Snøskredvarsel for Heiane lørdag 09.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / Langdalen

Snø

09.02.2019 kl. 17:00

727 moh

ET (Ukjent)

Faretegn

Rask temperaturstigning Område: På dette stedet. Beskrivelse: Nord-vest leside, 35 gr helning, 60 cm snødekke med svakt lag mitt i dekke. Direkte utglidning ved nevnte svake lag ved isolering av blokk for stabilitettest. Antydning til kantkorna/isdannelse i det svake laget

Vær

Sludd 4 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 560 moh. Snøgrense på 400 moh Våt løssnø Våt

ObsID: 179975

Heiane / SIRDAL

Snø

09.02.2019 kl. 12:18

684 moh

Frode@nla (Ukjent)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Frode@nla

Skredfarevurdering

4 Stor Ustabilt snølag, brudd utvidet seg. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget.

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

2 °C 70% skyer Mildt, 2 grader, våt snø, sludd

Tester

1@45cmQ2 Dårlig Snødybde ca 75, kompakt snø ned til 50 cm, flere islag og «råtten» snø. Profilen sklir ut på første slag, i islag på 45 cm. Kompresjonstest: kollaps i samme området på ett slag fra håndledd. Utvidet test viser utvidelse av bruddet med samme kraft.

ObsID: 179895

Heiane / SULDAL

Snø

08.02.2019 kl. 15:00

776 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 14 Av:  Tester Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Fuktig snø gir upålitelige resultater på ECT
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 14 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 7 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 8 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 14 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  650 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 14 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 13 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 14 av 14 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferske fokksnøflak i nordvest fra det siste døgnet. Pågående vind og etter hvert mer nedbør vil forsterke denne problematikken. Det finnes fortsatt kantkorn ifm. med skarelag som stedvis drønner og som representerer en X faktor for øyeblikket. Værmeldingen for helgen i regionen indikerer en økning skredproblematikken. Særlig søndag blir spennede.

Notater

Første tur i dette området i vinter, men mye som minner om forholdene vi har lenger sør.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut Mulig 3 - Store Noen bratte heng N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Flere lag med kantkorn mellom skarelag i nedre halvdel av snødekket. På 800m var det i dag noe fuktig snø helt til bakken.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Svært lett å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, NØ, SV, V, NV over 300 moh Tar her høyde for gradvis forverring utover dagen og kvelden.

Faretegn

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Et mindre drønn på vei ut av småskogen. Trolig kant mellom skarelag.

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Det siste døgnets om lag 8cm nysnø ligger som myke flak i nordvestlig himmelretning og det transporteres stadig mer.

Vær

Ikke nedbør -1 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Later til å ha falt om lag 8cm snø her siste døgn i kombinasjon med lett til moderat snøfokk

Tester

ECTP17@60cmQ2

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Begrenset sikt og flatt lys.

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 8 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 300 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Hvitt på bakken fra om lag 300m - skiføre fra om lag 500. Det er 8cm fuktig nysnø over en tynn mildværskare fra 500m. Fra 700m ligger det myke ferske flak i nordvestlig himmelretning. Ellers mange likhetstrekk til snødekket lenger sør i regionen.

Snøprofil

8 cm 4F DF 0 mm/0 mm D-M, 6 cm 1F RG 0 mm/0 mm D-M, 12 cm P RG 0 mm/0 mm D-M, 20 cm P+ RG 0 mm/0 mm D-M, 19 cm 4F/K- FC/MFcr 2 mm/3 mm D-M Skiktovergang, 20 cm K MFcr 0 mm/0 mm D-M -1,2 °C @ 0 cm, -1,6 °C @ 10 cm, -1,8 °C @ 20 cm, -1,6 °C @ 30 cm, -1,2 °C @ 40 cm, -0,9 °C @ 50 cm, -0,6 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 85 cm

ObsID: 179812

Heiane / SIRDAL

Snø

06.02.2019 kl. 13:03

874 moh

marie@SVV (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV Kommentar:  Nv vendt heng
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  marie@SVV
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 6 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Kommentar:  Løste ut et lite skred i testheng, løsnet både på kantkornlag og dårlige bindinger i fokksnøen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 6 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren ligger truleg på ein høg 2er. I noen heng er det mulig å utløse store skred på kantkornlaga ved bakken. Det kommer mykje snø i høgda i helga og kraftig vind fra Ø-SØ. Dette kan auke skredfaren. Problemet med kantkorn på bakken vil vedvare.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Smelt-fryse skaren ved bakken utvikler seg til kantkorn. Mest utvikla ved bakken og der snømektigheten er liten. Laget er opptil 20 cm tjukt.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter lett og glatt (bruddforplantningen skjer lett). Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, SV, V, NV I leområder. Vinden har blåst fra flere sider men på dette stedet var det mest pålagring av snø i SV-NØ vendte sider.

Faretegn

Ferske sprekker Utløst av skiløper

Drønn i snøen Spesilelt under tregrensa.

Vær

Snø -3 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Varierende vindstyrke opptil 10 m/s. Moderat snøfokk deler av dagen.

Tester

ECTX Test tatt i område med 70 cm hardpakka fokksnø. I omrder med myk, tynn fokksnø var det lett å løse ut flak.

Skredaktivitet

6. feb. 18-24 (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små Lite skavlbrudd

Snødekke

80 cm totalt Moderat snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 300 moh. Snøgrense på 200 moh Vindpakket myk Tørr Svært varierande snødybde. Over tregrensa flytter vinden på nysnøen fra dei siste dagane.

Snøprofil

10 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 50 cm P RG 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F FC 2 mm/0 mm D, 2 cm 1F 2 mm/0 mm D Porøs nedbrutt skare, 2 cm 4F FC 2 mm/0 mm D Vindblåst snø over pakke med nedbrutt skare med kantkorn over og under.

ObsID: 179371
  1. Ekstremt (>30 mm/t)
  2. Mye nedbør (>15 mm/t)
  3. Lite nedbør (1 mm/t)
  4. Mangler data fra radar

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.