Snøskredvarsel for Heiane torsdag 18.04.2019

1
Liten
Publisert:

Ver varsom i bratte heng med mjuk våt snø. Hald avstand til skavlar og fjellsider med glidesprekkar.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Vær varsom der skredproblemet er å finne i kombinasjon med terrengfeller. Kun enkelte spesielt utsatte områder er skredutsatt.
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Stigande temperatur vil svekke bindingar i snødekket og ein kan forvente mindre våte laussnøskred i alle himmelretningar, spesielt i sørvendte og bratte fjellsider. Glideskred kan førekomme på bratte og glatte fjellsider. Hald avstand om det er glidesprekkar. Enkelte områder i høgda kan ha ferske fokksnøflak som ligg på glatt skare mot NV, men utbreiinga av dette er ikkje stor. Ver merksam på faren for skavlbrot på toppar og ryggar.
Snøoverflata består i hovudsak av skare etter tidlegare mildvêr og påfølgjande tilfrysning. Skaren er for det meste hard og bærande, men i solvendte sider tinar den utover dagen og vert mjukare. Litt lokale snøbyger og vind har lagt opp mindre ansamlingar av fokksnø i nordvestlege fjellsider nord i regionen. Over 1100 moh er det framleis mogleg å finne tørr fokksnø, då i mindre, tynne ujamne flak.
Snøgrensa går på 5-800 moh, minst snø ved kysten og i bratte sørhellingar.
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-4 °C til 4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1200 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-2 °C til 8 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 1800 moh om ettermiddagen.
Klarvær.
Lokal nattefrost.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / BYKLE

Snø

17.04.2019 kl. 12:44

1224 moh

PK@NRH (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PK@NRH
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PK@NRH
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  PK@NRH

Faretegn

Område: På dette stedet. Beskrivelse:

Vær

fra Ø ←

ObsID: 191598

Heiane / SULDAL

Snø

17.04.2019 kl. 11:42

936 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 4 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 8 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Skredproblema i dag er små flak av fokksnø i V, NV og N sektor. Størst fare der henteområda er store. Var ca 1 cm nysnø fra i går kveld til i dag. Stigende temperaturer og sterk sol gjer at faren for små, våte laussnøskred også er tilstede i S og SV sektor. Aukende temperaturer og mindre nattefrost vil føre til mindre gjenfrysing av snødekket og auka smelting. Aukende fare for våte laussnøskred og dårligere binding i den ferske fokksnøen. Det finnes ikkje vedvarende svake lag, så storleiken på dei skreda som kan komme er nok helst små. Varslet faregrad er riktig Varselet er riktig, kan ta med at det er små, ferske fokksnøflak i V, NV og N. sektorer.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 600 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Skare Tørr

Skredaktivitet

17. apr. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Lokale snøbyger i går kveld og i natt med påfølgende vind i dag har ført til små ansamlinger av fokksnø i vest/ NV sektorer.

Tester

ECTP9@30cmQ3 Middels Testet den ferske fokksnøen der det var mest av den, ei 20m2 lomme med opptil 30cm dybde på det meste. Brudd ved svak binding til skare.

Vær

Ikke nedbør 0,9 °C 8 m/s fra S ↑ Lokale snøbyger over 600moh. Ein del vind i formiddag og moderat snøfokk der det er store henteområder. avtagende med stigende temperatur ut over dagen.

Snøprofil

2 lagdelinger observert 7 temperaturpunkter observert 1 Tester knyttet til snøprofilen Profilen blei tatt i ein lomme med fokksnø. Er ikkje representativt for snødekket generelt som består av veldig hard skare. Tok profilen der for å sjekke stabilitet og binding til skaren.

ObsID: 191554
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.