01.2021 kl. 14:31

625 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Begynner å bli overflaterim
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Overflaterim på mykt underlag

Snødekke

Ikke snøfokk Rim på mykt underlag Tørr Ikke vært langt inn i terrenget idag. Vekslende ubundet snø og myke flak i lavlandet.

Vær

-13 °C 1 m/s 5% skyer -13 langs veien, 600moh -7,4 på 690 moh

ObsID: 251653

Heiane / Sirdal

Snø

24.01.2021 kl. 12:30

862 moh

kjetilvj (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelig drønn i snøen da vi startet å bevege oss opp i helling omlag 20 grader. Snøen besto av vinblåst skare med nedsnødd rimlag under.

ObsID: 251826

Heiane / Sirdal

Snø

24.01.2021 kl. 12:00

779 moh

kjetilvj (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjetilvj

Faretegn

Ferske skred Område: På dette stedet. Beskrivelse: Lite skred. Flakskred tørr snø. Brudd kant 100cm og omlag 10 meter bedt. Natulig utløst mot øst fra bratt skrent.

ObsID: 251825

Heiane / SULDAL

Snø

24.01.2021 kl. 11:58

682 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

70 cm totalt Lett snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm)

Tester

CTM13@55cmQ2

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Flere naturlig utløste skred i området av antatt eldre dato (dager).

Drønn i snøen Område: Generelt på fjellet

Snøprofil

15 cm P PP D, 40 cm 4F PP D, 15 cm K MF W

ObsID: 251588

Heiane / BJERKREIM

Snø

24.01.2021 kl. 09:32

864 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Hardpakket snø etter siste dagers uvêr i sørsider. Denne siden er sørvestvendt. Snødybde 1m-1,2m. Mer løssnø i leområder. Men fine forhold.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland Kommentar:  Sør-øst vendt heng på høyde 600moh.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm)

Vær

-7 °C 3 m/s fra SØ ↖ Strålende vær

ObsID: 251568

Heiane / Sirdal

Snø

23.01.2021 kl. 22:30

570 moh

Salvesen@obskorps (***)

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Solid drønn med stor utbredelse. Tredje gang jeg passerte i dette fellesporet. Fuktig kantkorn ved bakken som kollapser.

ObsID: 251551

Heiane / BJERKREIM

Snø

23.01.2021 kl. 15:29

563 moh

Thomas Hetland (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Thomas Hetland

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) 10-15 tørr snø ovenfor 35-40cm bløt snø. Høyere opp er alt komme som tørr snø

Vær

Ikke nedbør -1 °C 4 m/s 50% skyer Skiftende vær. Fra helt overskyet til at det sprekker opp.

ObsID: 251542

Heiane / Sirdal

Snø

23.01.2021 kl. 14:56

679 moh

cskollevold (Ukjent)

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Flere veldig tydelige drønn

ObsID: 251469

Heiane / Sirdal

Snø

23.01.2021 kl. 14:00

570 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

Ikke snøfokk 9 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørrere snø i denne omgang.

Vær

Ikke nedbør -3 °C 0 m/s 90% skyer Snøbyger i natt og på formiddagen. Deretter lettere værtype og gløtt av sol.

ObsID: 251509

Heiane / Sirdal

Snø

23.01.2021 kl. 11:14

754 moh

kjetilvj (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  kjetilvj

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nedsnødd rimlag som ligger omlag 100 cm dypt i snødekket.

ObsID: 251827

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org