Snøskredvarsel for Heiane torsdag 28.11.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

28.11.2019 kl. 12:43

1090 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig kant ved bakken
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 15 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Hvitt fra ca 700m. Her ved øvstabøstølen i Hunnedalen
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Ved futasæte, øvre hunnedalen bilde tatt 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bjønnskjeggheia, bilde fra 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Suleskard hyttefelt 700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Små dyner, fonner og skavler mot vest. 800moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Tydelige vindtegn
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 15 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 14 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Dette bildet beskriver den nåværende situasjonen godt.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 15 av 15 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Snø -2,4 °C 3 m/s fra NØ ↙ 90% skyer Nedbør og vind i natt

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

1 Liten Begrenset med snø i terrenget og gode bindinger i den lille som er resulterer i en temmelig udramatisk situasjon, men lagdeling finnes i høyden og to skredproblem er til stede uansett hvordam man vrir og vender på det. Synkende temperaturer og kaldt klart vær vil trolig styrke bindingene i den nyankomne relativt fuktige snøen. Tynt snødekke, tilgjengeøig fukt og et par skarelag kan gjøre det verdt å følge med på nær overflate kant i tiden fremover.

Snødekke

20 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Fuktig Generelt lite snø og den som er her ligger ujevnt fordelt som fonner, dyner og skavler i vestlig sektor. Det er mulig å ta seg frem på ski fra om lag 700m, men er lite såle ennå. Trolig noe mer snø i østlige deler av regionen.

Tester

ECTN13@15cmQ2 God Sjikt i fokksnøen som var identifisert ved LBT. Videre klapping gir brudd ved skare før kantkornlaget ved bakken kollapser og propagerer ved stor belastning.

LBT@50cmQ2

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 1000 moh Trolig bare aktuelt på bratte svaberg ved stor tilleggsbelastning.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Svært vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 1000 moh Er nok et svært begrenset problem og vil stabilisere seg raskt med nåværende temp og fuktinnhold, men i de få høyereliggende delene av regionen kan det heller ikke utelukkes.

Skredaktivitet

28. nov. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

3 cm F PP 2 mm D, 15 cm 1F RG 1 mm M, 2 cm K MFcr D, 3 cm 1F RG 1 mm M, 1,5 cm P MFcr D, 20 cm 1F/P RG 0 mm M Fuktigere i nedre del, 1 cm 4F FC 4 mm D -2,2 °C @ 0 cm, -1,5 °C @ 10 cm, -1,1 °C @ 20 cm, -0,8 °C @ 30 cm, -0,4 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 45 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 199773

Heiane / Sirdal

Snø

27.11.2019 kl. 09:32

644 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

650moh litt hvitt på bakken

ObsID: 199694

Heiane / Sirdal

Snø

27.11.2019 kl. 09:27

583 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

Kamera på 570moh. Ådneram skisenter. Bart.

ObsID: 199693

Heiane / GJESDAL

Snø

27.11.2019 kl. 09:16

565 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

Webkamera 560moh. Indikerer snøgrense på rundt 650 i natt.

ObsID: 199692

Heiane / Sirdal

Snø

27.11.2019 kl. 09:08

658 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

Hvitt på veien i morgentimene. 650moh

ObsID: 199691

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org