Snøskredvarsel for Heiane tirsdag 19.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Lokalt ligger det et vedvarende svakt lag under fokksnøen. Sprekker og drønn er tydelige tegn på ustabilitet. Vær også oppmerksom på ferske nysnøflak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det finnes områder i regionen med vedvarende svakt lag av kantkornet snø og/eller rim under hard fokksnø. Dette laget kan påvirkes, men det varierer rundt i regionen hvor stor tilleggsbelastning som skal til. Snømengden i utsatt terreng gjør at skredene i all hovedsak vil bli middels store selv om store skred i enkelte tilfeller kan forekomme. I de delene av regionen hvor dette vedvarende svake laget ikke er tilstede eller ligger beskyttet av hard, bærende fokksnø, vil faregraden være lavere. Nysnø og litt vind kan ha dannet noen ferske nysnøflak i de høyestliggende delene av regionen som det kan være mulig å løse ut skred på.
Det har kommet et lite lag med nysnø som dekker over tidligere vindpakket snø og avblåst skare. I de høyestliggende områdene kan denne nysnøen ha dannet noen myke flak i nordlige heng. Det er fortsatt ikke nok snø til å jevne ut terrengkonturer skikkelig. I skogen ligger det ubundet snø. Det er skiføre fra ca. 400 moh. 
I store deler av regionen finnes det vedvarende svake lag med kantkorn og rim under vindtransportert snø.
Lørdag ble det observert ferske sprekker i Sirdal. Fra søndag til mandag morgen kom det 3-5 cm nysnø i regionen.
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-7 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 3 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-10 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Suldal / Rogaland

Snø

19.01.2021 kl. 11:45

613 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse Kommentar:  Bruddflate fra CT. Anslått til Q1.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk Vindpakket myk

Vær

Ikke nedbør -3 °C 6 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Skytende sprekker observert på ulike steder under turen.

Drønn i snøen Drønn enkelte steder i helninger på ca. 30 grader. Mulig det var nederste lag som kollapset?

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Tester

CTE4@20cmQ1

Snøprofil

20 cm F PP D, 20 cm 4F RG D, 10 cm 4F MF M

ObsID: 250897

Heiane / Sirdal

Snø

19.01.2021 kl. 11:39

759 moh

KimS@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt. Østvendt terreng, loside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Begynner å dannes myke flak i nysnøen. Dette utviklet seg merkbart i løpet av et par timer i dag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  KimS@obskorps Kommentar:  Tveitabrekka. N-vendt. Bildet tatt fra 630 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Virker til å være en nedbryting på gang i kantkornlag, men fortsatt mulig å gå til brudd. Virker ikke til å ha hissige forplantningsegenskapet. Skaren/det harde laget over ligger tett opp mot overflaten på avblåste steder og staven går gjennom med middels kraft. Fullt mulig å påvirke som skiløpet.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels V, NV over 700 moh Lokale vindforhold kan gi utbredelse i flere himmelretninger. Flakdannelse virker økende utover dagen.

Snødekke

65 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 20 moh. Snøgrense på 20 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket myk Tørr Komplekse forhold. Snøoverflaten før siste dagers snøfall var voldsomt variert med bærende skare, myke flak og ubundet snø. Oppå dette har vi fått 20 cm nysnø siste to dager. Denne varierer veldig lokalt etter hvor mye vinden har tatt. Hovedtendensen er at det er begynnende flak over tregrensen (/650 m) og ubundet nysnø under. Ikke enormt tydelige lesider, men N- sektor virker til å ha mer snø. Siste vindtransport har lagt snø i VNV vendte lesider. Det begynner å bli snø nok til å dekke terrengkonturer og potensielt legge til rette for større skred.

Vær

Snø -3 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har kommet ca 5 cm nysnø siste døgn, ca 20 cm siste 48 timer. Tett skydekke. Dårlig sikt. Vinden veksler i styrke fra 2-9 m/s og dreier mellom Ø-SØ.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Lokalt mer vind enn i værvarselet med vindtransport hovedsakelig inn i V og NV vendte heng.

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: 20+ cm siste 48 timer. Pågående snøvær.

Skredfarevurdering

2 Moderat Vedvarende svake lag har roet seg noe med mildere vær, men nedbør og vind øker fokksnøproblemet. Fokknøproblemet er økende med meldt mer nedbør og vil nok toppe seg på torsdag-fredag med sludd og regn. Varslet faregrad er for høy Varselet virker noe høyt i dette området, men med mer snø (som er meldt) vil skredstr 3 være en mulighet de neste dagene og FG 3 være kurant.

Skredaktivitet

19. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@65cmQ2 Middels lett å få ut.

LBT@10cmQ2 Gikk lett i nysnø

Snøprofil

12 cm 4F DF 1 mm D-M, 6 cm F DF 1 mm D, 19 cm 4F DF 1 mm D, 8 cm 1F DFbk/RGwp 1 mm/1 mm D, 3 cm 4F FCxr 1 mm D, 0,3 cm K MFcr D, 2 cm 4F FCxr 1 mm D, 0,3 cm K MFcr D, 10 cm 1F FCxr 1 mm/2 mm, 5 cm P RG 1 mm D, 6 cm I RG D, 25 cm P MF 1 mm D -3 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -4,3 °C @ 20 cm, -4,3 °C @ 30 cm, -4,1 °C @ 40 cm, -3,7 °C @ 50 cm, -3,2 °C @ 60 cm

ObsID: 250875

Heiane / Sirdal

Snø

18.01.2021 kl. 16:02

747 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Kommentar:  Bilde tatt mot sør, kvitafjell
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Oppsprekking rundt ski, der underliggende lag knekker

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Nysnøen er stort sett upåvirket av vind. I søkk i terrenget kan det ligge opp mot 30-40cm nysnø. Noe oppsprekking rundt skiene der de underliggende lag knekker

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 0 m/s 80% skyer Stort sett overskyet, med noen få opplett og et lite solglimt. En del snø i byger gjennom dagen.

Tester

LBT@61cmQ1 Kom ut på første lette klapp. Helt rent brudd.

Snøprofil

20 cm F PPsd 2 mm D, 25 cm 4F DF 2 mm D, 20 cm 1F DFbk 1 mm D, 10 cm K MF 2 mm, 10 cm F FC 2 mm Tydelige, grove korn uten noe hold., 15 cm K MF 2 mm -7 °C @ 0 cm, -7 °C @ 10 cm, -7 °C @ 20 cm, -8 °C @ 30 cm, -9 °C @ 40 cm, -10 °C @ 50 cm, -10 °C @ 60 cm, -7 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm

ObsID: 250768

Heiane / GJESDAL

Snø

18.01.2021 kl. 11:24

697 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bilde mot tverråknuten. 977moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe

Snødekke

Ikke snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Om lag 15cm med tørr nysnø har kommet siden i går.

Vær

Snø 1 °C 100% skyer Snøbyger fra morgenen av. Noen byger tettere enn andre. -3 fra morgenen av, gradvis oppvarming gjennom dagen. Slo om til +grader 13:30. I skrivende stund 1 plussgrader på 680moh.

ObsID: 250763

Heiane / Sirdal

Snø

17.01.2021 kl. 15:16

678 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ca 5 cm nysnø uten vindpåvirkning har falt siden i går. Minimalt med vindtransport helt opp til 886m i dag. Gjør underverker for skiføret.

Vær

Snø -5 °C 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Snø med økende intensitet gjennom dagen.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 249661

Heiane / Sirdal

Snø

17.01.2021 kl. 14:52

743 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Vil anslå totalt snøfall gjennom dagen til under 10cm totalt Godt skiføre der nysnøen ligger. Siste snøfall er lite påvirket av vind.

Vær

Snø -6,3 °C 100% skyer Bygevær gjennom dagen, lett vindtransport av snø langs bakken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

17. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@31cmQ2 Bryter på første klapp, med svært liten belastning.

LBT@51cmQ3 Bryter ved stor belastning, og etter flere slag.

Snøprofil

7 cm F PPsd 1 mm D, 10 cm 1F DFbk 1 mm D, 14 cm F DF 1 mm D, 20 cm 4F RGxf 1 mm D, 10 cm K MFcr 1 mm, 10 cm 4F FC 1 mm D, 40 cm P MFcl Sammensatt pakke av smelt/frys former ned til bakken. -6 °C @ 0 cm, -10 °C @ 10 cm, -10 °C @ 20 cm, -11 °C @ 30 cm, -10 °C @ 40 cm, -8 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5 °C @ 70 cm, -5 °C @ 80 cm, -5 °C @ 90 cm

Notater

Har ikke vært høyere enn der profilen er gravd. Flatt lys og og manglende kontrast gjør at det er vanskelig å anslå hvor mye vindtransport der har vært gjennom natten.

ObsID: 249673

Heiane / GJESDAL

Snø

17.01.2021 kl. 08:59

683 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Ajorg@rkh-skredgruppe Kommentar:  Bilde tatt mot tverråknuten,977moh

Snødekke

Ikke snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -6,2 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer -8 i går kveld og en del vind gjennom natten. Vinden løyet i morgentimene. Foreløpig lett, men jevnt snødrev.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøen ligger ujevnt fordelt i terrenget, og etter nattens vind kan det ha lagt seg opp ferske flak på et komplekst snødekke.

ObsID: 249583

Heiane / Sirdal

Snø

16.01.2021 kl. 15:32

873 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Kartong over kant
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fasettert fokksnø
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Svakt lag består tydelig av rim. Veltede krystaller på undersiden av blokken.
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Delvis nedbrutte rimkrystaller. Litt skuffet over manglende forplantning...
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Eksempel på kantkornutvikling like under nevnte kartonglag av eldre fokksnø. Tydelige 120 graders vinkler og striper <2mm, laget="" er="" imidlertid="" temmelig="" tykt.="">
Bilde Av Skredproblem
Bilde 10 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Svakt lag av rim ses tydelig i profilen.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Dårlig bruddforplantning på ect i dag, men fremtredende lag i profilen så her er nok variasjonene store.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 600 moh Bare tykke lag og dårlig bruddforplantningsevne observert i dag.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Overflatekantkorn Tørr På tur i dag opplever vi et vindherjet og ekstremt vekslende føre, fra knallhard skare til resirkulert fokksnø av ulik hardhet samt kartongsnø over kantkorm. Mange steder synker man dypt i kantkorn. Til tross for mye klarvær den siste tiden observeres det lite overflaterim på toppen i området vi beveget oss i dag. Lite tilgjengelig fuktighet etter en lang kuldeperiode er trolig årsaken.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 4 m/s fra Ø ← 100% skyer Klarvær i natt. Tilskyende fra morran.

Faretegn

Ferske sprekker Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Ikke voldsomt potent, men tendenser til skytende i overgang mykt hardt snødekke.

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er liten tvil om at tematikken vedvarende svake lag lever i beste velgående nå. Lite spenninger i snødekket på tur i dag, men her er ingrediensene for skred til stede og variasjonene kan være store. Snøvær og vind fremover vil legge opp ferske fokksnøflak på et allerede komplekst snødekke. Varslet faregrad er riktig Lite faretegn, begrenset bruddforplantningsevne og lite sammenhengende store flak i dette området gjør at jeg vipper ned til FG2 i dag, men tviler ikke på at FG3 finnes andre steder i regionen på disse forholdene.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Men har hatt Begrenset sikt og har forflyttet oss lite.

Tester

ECTN13@20cmQ2 Middels Glatt, men lite energi i svakt lag her.

Snøprofil

20 cm 4F RGxf 1 mm D, 0,5 cm F SH 5 mm D, 20 cm 1F RGlr 2 mm D, 5 cm P MFcl D, 1F RG 1 test knyttet til snøprofilen Glemte termometer.

ObsID: 249552

Heiane / Sirdal

Snø

16.01.2021 kl. 12:45

884 moh

IngridKS (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 1 Av:  Tester Opphavsrett:  IngridKS

Tester

ECTP13@50cmQ1

Notater

Ikke observert kantkorn.

ObsID: 249466

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org