Snøskredvarsel for Heiane søndag 08.12.2019

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir auka skredfare og kan gi store naturlig utløste skred. Unngå leområde der det samlar seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mykje nysnø og hard vind frå ulike retningar vil gi store mengder fersk fokksnø i leområder i høgda. Medan vinden og nedbøren står på mest, kan det gå store naturlig utløste skred. Forholdsvis varm snø vil gi rask stabilisering, men såpass store snømengder vil trenge ein del tid. I låglandet kan det gå våte skred.
Store nysnømengder og fersk fokksnø av ulik hardheit preger snødekket i høgda. Djupare i snødekket er det fuktig og smelteformer av ulik hardheit, og det kan være aktivt kantkorn i dei høgaste områda. Lågare i fjellet er snødekket meir varmepåvirka og nysnøgrensa ligg laurdag på omlag 500 moh.
Det er usikkert kor mykje mildværet har påvirka kantkornet i dei høgaste områda, men truleg har fukt trekt ned i snødekket og gjort kantkornet mindre aktivt.
Mange våte laussnøskred er observert fredag
Store mengder fuktig nysnø i høgda observert fredag
6 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest., endring til bris fra nordvest om kvelden.
-6 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
20 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørvest om formiddagen.
-5 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

06.12.2019 kl. 12:10

1018 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 9 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Mange av disse
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bildet er tatt på om lag 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  900moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  900moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Isotermt snødekke på 1100moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktige kantkorn som klumper seg og rundes nå.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 7 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Et par av de store vestvendt skavlene har gått ila det siste regnskyllet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

6. des. 6-12 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Over 700 moh

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kom trolig i forbindelse med de største nedbørsmengdene

Tester

LBT@70cmQ3 Hele søylen går til bakken ved kraftig manipulering.

Snødekke

25 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Fuktig Vi har nettopp vært gjennom noen formidabelt våte dager. I fjellet later det til at overraskende mye av nedbøren har kommet som FUKTIG snø og ikke regn. Særlig over ca 900 har det lagt seg opp mye i nordøstlige himmelretninger. Mer sammenhengende snødekke i høyden nå. Av det jeg har sett i dag virker nysnømodelleringen fra xgeo å stemme temmelig godt for denne delen av regionen.

Vær

Sludd 1 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Massivt med nedbør i natt. Regn og sludd under ca 600, lettere vær i morgentimene, nedbør og tåke etter hvert på tur i dag.

Skredproblem

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh Trolig ikke mye gjenværende terreng i regionen hvor dette er aktuelt, men kan ikke utelukkes i høyden.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh Fuktig snø kan løsne av seg selv i bratte heng ved tilførsel av mer nedbør.

Skredfarevurdering

1 Liten Problematikk knyttet til tung fuktig snø som løsner som løssnøskred i bratt lende er det mest aktuelle på nåværende tidspunkt. Kantkornpeoblemet er trolig i ferd med å nøytraliseres, men kan fortsatt ikke utelukkes i høyereliggende deler av regionen. Fortsatt nedbør, dog med mindre intensitet vil i hvert fall ikke forverre den nåværende situasjonendet det neste døgnet. Kaldere temperaturer og overgang til snøvær vil endre fokus mot fokksnøproblematikk ila helgen. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

1 cm P MFcr M, 30 cm 1F DF 1 mm M, 9 cm P RG 1 mm M, 4 cm P+ MFcl M, 13 cm P RG/MF 1 mm/1 mm, 0,5 cm K MFcr M, 2 cm 1F MF 1 mm M, 5 cm K/P MFcr M, 8 cm 4F+ FCxr 2 mm/3 mm M -0,4 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm

ObsID: 200984

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org