Snøskredvarsel for Heiane torsdag 12.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fokksnø. Det kan finnes lommer med svakt lag under den vindtransporterte snøen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind og nedbør som snø i fjellet vil gi noen mindre, ferske fokksnøflak i leheng, fortrinnsvis mot N. Mild luft siste tiden gjør at eldre fokksnø trolig vil ha stabilisert seg. Vær oppmerksom på at det noen steder i høyden kan finnes svakt lag av kantkorn som kan påvirkes.
Observasjon fra Sirdalsheiane forteller om sammenhengende og bærende snødekke fra ca 700 moh. I lavlandet er snødekket i stor grad påvirket av varme og fuktighet. I høyden består snødekket av fersk fokksnø av ulik hardhet og mengde. Det kan noen steder finnes svakt lag av kantkorn i høyden.
Det kan finnes et svakt lag av kantkorn ved bakken og det er observasjoner på at laget kan være aktivt.
25 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh natt til onsdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sørøst om formiddagen.
-6 °C til -1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til torsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

12.12.2019 kl. 12:55

906 moh

Agnes@rogfk (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Fra Moltekvæven
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Lille blokktest
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  Agnes@svv
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Sett mot Moltekvæven fra bommen
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Av og til titter sola frem
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 9 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Agnes@svv Kommentar:  Q3 brudd i overgangen mellom nyere fokksnø og eldre smelteomvandlet snø ved lille blokktest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Agnes@svv

Vær

Snø -1,8 °C 5 m/s fra S ↑ 85% skyer Forholdsvis rolig, av og til blåser det litt og snør det litt. Kommer som sludd lenger ned.

Skredfarevurdering

1 Liten Snødekket oppleves som stabilt. Noe varm snøfall de siste dagene og lufttemperaturer rett under null gjør at nyere fokksnø binder seg raskt og godt til underlaget av eldre smelteomvandlet snø. Eventuelle svake lag som tidligere var et skredproblem holder på å bli omvandlet på denne lokaliteten og ligger under flere bærende skarelag. Ingen kantkorn ved bakken men våt snø. Det er meldt mer vind og snø de neste dagene med temperaturer som svinger rundt 0. Muligens økende fare for våte løssnøskred men det forventes at snøen vil binde seg raskt til underlaget så faren for flakskred anses som liten. Varslet faregrad er riktig Faregraden kan godt stemme for kaldere områder lenger nord i Heiane. Her opplevdes faregraden som liten.

Tester

ECTX God Fokksnøen ser ut til å binde seg godt til underliggende smeltformer/skare. Umulig å påvirke svakere lag under skaren (smelteomvandlet nedføyket snø). Ved lille blokktest er det Q3 brudd ved overgangen fra fokksnø til eldre smelteomvandlet snø. Muligens jeg hadde fått et resultat hvis jeg hadde prøvd CT og ikke ECT.

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 12 cm nysnø Nysnøgrense på 550 moh. Snøgrense på 550 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ujevn og stedvis vindherjet snødekke. Snødybden varierer fra 0 (avblåst) til vel over 1 m i nordvendte lesider. Generelt 40-60 cm. Pudder i vindskjermede områder under tregrensa. Over tregrensa er overflaten vindpåvirket med generelt forholdsvis myk fokksnø.

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 700 moh Fant ikke et svakt lag men stedvis kan det forekomme noe dårlig binding mellom nyere fokksnø og eldre skare/smelteomvandlet snø.

Snøprofil

11 cm F DF 2 mm/0 mm D, 15 cm 4F RG 1 mm/0 mm M, 14 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 6 cm P/1F-P MF/MFcl 1 mm/1 mm M, 10 cm K MFcr 0 mm/0 mm M, 8 cm 1F RG/MF 1 mm/1 mm M, 11 cm P MFcr 0 mm/0 mm W, 10 cm 1F MF/MFpc 2 mm/0 mm V -2,5 °C @ 0 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 85 cm 1 test knyttet til snøprofilen Myk fokksnø i toppen over noe hardere fokksnø (topp 10-30 cm). Herunder flere lag med fuktig, hard og mindre hard skare og smelteformer. I dybden er et mykere lag som kan ha vært nedføyket nysnø men som nå blir smelteomvandlet. Ved bakken er snøen ganske våt. Ingen kantkorn her på 900 moh.

ObsID: 201839

Heiane / GJESDAL

Snø

12.12.2019 kl. 09:45

635 moh

Salvesen@obskorps (***)

Notater

Noen refleksjoner til påtroppende varsler. Mine observasjoner fra opp til 1100moh tyder på at kantkornlaget i Heiane i det minste er godt fuktet nå. Det har regnet høyt ved noen anledninger etter 4. Desember også, men vi kan nok ikke avskrive det helt i høyden. Med tanke på hvor folk hovedsakelig ferdes denne regionen nå om dagen mener jeg likevel man kan tillate seg å utelate det som fremhevet skredproblem. observatør fra svv er ute på OBS i dag. Jeg skal ut i morgen. God vakt.

ObsID: 201742

Heiane / Sirdal

Snø

10.12.2019 kl. 11:48

987 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Det har blåst hardt under siste snøfall
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Trolig mer enn 24 timer gammelt. Skavlknekk
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1000moh
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Tydelig todeling av snødekket.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 13 av 14 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Sprekker opp rundt ski
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Dalende temperaturer og stort sett oppholdsvær siste døgn. Det kommer vær nå. Lett snødrev i luften.

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket fremstår som relativt stabilt på tur i dag, noe som må ses i sammenheng med et mildt snødekke og et døgn med fallende temperaturer som raskt har bundet snøen. Skredfaren per nå begrenser seg til noe ustabilitet innad i fokksnøen eller enkelte steder fokksnø mot skare. Det er meldt ruskevær og mye nedbør neste døgnet noe som vil forverre situasjonen. Varslet faregrad er riktig Trolig FG 2 på nåværende tidspunkt, men med været som er meldt er det naturlig å forvente en FG3 situasjon ila ettermiddag og kveld.

Tester

LBT@23cmQ2 Svakere lag i fokksnøen løsner ved middels manipulering.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket fremstår nå som sammenhengende og kompakt/bærende på ski fra ca 700m. Snøoverflaten utvikler seg fra litt tørr løssnø (begynnende kant) i lavereliggende områder før kompakt fokksnø på skare overtar høyere oppe. Mye sastrugi tyder på kraftig snøtransport under uværet tidligere i uken.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Snøprofil

23 cm 1F+ RG 0 mm D-M, 27 cm P RG 1 mm M, 2 cm K MFcr M, 10 cm 1F MF 1 mm M, 7 cm K MFcr M, 3 cm 1F+ MF 1 mm M, 2 cm K MFcr M, 3 cm 1F MF M, 1 cm K MFcr M, 22 cm 1F/4F MF/MFsl W -5 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201495

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org