Snøskredvarsel for Heiane søndag 10.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / SULDAL

Snø

10.02.2019 kl. 10:05

609 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra SV ↗ 100% skyer Har vekslet mellom snø, sludd, regn og tilbake til sludd og snø siste 12 timer. Sterk vind i natt, minkende utover formiddagen. Tett snøvær nå.

ObsID: 180072

Heiane / Langdalen

Snø

09.02.2019 kl. 17:00

727 moh

ET (Ukjent)

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 560 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nord-vest leside, 35 gr helning, 60 cm snødekke med svakt lag mitt i dekke. Direkte utglidning ved nevnte svake lag ved isolering av blokk for stabilitettest. Antydning til kantkorna/isdannelse i det svake laget

Vær

Sludd 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

ObsID: 179975

Heiane / Sirdal

Snø

09.02.2019 kl. 12:18

684 moh

Frode@nla (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla

Skredfarevurdering

4 Stor Ustabilt snølag, brudd utvidet seg. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Tester

1@45cmQ2 Dårlig Snødybde ca 75, kompakt snø ned til 50 cm, flere islag og «råtten» snø. Profilen sklir ut på første slag, i islag på 45 cm. Kompresjonstest: kollaps i samme området på ett slag fra håndledd. Utvidet test viser utvidelse av bruddet med samme kraft.

Vær

2 °C 70% skyer Mildt, 2 grader, våt snø, sludd

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

ObsID: 179895

Heiane / SULDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:00

776 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig snø gir upålitelige resultater på ECT
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  650 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D-M, 6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D-M, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D-M, 20 cm P+ RG 0 mm/0 mm D-M, 19 cm 4F/K- FC/MFcr 2 mm/3 mm D-M Skiktovergang, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D-M -1,2 °C @ 0 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 85 cm

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Hvitt på bakken fra om lag 300m - skiføre fra om lag 500. Det er 8cm fuktig nysnø over en tynn mildværskare fra 500m. Fra 700m ligger det myke ferske flak i nordvestlig himmelretning. Ellers mange likhetstrekk til snødekket lenger sør i regionen.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak i nordvest fra det siste døgnet. Pågående vind og etter hvert mer nedbør vil forsterke denne problematikken. Det finnes fortsatt kantkorn ifm. med skarelag som stedvis drønner og som representerer en X faktor for øyeblikket. Værmeldingen for helgen i regionen indikerer en økning skredproblematikken. Særlig søndag blir spennede.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Et mindre drønn på vei ut av småskogen. Trolig kant mellom skarelag.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det siste døgnets om lag 8cm nysnø ligger som myke flak i nordvestlig himmelretning og det transporteres stadig mer.

Tester

ECTP17@60cmQ2

Notater

Første tur i dette området i vinter, men mye som minner om forholdene vi har lenger sør.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Later til å ha falt om lag 8cm snø her siste døgn i kombinasjon med lett til moderat snøfokk

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Flere lag med kantkorn mellom skarelag i nedre halvdel av snødekket. På 800m var det i dag noe fuktig snø helt til bakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Tar her høyde for gradvis forverring utover dagen og kvelden.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt og flatt lys.

ObsID: 179812

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org