Snøskredvarsel for Heiane mandag 11.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

10.02.2019 kl. 10:05

609 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Har vekslet mellom snø, sludd, regn og tilbake til sludd og snø siste 12 timer. Sterk vind i natt, minkende utover formiddagen. Tett snøvær nå.

ObsID: 180072

Heiane / Langdalen

Snø

09.02.2019 kl. 17:00

727 moh

ET (Ukjent)

Vær

Sludd 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 560 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nord-vest leside, 35 gr helning, 60 cm snødekke med svakt lag mitt i dekke. Direkte utglidning ved nevnte svake lag ved isolering av blokk for stabilitettest. Antydning til kantkorna/isdannelse i det svake laget

ObsID: 179975

Heiane / SIRDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:18

684 moh

Frode@nla (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla

Vær

2 °C 70% skyer Mildt, 2 grader, våt snø, sludd

Skredfarevurdering

4 Stor Ustabilt snølag, brudd utvidet seg. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Tester

1@45cmQ2 Dårlig Snødybde ca 75, kompakt snø ned til 50 cm, flere islag og «råtten» snø. Profilen sklir ut på første slag, i islag på 45 cm. Kompresjonstest: kollaps i samme området på ett slag fra håndledd. Utvidet test viser utvidelse av bruddet med samme kraft.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

ObsID: 179895

Heiane / SULDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:00

776 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig snø gir upålitelige resultater på ECT
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  650 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Later til å ha falt om lag 8cm snø her siste døgn i kombinasjon med lett til moderat snøfokk

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Hvitt på bakken fra om lag 300m - skiføre fra om lag 500. Det er 8cm fuktig nysnø over en tynn mildværskare fra 500m. Fra 700m ligger det myke ferske flak i nordvestlig himmelretning. Ellers mange likhetstrekk til snødekket lenger sør i regionen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak i nordvest fra det siste døgnet. Pågående vind og etter hvert mer nedbør vil forsterke denne problematikken. Det finnes fortsatt kantkorn ifm. med skarelag som stedvis drønner og som representerer en X faktor for øyeblikket. Værmeldingen for helgen i regionen indikerer en økning skredproblematikken. Særlig søndag blir spennede.

Notater

Første tur i dette området i vinter, men mye som minner om forholdene vi har lenger sør.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Flere lag med kantkorn mellom skarelag i nedre halvdel av snødekket. På 800m var det i dag noe fuktig snø helt til bakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Tar her høyde for gradvis forverring utover dagen og kvelden.

Tester

ECTP17@60cmQ2

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Et mindre drønn på vei ut av småskogen. Trolig kant mellom skarelag.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det siste døgnets om lag 8cm nysnø ligger som myke flak i nordvestlig himmelretning og det transporteres stadig mer.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Begrenset sikt og flatt lys.

Snøprofil

8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D-M, 6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D-M, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D-M, 20 cm P+ RG 0 mm/0 mm D-M, 19 cm 4F/K- FC/MFcr 2 mm/3 mm D-M Skiktovergang, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D-M -1,2 °C @ 0 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 85 cm

ObsID: 179812

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org