Snøskredvarsel for Heiane mandag 01.06.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker og skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng med våt snø, spesielt om ettermiddagen og ved direkte solinnstråling.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Høy temperatur sammen med solinnstråling vil svekke bindingene i snødekket og føre til ustabilitet. Skredfaren vil være størst om ettermiddagen og i fjellsider der sola står på. Unngå områder med sigesprekker og noen steder kan det løsne glideskred. Det er store skavler i fjellet så vær forsiktig ved ferdsel på rygger og topper. Husk at skavlbrudd kan løse ut skred i underliggende terreng.
Det meste av snødekket har nå fått varme og fremstår som grovkorna, men noe mindre omdannet i skyggesider i høyden. Noen steder finnes skare. Snøgrensa ligger på 700 moh. Det minker med snø i regionen, men stedvis er det fremdeles godt med snø i øst- og nordvendte områder i nordlige deler av regionen. Det er store skavler mot nord og øst.
Ved Blåsjø, 1105 moh, var det natt til 31.05, 5 grader på det kaldeste.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
4 °C til 13 °C på 1100 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
4 °C til 17 °C på 1100 moh.
Til topps om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

29.05.2020 kl. 19:20

604 moh

Opplett (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Opplett Kommentar:  Nordsida av grønhovudet og Gullingen
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Opplett Kommentar:  Reinsnuten midt i bildet

Snødekke

Ikke snøfokk Våt

ObsID: 237418

Heiane / Åseral

Snø

29.05.2020 kl. 10:47

880 moh

Nina@Obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot vest, tatt på 900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot sørøst tatt på 900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Mot nordøst, tatt på ca 830 moh. I bakgrunnen Skrivarknuten som er høyeste topp i denne delen av Heiane.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Dårlig skiføre på vei opp til fjells. Tatt på ca 750 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nina@Obskorps Kommentar:  Sånn å si ikke snø lenger under 750 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 800 moh Våt løssnø Våt Veldig vårlig tur i dag. 200 hm til fots før man kommer til tålig sammenhengende skiføre. Men også i høyere liggende terreng er det en del av og på med ski. Nesten ikke snø lenger i sør- og vestvendt terreng, men nord og østsiden har ennå opp til en halv meter snø. Snøen er gjennomvåt og grovkornet hele veien.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV under 1500 moh

Skredfarevurdering

1 Liten I denne delen av Heiane, der høyeste topp ligger på rundt 1000 moh kan jeg ikke forsvare FG 2. Det finnes fortsatt enkelte plasser med sigesprekker og mindre skravler men eventuele sked vil trolig være små til maks middels store siden det ligger såpass lite snø i de enkelte fjellsider nå. Kan ikke uttale meg om den nordøstlige delen av regionen der det muligens er sjanse for større skred i høyere liggende terreng. Sola tar godt i disse dager. Mye av snøen her i området vil forsvinne i løpet av neste uka dersom været blir uendret. Våte løssnøskred og glideskred fremstår fortsatt som skredproblem men sannsynligheten varierer nok i regionen og etter dagtid. Dagens varsel beskriver lokale forskjeller bra og økt fare seinere på dagen bra. Som sagt ville jeg satt fg på 1 her i området, men fg 2 for hele regionen er sikkert forsvarlig. Varslet faregrad er riktig

Tester

Ikke noe vits med test i dag i fullstendig sammensmelta grovkornet snø.

Vær

Ikke nedbør 12,5 °C 2 m/s fra SV ↗

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet

Skredaktivitet

29. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

20 cm 1F/P MF/MFpc 1 mm/3 mm V, 20 cm P/K MF/MFpc 1 mm/4 mm V 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 40 cm

ObsID: 237403

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org