Snøskredvarsel for Heiane lørdag 02.02.2019

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Heiane / SIRDAL

Snø

02.02.2019 kl. 15:00

1038 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 8 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  begrenset bruddforplantning i fokksnøen nå.

Skredfarevurdering

2 Moderat Et vindherjet, men relativt stabilt snødekke møter oss på tur i dag. Fokksnøen har bundet seg godt den siste uken og den har også bundet seg godt til underliggende skare og eller hardere fokksnøflak. Det er verdt å merke seg fortsatt drønning i kantkorn ved bakken opp til like under tregrensen. Ingen videre dramatikk det neste døgnet. Kaldt og rolig.

Faretegn

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snø sprekker opp rundt ski. Myke flak, men ikke skytende sprekker.

Drønn i snøen Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Det drønner fortsatt godt på tynt snødekke fra 600m til om lag 800. Kantkorn ved bakken.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut Mulig 2 - Middels Få bratte heng N, S, SV, V, NV under 700 moh Hyppge drønn ved kollaps i kantkorn ved bakken. Trolig dårlig glidflate mange steder, men verdt å nevne likevel. Bare et problem i kombinasjon med fokksnø oppå.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Mulig 2 - Middels Noen bratte heng N, S, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 3 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Forrige helgs nedbør og kraftige vind har satt sine spor til fjells. Over tregrensen veksler det mellom avblåst terreng og ellers fokksnø og sastrugi av varierende hardhet. Under tregrensen er det også til dels avblåst, men i noe tettere skog ligger det fin tørrsnø oppå porøs skare ved bakken. Under denne skaren er det nå kantkorn som deønner hyppig. Det er jevnt over forutsigbart fokksnøføre med lommer av løsere varer i vestlig halvdel av kaka.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 5 m/s fra NØ ↙ 50% skyer Noe nedbør fredag formiddag, kaldt og lettskyet værtype i dag.

Skredaktivitet

2. feb. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingenting ferskt, men noe eldre naturlig utløste skred etter uværet forrige helg.

ObsID: 178887

Heiane / SIRDAL

Snø

02.02.2019 kl. 13:30

946 moh

FrodeMoen@Obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  FrodeMoen@Obskorps

Faretegn

Ferske skred Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Fleire små, ferske flakskred siste døgnet. Har blåst godt fra aust, sør aust.

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Tørr Over skoggrensa er det svært vindpåvirket og ujevnt fordelt, mykje av snøen har samlet seg i vestlige sektorer. Meir jevnt fordelt under skoggrensa.

Vær

-8 °C 7 m/s fra SØ ↖ 80% skyer

ObsID: 178843

Heiane / Samkom

Snø

31.01.2019 kl. 23:13

51 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 7 av 7 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

31. jan 23:13 Snø på FV. 405 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 178646

Heiane / SIRDAL

Snø

30.01.2019 kl. 12:33

1021 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 11 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Gammel porøs skare på ca 900m
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Like ved Byrkjedalstunet
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Røde kors hytta
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Like før Lortabu
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Den litt prekære situasjonen fra helga som var har roet seg. Det er fortsatt rikelig med fokksnøflak i terrenget, men disser virker nå mer daffe. brudd i små leheng og skavler forekommer, men det forplanter seg dårlig. Ingen drønn i dag tyder på at fokksnøen fra helga har bundet seg såpass at det er vanskeligere å påvirke kantkorn i forbindelse med skarelag ved bakken. Fokksnø vil stabilisere seg ytterligere med tiden og bedre situasjonen det neste døgnet. Meldt mer nedbør og vind mot helga som vil aktualisere problematikken igjen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Moderat snøfokk dor øyeblikket. Ligger fokksnøflak på gammel skare mest i vestvendt terreng, men store lokale variasjoner.

Ferske sprekker Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snø sprekker opp rundt skiene, begrenset forplantning.

Tester

@44cmQ3 Middels Lille blokktest

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut Lite sannsynlig 2 - Middels Noen bratte heng N, SV, V, NV over 600 moh

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekke helt ned i lavlandet fortsatt. Har kommet noe snø siden helga, men vanskelig å anslå nøyaktig mengde da vinden har flyttet på det. Snødekke i fjellet varierer mellom delvis oppspist skare og fokksnøflak av varierende hardhet hovedsakelig i Vest til nordvestlig retning, men mye variasjoner i terrenget.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 10 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Litt nysnø siste døgn kombinert med vind fra sørøst. Til delst kraftig snøfokk opp gjennom Hunnedalen i morges. Enkelte snøbyger gjennom dagen. Veldig varierende vindstyrke.

Skredaktivitet

30. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Men har som vanlig hatt begrenset sikt og eller svært flatt lys.

Notater

Gufne arbeidsforhold i gropa i dag.

Snøprofil

24 cm 1F DFbk 0 mm/0 mm D, 20 cm 1F- RG 0 mm/0 mm D, 5 cm K- MF 0 mm/0 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 6 cm P MF 0 mm/0 mm D, 4 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 1 cm P-K MFcl 0 mm/0 mm D -5,7 °C @ 0 cm, -5,6 °C @ 10 cm, -5,7 °C @ 20 cm, -5,5 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -4,2 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -2,7 °C @ 70 cm

ObsID: 178406

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org