Snøskredvarsel for Heiane onsdag 04.12.2019

2
Moderat
Publisert:

Snødekket er fremdeles vått og ustabilt. Unngå potensielle løsneområder og utløpsområder for skred. Det kan finnes lommer av ferske fokksnøflak høgt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå langvarig opphold i terreng brattere enn 30 grader med løs våt snø. Unngå også utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mildvær og regn gir fortsatt våte skredproblem.Tynt snødekke gjør at det er få heng som har nok snø til at det kan gå middels store skred. Disse kan løsne naturlig og helt nede ved bakken. Mindre våte løssnøskred kan løses ut i de fleste heng som har snø. I høyden blir det kaldere og utover ettermiddagen kan det bygge seg opp fokksnøflak i leheng. Mest utsatt er områdene som får mest nedbør.
Mildvær og regn opp til fjelltopphøyde har fuktet overflata. Før mildværet har snødekket er preget av fokksnø på vindutsatte steder og løsere ubunden snø der vinden ikke har tatt.Dypt i snødekket finnes flere skarelag. Det er svært lite snø i regionen og sporadisk skiføre over 700 m. Det er mest snø øst i regionen. Snødekket
Det gamle snødekket fra november har godt utviklede kantkorn mot bakken. Dette kan muligens påvirkes hvis det ligger fokksnøflak over. Usikkert hvordan mildvær og regn påvirker dette laget.
Lite snø i regionen. Mest i øst.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra vest om formiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1600 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra vest., endring til stiv kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-2 °C til 2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om formiddagen.
Delvis skyet.
Stort sett opphold først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

03.12.2019 kl. 10:22

883 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 12 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Størrelse 1 skavlknekk med noe forplantning under
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 2 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  500moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  400moh Hunnedalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  550moh Hunnedalen,
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  670moh Lortabu
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  700moh Lortabu
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  850moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 11 av 12 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Kantete, men noe mindre korn enn fra 1100m forrige uke.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ferske skred Område: I dalen/fjorden

Mye vann i snøen Område: Fylket/varslingsregion

Skredfarevurdering

2 Moderat Det er begrenset med snø, men svekkelser i forbindelse med regn kombinert med kantkorn ved bakken kan gi skredaktivitet de plassene det har lagt seg opp. Mindre våte løssnøskred forventes også. Skavlknekk er også en mulighet nå. Faren vil følge nedbørsmengdene. Meldt rotbløyte til torsdag, men da har den lille snøen som er fått litt juling allerede. Varslet faregrad er riktig Fremstår som spot on på tur i dag. Høydeangivelser er alltid kinkig, men tror 700 er fornuftig nå.

Vær

Regn 2 °C 6 m/s fra V → 100% skyer Tenperaturøkn. og overgang til nedbør i form av regn en gang i natt.

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Våt løssnø Våt Det er fortsatt generelt lite snø, men hvitt i terrenget noe lavere nå enn så lenge. Det ligger mindre dyner, fonner og skravler primært i vestlig og sørøstlig hengretning hvorav de vestlige er eldst. Trolig regn og fuktig snødekke høyt til fjells i dag. Begredelig skiføre.

Tester

LBT@63cmQ3 Fuktig kantkorn ved bakken

Skredaktivitet

3. des. I løpet av dagen Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Mye småtteri som går i bratt lende på svabergene

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Våte flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Snøprofil

17 cm 4F/1F DF 1 mm/0 mm M-W, 0,5 cm K MFcr 0 mm/0 mm W, 10 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 5 cm P/P-K MF 2 mm/0 mm M, 20 cm P MF/RG 0 mm/0 mm M, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm M -0,1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,6 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 200428

Heiane / SULDAL

Snø

01.12.2019 kl. 00:24

1071 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Instagram. Bilde tatt i kveld. Lokasjon er ca.

Snødekke

ObsID: 200049

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org