Snøskredvarsel for Heiane tirsdag 10.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Vind og nysnø i fjellet. Regn og mildvær i lavlandet. Skred kan løysast ut både naturleg og av skiløpar. Unngå leområde kor det samlar seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med mye nysnø og utløpsområder under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av tekniske utfordringer hos NVE er varslene kun basert på et fåtall observasjoner og på et generelt dårlige datagrunnlag enn vanlig. Aukande vind frå søraust og nysnø vil gi auka vindtransport av snø over i leområder i fjellet utover ettermiddagen og kvelden. Den harde vinden kan rive opp snødekke med mjukare snø og gjere pålagringa i leområder større. Etterhvert som været står på og særlig utover onsdag, kan det være forhold for naturlig utløste skred. I lavere fjellområder der nedbøren kommer som regn og fukter opp nysnøen fra helgen, er det sannsynlig med naturlig utløste våte skred.
Fersk fokksnø av ulik hardheit og mengde preger snødekket i høgda. Djupare i snødekket er det fuktig og delvis smelteformer av ulik hardheit, og det kan være aktivt kantkorn i dei høgaste områda på fjellet. Lågare i fjellet er snødekket meir varmepåvirka.
Det er usikkert kor mykje mildværet har påvirka kantkornet i dei høgaste områda, men truleg har fukt frå mildværet sist veke trekt ned i snødekket og gjort kantkornet mindre aktivt.
6 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til liten kuling fra nordvest om formiddagen.
-9 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til mandag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-10 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om kvelden.
Skyet.
Sørøst sterk kuling eller liten storm i utsatte områder mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

10.12.2019 kl. 11:48

987 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Det har blåst hardt under siste snøfall
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Trolig mer enn 24 timer gammelt. Skavlknekk
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  1000moh
Bilde Av Tester
Bilde 10 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Tydelig todeling av snødekket.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 13 av 14 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Sprekker opp rundt ski
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -5 °C 6 m/s fra S ↑ 100% skyer Dalende temperaturer og stort sett oppholdsvær siste døgn. Det kommer vær nå. Lett snødrev i luften.

Snødekke

40 cm totalt Lett snøfokk Snøgrense på 600 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket fremstår nå som sammenhengende og kompakt/bærende på ski fra ca 700m. Snøoverflaten utvikler seg fra litt tørr løssnø (begynnende kant) i lavereliggende områder før kompakt fokksnø på skare overtar høyere oppe. Mye sastrugi tyder på kraftig snøtransport under uværet tidligere i uken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion

Skredfarevurdering

2 Moderat Snødekket fremstår som relativt stabilt på tur i dag, noe som må ses i sammenheng med et mildt snødekke og et døgn med fallende temperaturer som raskt har bundet snøen. Skredfaren per nå begrenser seg til noe ustabilitet innad i fokksnøen eller enkelte steder fokksnø mot skare. Det er meldt ruskevær og mye nedbør neste døgnet noe som vil forverre situasjonen. Varslet faregrad er riktig Trolig FG 2 på nåværende tidspunkt, men med været som er meldt er det naturlig å forvente en FG3 situasjon ila ettermiddag og kveld.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV over 700 moh

Skredaktivitet

10. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Tester

LBT@23cmQ2 Svakere lag i fokksnøen løsner ved middels manipulering.

Snøprofil

23 cm 1F+ RG 0 mm D-M, 27 cm P RG 1 mm M, 2 cm K MFcr M, 10 cm 1F MF 1 mm M, 7 cm K MFcr M, 3 cm 1F+ MF 1 mm M, 2 cm K MFcr M, 3 cm 1F MF M, 1 cm K MFcr M, 22 cm 1F/4F MF/MFsl W -5 °C @ 0 cm, -6,7 °C @ 10 cm, -4,8 °C @ 20 cm, -2,6 °C @ 30 cm, -1,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 201495

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org