Snøskredvarsel for Heiane søndag 01.12.2019

1
Liten
Publisert:

Generelt lite snø og stabile forhold. Vedvarende svakt lag ved bakken kan påvirkes der det ligger fokksnø over.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø ved bakken

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skredproblemet er begrenset til de leformasjonene der det finnes innblåst snø fra tidligere i uka. Fokksnøen kan påvirkes ved liten tilleggsbelastning. Kantkorn ved bakken kan også påvirkes, men da med større tillegsbelastning. Vær oppmerksom på at oppstikkende stein kan gjøre selv harmløse skred farlige.
I løpet av de siste dagene har det kommet litt nysnø over 700 m, men det er svært begrenset skiføre. Det er mest snø øst i regionen. Snøoverflaten består av fokksnø i leformasjoner, mens det eldre snødekket har godt utviklede kantkorn mot bakken og flere overliggende skarelag.
Kantkorn ved bakken kan muligens påvirkes hvis det ligger fokksnøflak over.
På Målestasjonen Ljosland (500moh) er det lørdag 10 cm snø.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-7 °C til -2 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

01.12.2019 kl. 00:24

1071 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Instagram. Bilde tatt i kveld. Lokasjon er ca.

Snødekke

ObsID: 200049

Heiane / Sirdal

Snø

28.11.2019 kl. 12:43

1090 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig kant ved bakken
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 15 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Hvitt fra ca 700m. Her ved øvstabøstølen i Hunnedalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Ved futasæte, øvre hunnedalen bilde tatt 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bjønnskjeggheia, bilde fra 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Suleskard hyttefelt 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Små dyner, fonner og skavler mot vest. 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Tydelige vindtegn
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 15 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Dette bildet beskriver den nåværende situasjonen godt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 15 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Begrenset med snø i terrenget og gode bindinger i den lille som er resulterer i en temmelig udramatisk situasjon, men lagdeling finnes i høyden og to skredproblem er til stede uansett hvordam man vrir og vender på det. Synkende temperaturer og kaldt klart vær vil trolig styrke bindingene i den nyankomne relativt fuktige snøen. Tynt snødekke, tilgjengeøig fukt og et par skarelag kan gjøre det verdt å følge med på nær overflate kant i tiden fremover.

Tester

ECTN13@15cmQ2 God Sjikt i fokksnøen som var identifisert ved LBT. Videre klapping gir brudd ved skare før kantkornlaget ved bakken kollapser og propagerer ved stor belastning.

LBT@50cmQ2

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Vær

Snø -2,4 °C 3 m/s fra NØ ↙ 90% skyer Nedbør og vind i natt

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Generelt lite snø og den som er her ligger ujevnt fordelt som fonner, dyner og skavler i vestlig sektor. Det er mulig å ta seg frem på ski fra om lag 700m, men er lite såle ennå. Trolig noe mer snø i østlige deler av regionen.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 1000 moh Trolig bare aktuelt på bratte svaberg ved stor tilleggsbelastning.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 1000 moh Er nok et svært begrenset problem og vil stabilisere seg raskt med nåværende temp og fuktinnhold, men i de få høyereliggende delene av regionen kan det heller ikke utelukkes.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm K MFcr D, 3 cm 1F RG 1 mm M, 1,5 cm P MFcr D, 20 cm 1F/P RG 0 mm M Fuktigere i nedre del, 1 cm 4F FC 4 mm D -2,2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 199773

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org