Snøskredvarsel for Heiane fredag 22.01.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold pga. store nysnømengder og vind. Naturlig utløste skred forventes. Unngå skredterreng. Avtagende snøskredfare mot kvelden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Få bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Uværet torsdag varer også inn i første del av fredagen. Første del av fredag vil det være fare for store naturlig utløste skred. Skredfaren er størst sør i regionen, som Sirdal og Hunnedalen. I fjellsider vendt mot nordvest til nordøst vil det fortsette å laste inn med vindtransportert snø og naturlige utløste store skred kan ventes der det legger seg opp mest snø. Det er vedvarende svake lag under fokksnøen og det er mulig at vekten av fersk fokksnø kan føre til at det løsner skred på disse lagene. Når uværet avtar vil snøen gradvis stabiliseres og sannsynligheten for naturlig utløste skred avtar.
Torsdag har uvær med sterk vind og store nedbørsmengder preget snødekket i regionen. Over ca 700-1000 moh er det lagt opp nysnøflak med varierende hardhet og tykkelse i fjellsider vendt mot vest til nord. Under nysnøgrensen er snødekket påvirket av regn og oppvarming.
I store deler av regionen finnes det vedvarende svake lag med kantkorn og rim under den gamle fokksnøen. Det svake laget varierer i tykkelse, slik at evnen til bruddforplanting varierer.
Torsdag morgen er det meldt om snøskred på Fv 503 Gloppedalsvannet.
50 mm i døgnet, opp mot 100 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sør om kvelden.
-4 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i sør. Nysnøgrense ned til 500m mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
50 mm i døgnet, opp mot 65 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til liten kuling fra vest om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i sørvest først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

22.01.2021 kl. 14:07

812 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Ferske sprekker over skavler.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bilde tatt på en kilometers avstand i et gløtt av sikt. Vanskelig å bedømme størrelse. Nordvestvendt. Løsneområde 800moh.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 11 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  To? bruddkanter skimtes såvidt i snøværet.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Noe lettere vær midt på dagen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 9 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Avblåst bruddskare kollapser på fuktige kantkorn rundt ski.
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

105 cm totalt Lett snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Et naturens skippertak hva snømengde angår. Store mengder tung nysnø dominerer landskapet. Til dels svære opphopninger og skavldannelser i Nordlig sektor. Nærmere tregrensen finnes avblåst bruddskare som en gledelig avveksling i brøytingen. Godt mykt skiføre.

Vær

Snø -1 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Massivt med fuktig snøvær. 40cm lokalt siste døgn er trolig ingen overdrivelse. Først svært vått, deretter fuktig. Kraftig vind i natt, minkende utover dagen og snøbyger.

Skredaktivitet

22. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, NV

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Ferske skred Område: I denne fjellsiden

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, NV over 600 moh

Notater

Strømbrudd med tilhørende tap av mobildekning gjør at denne obsen ikke kunne leveres umiddelbart.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Store nedbørsmengder i kombinasjon med kraftig vind natt til fredag på et noe skjørt snødekke har medført omfattende ustabilitet og mange naturlig utløste skred. På tur i dag fremstår selve fokksnøen som tung, fuktig med lite spenninger og denne vil trolig stabilisere seg raskt. Jokeren er det underliggende byggverket bestående av mye kantkorn. På 800m i dag var dette imidlertid godt fuktet. Fortsatt snøvær og kjøligere temperaturer vil øke belastningen på byggverket noe, men det verste er overstått. Varslet faregrad er riktig Forbigående FG 4 i natt betviles ikke et sekund.

Tester

LBT@55cmQ2 Bryter i et 2cm lag med fuktige smelteformer

Snøprofil

20 cm 4F DF 2 mm M, 15 cm 4F DF/RG 2 mm M, 20 cm 1F RG 1 mm M, 0,5 cm P MFcr M, 2 cm 1F MF/FCxr 2 mm M, 5 cm 4F FCxr 2 mm M, 5 cm P MFcl 2 mm M, 10 cm 4F+ FCxr 2 mm M, 25 cm K/1F-P MFcr/FCxr 2 mm M -0,2 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -0,7 °C @ 20 cm, -0,5 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 105 cm

ObsID: 251508

Heiane / Sirdal

Snø

22.01.2021 kl. 12:08

655 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Vollen ved Hunnevatnet. Her har det ikke gått noe skikkelig ras, kun dryss.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Hallbrekkvæven. Her har det rast flere ganger, ikke så mye snø igjen i løsneområdet.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Bilder tatt i østlig retning, sett mot Hallbrekkvæven.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Nordvendt fjellside
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Øvstabø hyttefelt
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Tveitebrekka
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Ved Øvstabø gård
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Kodlungsmyra
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Fylkesgrensa

Notater

Fikk ikke gravd i snøen, man må komme seg opp i høyden for å finne fokksnøen.

Skredfarevurdering

Vurdert fra veien så er den totale snømengden fortsatt ikke så mye at det vil gå store skred som kan komme på veien. Det kan drysse løssnø noen steder. For friluftslivet: snøen begynner å jevne ut terrenget nå og det har dannet seg større sammenhengende flak i leområder (mest nordvendt sektor nå men kan ikke utelukke andre himmelretninger). Obs for str3 flakskred! Fokksnøen vil nok stabilisere seg forholdsvis raskt de neste dagene. Usikker om det fortsatt finnes svake kantkornlag under fokksnøen som kan påvirkes.

Snødekke

Moderat snøfokk 50 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 200 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mengde snø som har kommet siste 24t varierer veldig. Ved Øvstabødalen kom nedbøren først som regn/sludd før det begynte å snø skikkelig ut på torsdagskveld. Ligger nå mellom 20 - 50 cm snø på veien i dalen på Rogalandsiden. Høyere opp på fjellene har det nok kommet mye mer tørr snø, over en meter noen plasser. Snøen i Øvstabødalen på 600 moh er noe fuktig.

Skredaktivitet

22. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, V, NV. Over 600 moh Dårlig sikt og noen av skredene kan være løssnøskred, men har også sett noen bruddkanter. Fokksnøen ligger høyere opp i fjellsiden der vinden har herjet. Mange str2 skred, men i de største juvene har det gått str3 skred. Små løssnøskred har gått i alle vindretninger, men større flakskred er kun observert i nordvendt fjellside av Hunnedalen.

ObsID: 251314

Heiane / Sirdal

Snø

21.01.2021 kl. 22:22

570 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  10 cm fuktig kantkorn. 35cm fuktig nysnø
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 4 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Mange av disse på vei oppover Hunnedalen like før veien stengte i dag. Dette er ved Hallbrekknutens nordside.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

45 cm totalt Kraftig snøfokk 35 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 400 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig

Vær

Sludd 0 °C 10 m/s fra S ↑ 100% skyer Tiltakende nedbør og vind utover ettermiddag og kveld slik som meldt.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Tung nysnø drønner på fuktig kant rett uti lyngen bak hytta.

ObsID: 251199

Heiane / GJESDAL

Snø

21.01.2021 kl. 14:26

603 moh

SimonL@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SimonL@svv
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SimonL@svv

Faretegn

Rask temperaturstigning I morges bikka temperaturen over frysepunktet i hyttefeltet i Øvstebødalen. Bildet av gradestokken er fra ca. kl 08 og det regnet. Ca kl 14 snødde det igjen.

Notater

Bilder jeg har sett på facebook.

ObsID: 251164

Heiane / Hallbrekkvæven

Snø

21.01.2021 kl. 12:00

686 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Nordvestvendt fjellside ved Hallbrekkvæven rundt kl12. Skavler begynner å bygge seg opp, fortsatt forholdsvis lite snø på svaberget i fjellsiden
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Øvstabødalen Fv.45 sett mot vest, kl12.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Økende vind og snøfokk i dalen gir dårlig sikt, bildet tatt rundt kl.14

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Mye nedbør i løpet av dagen og kommende natt, vil komme som tørr snø opp i høyden. Kraftig vind, opp mot 22 m/s, fra sør-sørøst vil gi stor pålagring av fokksnø i nord og nordvestvendte lesider.

ObsID: 251171

Heiane / Skredpunktet "Indre Vinjavatnet II"

Snø

20.01.2021 kl. 20:38

233 moh

tore@svv (*****)

Skredhendelse

20. jan 18:30 (+01:00) Skredhendelse i følge @VTSvest på Twitter (https://twitter.com/VTSvest/status/1351952795604279296). Usikker posisjon.

Notater

Skredhendelse ifølge @VTSvest på Twitter (https://twitter.com/VTSvest/status/1351952795604279296)

ObsID: 251046

Heiane / Suldal / Rogaland

Snø

19.01.2021 kl. 11:45

613 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse Kommentar:  Bruddflate fra CT. Anslått til Q1.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skytende sprekker observert på ulike steder under turen.

Drønn i snøen Drønn enkelte steder i helninger på ca. 30 grader. Mulig det var nederste lag som kollapset?

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

CTE4@20cmQ1

Snøprofil

20 cm F PP D, 20 cm 4F RG D, 10 cm 4F MF M

ObsID: 250897

Heiane / Sirdal

Snø

19.01.2021 kl. 11:39

759 moh

KimS@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt. Østvendt terreng, loside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Begynner å dannes myke flak i nysnøen. Dette utviklet seg merkbart i løpet av et par timer i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Tveitabrekka. N-vendt. Bildet tatt fra 630 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh. Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Komplekse forhold. Snøoverflaten før siste dagers snøfall var voldsomt variert med bærende skare, myke flak og ubundet snø. Oppå dette har vi fått 20 cm nysnø siste to dager. Denne varierer veldig lokalt etter hvor mye vinden har tatt. Hovedtendensen er at det er begynnende flak over tregrensen (/650 m) og ubundet nysnø under. Ikke enormt tydelige lesider, men N- sektor virker til å ha mer snø. Siste vindtransport har lagt snø i VNV vendte lesider. Det begynner å bli snø nok til å dekke terrengkonturer og potensielt legge til rette for større skred.

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har kommet ca 5 cm nysnø siste døgn, ca 20 cm siste 48 timer. Tett skydekke. Dårlig sikt. Vinden veksler i styrke fra 2-9 m/s og dreier mellom Ø-SØ.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lokalt mer vind enn i værvarselet med vindtransport hovedsakelig inn i V og NV vendte heng.

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 20+ cm siste 48 timer. Pågående snøvær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarende svake lag har roet seg noe med mildere vær, men nedbør og vind øker fokksnøproblemet. Fokknøproblemet er økende med meldt mer nedbør og vil nok toppe seg på torsdag-fredag med sludd og regn. Varslet faregrad er for høy Varselet virker noe høyt i dette området, men med mer snø (som er meldt) vil skredstr 3 være en mulighet de neste dagene og FG 3 være kurant.

Tester

LBT@65cmQ2 Middels lett å få ut.

LBT@10cmQ2 Gikk lett i nysnø

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Virker til å være en nedbryting på gang i kantkornlag, men fortsatt mulig å gå til brudd. Virker ikke til å ha hissige forplantningsegenskapet. Skaren/det harde laget over ligger tett opp mot overflaten på avblåste steder og staven går gjennom med middels kraft. Fullt mulig å påvirke som skiløpet.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels V, NV over 700 moh Lokale vindforhold kan gi utbredelse i flere himmelretninger. Flakdannelse virker økende utover dagen.

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D-M, 6 cm F DF 1 mm D, 19 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F DFbk/RGwp 1 mm/1 mm D, 3 cm 4F FCxr 1 mm D, 0,3 cm K MFcr D, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 0,3 cm K MFcr D, 10 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm, 5 cm P RG 1 mm D, 6 cm I RG D, 25 cm P MF 1 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm

ObsID: 250875

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org