Snøskredvarsel for Heiane søndag 05.05.2019

1
Liten
Publisert:

Stabile forhold og lite snø. I bratt terreng kan det gå enkelte små løssnøskred når dagen er på det varmeste.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Eventuelle skred blir vanligvis utløst av deg selv eller av andre som ferdes i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt nedbør og vind kan legge opp mindre fokksnøflak i øst og sørøstlige leområder i høyfjellet, men disse forventes å ha liten utbredelse. Enkelte mindre våte løssnøskred kan forventes i bratte heng når dagen er på det varmeste de steder det lå snødekke fra tidligere.
Varme og stor snøsmelting fra før påske, gjør at man må over 1100 moh for å finne sammenhengende snødekke. Her består snødekket av smelteformer med stedvis noe nysnø over. Snødekket regnes som stabilt og ny snø vil stort sett smelte på bakken der det ikke ligger snø fra tidligere.
Ingen svake lag av betydning.
Observasjoner 2. mai viser lite snø selv høyt til fjells.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nord.
-9 °C til 1 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
4 mm i døgnet, opp mot 10 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til 0 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / GJESDAL

Snø

02.05.2019 kl. 14:21

577 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

Et par bilder fra Instagram som viser snøsituasjonen i heiene omkring Hunnedalen

ObsID: 193526

Heiane / SULDAL

Snø

02.05.2019 kl. 14:12

1597 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Snødekke

I mangel på egne observasjoner legger jeg inn noen bilder stjålet fra Instagram som viser snødekket slik det fremstår i høyereliggende deler av regionen det ligger igjen mest snø.

ObsID: 193525

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org