Snøskredvarsel for Heiane mandag 11.03.2019

2
Moderat
Publisert:

Vær varsam i terreng med mjuke fokksnøflak og i bratte solsider midt på dagen.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Vær forsiktig i områder brattere enn 30 grader med fokksnø til den har fått stabilisert seg. Hold avstand mellom hverandre ved ferdsel i bratt terreng. Det er størst sannsynlighet for å løse ut skred på kul-formasjoner i terrenget og der fokksnøen er myk. Se etter områder hvor vinden nylig har lagt fra seg fokksnø, typisk bak rygger, i renneformasjoner og søkk. Lokale vindeffekter og skiftende vindretning kan gi stor variasjon i hvor fokksnøen legger seg. Snø som sprekker opp rundt skiene/brettet er et typisk faretegn.
Illustrasjon av ferdselsråd Eventuelle skred bli vanligvis utløst av deg selv eller andre som ferdest i terrenget. Vurder utløpsområder og gjør sporvalg i forhold til dette. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av små løssnøskred som du selv har utløst. Husk at selv et lite skred kan få konsekvenser nært terrengfeller.Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger nysnø i bratt terreng.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Nysnø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Fokksnøflaka som vart danna av vind fredag stabiliserast ytterlegare. Det vil no krevje stor tilleggsbelastning for å løyse ut skred opp i storleik 2(midddels) i nokre heng mot S og Ø. Så lenge nysøen frå laurdag ikkje vert påverka av vind er det kun laussnøskred i heng vend mot sola som er problemet, men det er lite vind som skal til for å evt danne ferske flak. I dei høgste fjellområda ligg det mykje fokksnø frå sist veke og fokksnøproblemet kan finnast i alle himmelretningar. Ver merksam på aukande vind frå SØ til kvelden som kan gi nye skredproblem i heng mot NV.
Snøoverflata er prega av skiftande temperaturar med veksling mellom regn og snø opp til om lag 800 moh dei siste dagane. Opptil om lag 1000 moh er nysnøen fuktig med gode bindingar. Høgare til fjells har vind frå SØ lagt igjen mykje snø i heng mot NV, men skiftande vindretning gjer at det kan liggje fokksnø i alle himmelretningar. Under nysnøen er det gamle snødekket smelteomdanna og gjenfrose utan lagdeling opp til om lag 1200 moh.
Etter litt nysnø laurdag er det sol og lite vind søndag. Det har vore kaldt og utstråling om natta.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest., endring til bris fra nordvest om ettermiddagen.
-13 °C til -6 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-14 °C til -4 °C på 1100 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Litt nedbør fra vest sent om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / GJESDAL

Snø

11.03.2019 kl. 13:02

896 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 14 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Tørr nysnø rett på asfalt 550moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Hallbrekkvæven i Hunnedalen. 500-700moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot vest 600moh
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Østvendt, gamle våte løssnøskred til høyre i bildet
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Myk sastrugi på skare på utsatte plasser
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Myke flak over tregrensen.
Bilde Av Tester
Bilde 13 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra V → 50% skyer Pent lettskyet og kaldt vær siste døgn.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Sprekker opp rundt ski

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse:

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tester

ECTN11@20cmQ2 Middels Går på skaren.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV over 700 moh

Tørre flakskred Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng SØ, S, SV over 700 moh

Snødekke

55 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Det fuktige snøfallet/ regnet forrige uke har nå fått et solid påfyll av knusktørr nysnø. Denne ligger fra 300m. Under 500 legger den seg rett på barmark. Over tregrensen ligger snøen som myke flak i sørlig halvdel av kaka. Den legger seg rett på et pennehardt skarelag som merkes underliggende ved skikjøring. I bratt sør og sørvest er snøen merkbart solpåvirket.

Skredfarevurdering

2 Moderat Den sist ankomne snøen er det eneste å ta hensyn til nå. Myke flak i høyden som enten glir på skare eller på løsere nedføyket. Ubunden tørr snø i bratt lende kan også gi små skred. Neste døgn ventes mye nedbør som snø i kombinasjon med kraftig vind. Dette vil trolig skjerpe situasjonen betraktelig. Varslet faregrad er riktig Dagens varsel oppleves som presist, men jeg tror høydeangivelsen på fokksnøproblemet kunne vært satt et par hundre meter lavere.

Snøprofil

20 cm 4F DF 1 mm/0 mm D, 1 cm P+ MFcl 0 mm/0 mm D, 9 cm 1F RG 1 mm/0 mm D-M, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 4 cm 1F RG 1 mm/0 mm M, 40 cm K- MF 0 mm/0 mm D-M, 25 cm P MF 4 mm/0 mm M -2,2 °C @ 0 cm, -3,7 °C @ 10 cm, -2,8 °C @ 20 cm, -1,5 °C @ 30 cm, -0,7 °C @ 40 cm, -0,4 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm

Skredaktivitet

11. mar. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. S. Over 600 moh Hovedsaklig sørvendt ifm. Svaberg og fremstikkende steiner.

ObsID: 185593

Heiane / Sirdal

Snø

10.03.2019 kl. 12:14

976 moh

Stanis@frivillig (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stanis@frivillig Kommentar:  Snødekket. Bildet mot NV

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra V → Lufttemperatur på -5

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 4 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Fint, fist-myk og tørt snødekket fra kraftig snøfall på natten til søndag. Ikke mye vind transportert snø observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Opplevd veldig Stabile forhold på bakker mot Vest, Sør og Sørøst for øvrig. Myke flaker av nysnø kom på vindpakket snø, som liger over et hard skarelag Stabiliserer seg videre på mandag. Himmelen uten skyer, lave lufttemperatur og ingen vind på natten til mandag kan forårsake overflaterim krystaller dannelse, særlig på øst og nord ligende fjell, som kan danne et svak lag dekket av fokk snø som kommer på tirsdag Varslet faregrad er riktig

ObsID: 185454

Heiane / Sirdal

Snø

10.03.2019 kl. 09:05

804 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fra Fidjelands instagram konto.

Vær

ObsID: 185287

Heiane / GJESDAL

Snø

09.03.2019 kl. 14:00

630 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps

Vær

Snø Solid snøvær i går later det til

ObsID: 185289

Heiane / GJESDAL

Snø

09.03.2019 kl. 10:37

822 moh

Halvor89 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Halvor89
ObsID: 185089

Heiane / Sirdal

Snø

08.03.2019 kl. 15:48

1007 moh

Stanis@frivillig (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Stanis@frivillig Kommentar:  Mot VNV
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Stanis@frivillig Kommentar:  Tørr nysnø ved Fidjeland skitrekk parkeringsplass
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  Stanis@frivillig Kommentar:  Bildet mot VSV

Vær

Snø 0 °C 12 m/s fra NV ↘ 60% skyer Rundt 0 på 600moh, rundt -3 på 1100moh

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Ster vind fra NV

Snødekke

40 cm totalt Kraftig snøfokk 5 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Tørr hele veien ned til bunnen på 600moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Heng mot NV er avblåst, og derfor stabile for øvrig. Kraftig vind fra NV transporterer nysnø til SV der kan det påvirke stabilitet, selv om ingen tydelige svake lag ble observert: Fersk tørr nysnø kom på fuktig lag fra natten til fredag. Under - en tydelig skarelag. Skal stabilisere seg med senkende vind. Nysnø på lørdag uten vind kan forårsake tørr løssnøskredd i lokale område. Varslet faregrad er riktig Moderat på bakkene mot V og NV, betydelig på heng mot Ø og SØ

Skredaktivitet

8. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 185026

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org