Snøskredvarsel for Heiane søndag 12.01.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom der det ligg fersk fokksnø, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nedbør og vind gir skredproblem med fersk fokksnø i leområder. Vær forsiktig i Ø-vendte leformasjoner, her vil det være mulig å løse ut flakskred. Etter mildværet i lørdag vil eldre snø trolig ha stabilisert seg mye.
Det er varierende snødekke. Kraftig vind og snø har har lagt opp store fonner med fokksnø i leområder. Rygger og utsatt terreng er blåst ned til gammelt snødekke. Det gamle snødekke består stort sett av smelteformar av ulik hardhet. Mest snø og fokksnø er å finne i østvendt terreng. Lite gammel snø under 700-800 moh.
Værstasjonen ved Blåsjø (1105 moh.) viste lørdag morgen, liten kuling fra S og et par minusgrader, men stigende temperaturer.
70 mm i døgnet, opp mot 90 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest.
-4 °C til 3 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Synkende temperaturer på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 22 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest.
-4 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh natt til søndag.
Skyet.
Synkende temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

10.01.2020 kl. 12:47

1080 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 16 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Ferske myke komethaler
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 16 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Sprekker bare opp rundt ski.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 16 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 16 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  600moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800-1000moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Representativ innsynkning
Bilde Av Snødekke
Bilde 13 av 16 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  850moh
Bilde Av Tester
Bilde 14 av 16 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 15 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Nær overflate kant i på gang like under overflaten, noe som samsvarer godt med den voldsomme gradienten øverst.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 16 av 16 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

10. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NØ, Ø, SØ. Over 700 moh Observerte et par skred i sørøstlig hengretning. Muligens eldre enn 24t

Vær

Ikke nedbør -10,3 °C 0 m/s Kaldt klart og spektakulært. Klarnet i går kveld etter skyet værtype.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Legger inn denne grunnet været som er meldt. Vanskelig å forutsi om det vil føre til problemer lørdag, trolig i begrenset grad, men verdt å ta med seg.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh Store variasjoner i hvor snøen har lagt seg opp tyder på varierende vindretning, men dette er mest fremtredende.

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Tørt og vinterlig preg over landskapet i dag. Tørrsnø rett på bakken fra ca 500 og oppå gammelt hardt smeltedekke fra 6-700m. Samme inntrykket til topps i dag på 1100m. Vindtegn og større variasjon i fordeling fra tregrensen som vanlig, men alltid mjukt der det ikke er hardt. Tynt snødekke gjør at skispor fortsatt må legges med omhu.

Tester

ECTN2@5cmQ3 God

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Mest fremtredende i øst nordøstlig, men store variasjoner.

Skredfarevurdering

2 Moderat Den siste tørre snøen har bundet seg godt til det varme smelteomvandlede dekket vi hadde og oppleves stabilt på tur i dag. Det gamle dekket er pansret nå og lar seg ikke påvirke av ordinær aktivitet. Like ved overflaten er det begynnende kantkorn dannelse. Dette er ikke et problem nå, men kan kanskje bli det med været som er meldt. Tiltakende vind på lørdag i kombinasjon med nedbør vil forverre situasjonen. Varslet faregrad er riktig Varselet oppleves som on point i dag regionen sett under ett.

Snøprofil

3 cm 1F DFbk 1 mm D, 21 cm 4F/1F PP/FCsf 1 mm D Øvre del, 10 cm K MFcl M, 20 cm 1F/P MF 2 mm M -13,2 °C @ 0 cm, -3,8 °C @ 10 cm, -0,8 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206419

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org