Snøskredvarsel for Heiane lørdag 29.02.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir auka skredfare. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det ligg tildels mykje laus snø tilgjengelig for den kraftige vinden. Saman med betydelege mengder nysnø legg det opp store ferske fokksnøflak i leområder. Det er truleg at enkelte store skred vil utløysast naturleg grunna dei store fokksnømengdene. Der det er sigesprekker er det forhold for glideskred.
Det er mykje snø i fjellområda i regionen. Snøen er normalt fordelt med mest i nordaustlege, austlege og søraustlege leområder. Det har også vore periodar med søraustleg vind som har lagt opp fokksnø i leområdene mot vest. På utsatte områder er det avblese ned mot gamal skare. Det er store skavlar og vindformasjonar i terrenget. Det eldre snødekket er smelteomvandla etter mildvêr og gjenfrysing.
Torsdag observert lett nysnø i låglandet, og mykje laus snø tilgjengeleg for vind
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-9 °C til -3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Liten storm fra øst.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 200 moh.
Skyet.
Mest nedbør i sørøst.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

29.02.2020 kl. 14:47

687 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Gullingen sett frå vest i formiddag.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Øvrafjell og Hjelmelandsheia i bakgrunnen, bildet er tatt i formiddag når vinden var i ferd å ta seg opp.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Bildet er tatt ved observasjonspunkt, i 14.00 tida.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Små flakskred som var naturlig utløyst.
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Utsikten frå terrasen kl 15.00, kraftig snøfokk.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Kraftig snøfokk og stor pålagring gir muligheter for store skred over 600moh. Observerte fleire små skred, skavbrudd sjøl under tregrensa. Over tregrensa var det ikkje forsvarlig å gå i dag pga sikten. Fortsatt stor pålagring utover kvelden, minkende vind i morgen. Varslet faregrad er riktig Varselt treffer bra, bortsett frå høgden. Ser det er fra 800moh og oppover som står i varselet, men det har vært kraftig snåfokk langt under tregrensa i dag. Dei største skreda vil nok ikkje vera i den høgda, men det bør kanskje nevnes at utsatt høgde er frå ca600 moh og oppover.

Tester

ECTP15@40cmQ2 Middels Hadde to forsøk, ein med brudd uten propagering og ein med propagering.

Skredaktivitet

29. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, SV, V, NV. Mellom 700 moh og 500 moh Såg fleire, små skred sjølv ned i skogen.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 3 - Store N, SV, V, NV over 600 moh Det har vært 15-20cm ubunden snø tilgjengelig for den kraftige vinden som har vore i dag, i austlige områder i kombinasjon med nedbør. Kraftig snøfokk og stor pålagring gir muligheter for store skred over 600moh. Observerte fleire små skred, skavbrudd sjøl under tregrensa. Over tregrensa var det ikkje forsvarlig å gå i dag pga sikten.

Vær

Snø -3 °C 18 m/s 100% skyer Enkelte snøbyger, kraftig vind frå søraust (15-20m/s)

Snødekke

100 cm totalt Kraftig snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 200 moh. Snøgrense på 200 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mykje snø i høgareliggende strøk, ca meteren på 600moh og skiføre frå ca 450moh. Vekslende fra mildværsskare på avblåste steder til store mengder i lesider både i austlige sektorer og nå er det stor pålagring i vestlige til nordlige sektorer.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk frå søraust.

Snøprofil

40 cm 1F/ F-4F RG 1 mm D, 6 cm F DF 1 mm D, 20 cm 1F RG 0 mm D, 1 cm K MFcr D, 40 cm 1F MFcl M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 218174

Heiane / GJESDAL

Snø

29.02.2020 kl. 10:36

695 moh

Ajorg@rkh-skredgruppe (Ukjent)

Vær

Snø -1,9 °C fra Ø ←

Snødekke

Kraftig snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet

ObsID: 218101

Heiane / HJELMELAND

Snø

28.02.2020 kl. 19:20

751 moh

Erik (Ukjent)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Erik

Tester

ECTN25@15cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Foretok en enkel/grov ECT-test. gikk i brudd på 25 slag. Ca 15 cm dybde.Lite/Ingen bruddforplantning.

Snøprofil

1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 218027

Heiane / BJERKREIM

Snø

27.02.2020 kl. 12:25

787 moh

SimonL@svv (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  SimonL@svv Kommentar:  Ca 15 cm mykt flak. Under er det hovedsakelig smelteomvandla snø med noen is/skarelag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  SimonL@svv

Snødekke

Ca 10 cm nysnø inatt. Stedvis fokksnø. Nok til å åpne fjellheisen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ca 10 cm nysnø kom inatt og i høyden er det fersk fokksnø.

ObsID: 217770

Heiane / Sirdal

Snø

27.02.2020 kl. 11:07

815 moh

Halvor89 (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor89 Kommentar:  Skavl like under høyspentmasten, men omtrent langs hele den fjellsiden var det skavler på størrelse med den som er avbildet. Ellers var det generelt flere skavler i området mellom hyttefeltet og Storeknud
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Halvor89 Kommentar:  Gammelt skred. Vanskelig å se på bildet, men vi kunne se flere snøklosser som lå omtrent i senter av bildet. De er i ferd med å snø bort.

Snødekke

10 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Skarete og hardt underlag, men med 5-10cm tørr løssnø oppå. Pudder i lesidene.

Faretegn

Annet faretegn (spesifiser) Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Spor etter to gamle skred. Sporene var nå i ferd med å snø bort

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Skavl som fulgte tilnærmet hele fjellsiden på sørsiden

ObsID: 217792

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org