Snøskredvarsel for Heiane lørdag 18.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der det samler seg fokksnø, feks. bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Lettast å løse ut skred der fokksnølaget er tynt eller mykt.

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er store forskjeller innad i regionen. Nysnø og vind vil fortsette å bygge opp ferske fokksnøflak i leområder i fjellet. Områder som får mest snø, vil få høyest skredfare. Det vil være lett å løse ut skred i denne snøen. I lavere områder hvor nedbøren kommer som regn, kan det gå noen våte skred.
Snøgrensa ligger høyt i regionen. Det gamle snødekket er prega av svært skiftende vær med mye vind og nedbør både som regn og snø. Snøoverflaten består av fokksnø med varierende hardhet over 900 moh. Her er vindutsatt terreng bart eller avblåst til gammel skare. Lavere ned er snøen gjennomfuktet. Høyest snøgrense i ytre del av regionen og mange steder tynt med snø opp til skoggrensa. Mest snø og best skiføre i terreng som har ligget høyt til fjells.
Det har de siste dagene kommet mye nedbør i regionen. Der nedbøren har kommet som regn er det observert snø naturlig utløste skred (torsdag).
15 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-4 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh natt til lørdag.
Skyet.
Gradvis lavere snøgrense.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SIRDAL

Snø

18.01.2020 kl. 21:30

991 moh

Osletten (Ukjent)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Osletten Kommentar:  Som vist på bilde så er det mange lag med skare og et lag med tettpakket snø mellom hvert skarelag
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Osletten

Skredfarevurdering

3 Betydelig Anses som trykt å ferdes så lenge du holder god avstand fra typiske skredfeller. Ser det er endel store skavler som henger grunnet de sterke vindene. Er også endel plasser hvor skavelen Har rast. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert Ved utført test ved snøblokk, viser det seg at snøen er ganske kompakt og er ikke påvirket av så mye nedbør her i høyden. Ligger mangen flere skare lag en jeg trodde.

Tester

LBT30@100cmQ2 God Brukte all min kraft på de 100 siste slagene for å få det til å bryte.

Snødekke

140 cm totalt Lett snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 910 moh. Snøgrense på 910 moh Tørr

Vær

-2 °C 12 m/s fra S ↑ Nede ved Ådneram ( Frikvarteret ) vekslet det mellom regne og svære våte snøfnugg. Mens her oppe ser det kun ut til at det har kommet snø.

ObsID: 207936

Heiane / SULDAL

Snø

18.01.2020 kl. 12:02

796 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Østlig side av Gullingen. Snøen ligg fortsatt i trærne. Tåke og lett snøvær.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Åpne bekker etter møkje regn siste veka.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps Kommentar:  Over 700moh er det greit skiføre og ca 50 cm snø. Rygger og kuler er avblåst, bekker er åpne etter mykje regn.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Under 900moh synes det å vera stabile forhold,vanskelig å sei nåke veldig bastant om forholda høgere opp då det var veldig dårlig sikt på dagens tur. Ut frå været og værmeldinga vil det nok bli fokksnø i høgden. Om det er nok til å gi faregrad 3 er ein vurdering for varslerene. Roligere vær og synkende temperatur vil gi stabilisering av fokksnøen. Varslet faregrad er for høy Faregraden synes å vera litt høg, men eg har desverre ikkje fått vurdert forholda i høgden skikkelig, prøver igjen i morgen.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

CTN Fuktig snø og ingen tydelige brudd.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 500 moh. Snøgrense på 600 moh Våt løssnø Fuktig Kom ikkje høgere enn ca 800moh pga dårlig sikt, gjennomfuktet snødekke og ingen farlige lagdeling observert.

Vær

Snø -0,6 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Lett snøvær og tåke, litt trekk som skal øke utover dagen. Ca 10 cm fuktig nysnø fra 650moh, mindre snø nedover. Fuktig snø opp til over 800. Såvidt tendenser til vindtransport av snø fra 800moh. Dårlig sikt gjer at eg ikkje får oversikt over tørrsnøgrensa, antar at ein må over ca 900moh før det er tørrsnø.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ mellom 2500 moh og 900 moh Ingen problemer observert på obsturen, men vil anta at det vil vera snøfokk over 900moh som gir flakdannelse. Aukende nedbør og vindøkning utover dagen.

Snøprofil

11 cm F PP 1 mm/0 mm M, 18 cm 4F MF 0 mm/0 mm W, 15 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 11 cm 4F MF 0 mm/0 mm M, 38 cm P MFcr 0 mm/0 mm M -0,6 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,4 °C @ 60 cm, -0,4 °C @ 70 cm, -0,4 °C @ 80 cm, -0,4 °C @ 90 cm Gjennomfuktet, isotermt snødekke med 10cm kram nysnø. Smelteomvandlet snø av varierende hardhet, minner meir om vårforhold enn midten av Januar.

ObsID: 207528

Heiane / SIRDAL

Snø

16.01.2020 kl. 12:09

898 moh

SimonL@svv (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Smelteriller på ca. 750 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Snøfordeling sett fra ca 750 moh mot nord og Raudåvatnet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Avblåst på toppene. Bilde tatt fra 950 moh. og mot SØ.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Store lokale variasjoner i snøfordeling selv i nordsidene. Stedvis helt avblåst, mens det 50 m bak der det er noe le fra vest er det inntil 50 cm fokksnø. Bilde fra ca. 880 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Kommentar:  Mot vest og Tjørholm.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Kommentar:  Snøprofil i nordvendt leside. Se snøprofil i Agnes sin observasjonen som er fra min posisjon.ca. 900 moh. (og ikke fra toppen av fjellet som vist i Agnes sitt observasjonspunkt). https://www.regobs.no/Registration/207272 Får ikke lagt til snøprofil i min observasjon - bug?

Skredfarevurdering

2 Moderat I området der turen gikk oppleves snødekket som nokså stabilt. Det er fremdeles noen relativt svakere bindinger i fokksnøen, men det kreves generelt stor tilleggsbelastning til for å fremprovosere brudd. Mildvær og høye temperaturer har nok bidratt til å stabilisere fokksnøen og binde denne mot underliggende smelteomvandlet snødekke. En fuktig/våt snøoverflate fra 950 moh og ned forhindrer i stor grad vindtransport av snø inntil det kommer mer nedbør. Med morgendagens uvær kan det forventes fare for våte løssnø- og flakskred, og faregrad 3 (betydelig) vurderes som riktig. I høyden der nedbøren kommer som snø vil det i lesiden kunne legge seg betydelig mengder fokksnø, men med den fuktige snøoverflaten (opp til i hvert fall 950moh) vil den sannsynligvis binde seg forholdsvis raskt til eksisterende snøoverflate. Varslet faregrad er for høy Faregrad idag var nok 2. Imorgen fredag vil den øke til 3.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Vindtransportert snø i lesider.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Snøgrense på 550 moh Vindpakket myk Fuktig Har vært oppe til ca 950 moh. Fuktig snøoverflate her. Inntil ca. 5 cm våt snøoverflate på 900 moh, og videre ned i snødekket stort sett fuktig ned til gammel smelteomvandlet snødekke som fremdeles er vått. Stor forskjell på snøfordeling i le og losider. Avblåst på toppene. Stedvis opptil ca 40 cm fuktig fokksnø i lesiden i skogen (NV-SØ). Smelteriller på snøoverflaten under ca 750 i skogen..

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh Vanskelig å provosere frem brudd, nedføyket nysnølag / bindingene i fokksnøen har allerede stabilisert seg bra.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

ObsID: 207296

Heiane / SIRDAL

Snø

16.01.2020 kl. 11:25

946 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  900 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  800 moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Utsikt mot grubbå fra 800 moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@rogfk Kommentar:  Isotherm snødekke. Nysnøen er myk og våt. Underliggende fokksnø fuktig og blyanthard. Det er 2 fokksnølag i denne profilen som ennå ikke er smelteomvandlet. Under det nederste laget er det 0-40 cm med hard smelteomvandlet snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@rogfk
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare. Under turen opplevdes snøen som ganske stabil, og gjennomgående fuktig. Graving viser at det likevel er fokksnøproblematikk og at det nedføyka nysnø under fokksnølagene som gir utslag. Trolig må man komme ganske høyt og i tørrere snø for at det svake laget er mer potent. Men i turområdet er snøoverflaten hard og avblåst over 900 moh. Det er meldt mye våt snø og kraftig vind i morgen på denne høyden. Stedvis vil dette gi stor pålagring og økt skredfare. Også økt fare for våte løssnøskred. Faregrad 3 i morgen. Det forventes at fokksnøen fort vil stabilisere seg ved disse milde forhold i dagene framover. Varslet faregrad er for høy Faregraden kan godt stemme for høyere fjellområder (f.eks suldalsheiane) men oppleves som for høyt for Sirdalsområdet.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mest fokksnø i leområder i N-Ø sektor

Tester

CTN God Snøen binder seg så raskt etter isolering av søyle at stabilitetstesten ikke virker. Lille blokktest ga Q2 brudd inn i fokksnødekket og Q3 brudd i overgangen til smelt-fryse skare.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 550 moh Vindpakket myk Våt Under tregrensa er snøoverflaten myk vindtransportert, ganske fuktig i overflaten. Opp i høyden (over 900 moh) er snøoverflaten hard og avblåst smelt-fryse skare. Snødekket er altså ganske varierende alt etter hvordan vinden har påvirket det.

Vær

Ikke nedbør 0,2 °C 10 m/s fra SV ↗ 95% skyer Oppholdsvær under selve turen men mye vind opp i høyden. Bygevær i dag tidlig.

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, NV over 800 moh Mulig brudd på 2 steder, samme problem, i overgangen fra et fokksnølag til smelteomvandlet snødekke. Men fokksnøen har bundet seg godt til underliggende lag så vanskelig å løse ut.

Skredaktivitet

16. jan. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Under 800 moh På vei tilbake gjennom Hunnedalen ble det observert en del små våte løssnøskred (snøballer og utglidninger på sva) som har gått i løpet av dagen.

Snøprofil

2 cm 4F MF 1 mm/0 mm W, 5 cm 1F MF 0 mm/0 mm M, 5 cm P RG 0 mm/0 mm M, 9 cm P/1F-P MF 1 mm/0 mm M, 7 cm P RG 0 mm/0 mm M, 10 cm K/P-K MFcr 1 mm/0 mm M, 12 cm P MF/MFpc 3 mm/3 mm M 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 10 cm, 0 °C @ 20 cm, 0 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm Snømektighet og tykkelse av fokksnølaget varierer veldig

ObsID: 207272

Heiane / SIRDAL

Snø

15.01.2020 kl. 15:15

791 moh

Sirdal Ski Patrulje Will (Ukjent)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Sirdal Ski Patrulje Will
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Sirdal Ski Patrulje Will
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Sirdal Ski Patrulje Will
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Sirdal Ski Patrulje Will
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN20@28cmQ1

ECTN3@18cmQ2

CTH23@50cmQ2

CTM17@12cmQ1

CTM14@16cmQ2

CTE3@18cmQ2

Vær

Snø -0,6 °C 8 m/s fra SV ↗ Wind speeds between 17m/s and 6m/s over the last 24 hours. Previous night saw a temperature of 1°C and a mix of snow, sleet and drizzle accumulating around 10 cm with considerably more in lee areas. For a period the freezing level was above the summit of Tjørhomfjellet. A drop in temperature to -1.8°C in the early hours of Wednesday resulted in a 'breakable rain crust' forming. Throughout the day there has been clear spells and further snowfall, again around 10cm and this was transported by the wind, subsequently being deposited on N/E and E facing aspects.

Snøprofil

18 cm F, 16 cm F, 12 cm 4F, 4 cm K, 8 cm 1F, 40 cm 1F, 4 cm P, 20 cm 4F, 30 cm 4F East Facing. 40° slope angle. Due to time constraints it wasn't possible to examine grain types and temperature but to summarise it seemed the constant fluctuations between snow and rain over the past few days has created many layers in the snow pack. What seemed evident was that although numerous layers collapsed during compression testing, we couldn't seem to get any propogation during this investigation.

ObsID: 207145

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org