Snøskredvarsel for Heiane torsdag 30.05.2019

1
Liten
Publisert:

Litt nysnø fører til ustabile nysnøflak i enkelte leområder, ellers stort sett stabile forhold.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt. Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Slike skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre skiløpere. Skredproblemet finnes der det ligger nysnø som danner myke flak i bratt terreng.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø vil legge seg over et hardt gammelt snødekke og danne nysnøflak som vil kunne føre til små skred. Det gamle snødekket tåler både regn og varme godt. Det er smelteomvandlet og har ingen ugunstig lagdeling.
Det er lite snø igjen i regionen og gjenværende snø er smelteomvandlet og drenerer smeltevann godt. I øst- og nordvendte botner er det sammenhengende snødekke over ca. 1300 moh. I sør og vestvendte områder er det lite eller ingen snø.
Natt til onsdag 29.05 ble det målt -4 grader ved Blåsjø 1105 moh.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest.
-3 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 5 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1500 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org