Snøskredvarsel for Heiane lørdag 22.12.2018

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

22.12.2018 kl. 11:20

668 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bildet tatt nordvestover mot kvistaløype fra Lortabu.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot Øst. Storeknuten 1015moh ses mot horisonten.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Bilde tatt mot nord. Lyseknuden 1002moh
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredaktivitet

22. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Har kjørt hele Hunnedalen samt et stykke mot Sirdal i god sikt og med tilgang på mye vestvendt terreng som er mest relevant nå himmelretning nå. Mye vindtegn, men ingen ferske (eller eldre snøskred observert).

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Min lille runde fra veien på om lag 680 meter og til rundt 1000 moh avdekket ingen faretegn i dag.

Snøprofil

23 cm 1F DF/DFbk 0 mm/0 mm D, 20 cm P RG 0 mm/0 mm D, 39 cm P RG/FCxr 1 mm/1 mm D, 0,1 cm 4F FC/SHxr 1 mm/2 mm D, 38 cm 1F MF/MFcr 1 mm/2 mm D -0,3 °C @ 120 cm, -0,5 °C @ 110 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -1,2 °C @ 90 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 70 cm, -1,9 °C @ 60 cm, -2,2 °C @ 50 cm, -2,5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -4,9 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 0 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -5 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer

Skredproblem

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Vanskelig å løse ut 1 - Små SV, V, NV over 800 moh Mest relevante skredproblem er nå dårlig binding i fokksnøen, men det finnes også svakt lag av gammelt overflaterim i kombinasjon med små kantkorn over skare som går til brudd ved stor tilleggsbelastning.

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr Det nåværende snødekket fremstår fortsatt som omtrent like tynt som for en uke siden. Den siste uken har vært preget av til dels kraftig vind fra øst og noe nedbør (3-4mm) noe som har gitt stedvis dype lommer av fokksnø i forsenkninger og krappe leheng i vestlig sektor. Snødekket for øvrig bærer også preg av dette med mye sastrugi i høyden og vinderoderte overflater helt ned til gammel skare på utsatte plasser. Rimkrystallene som føyket ned forrige helg later, i kombinasjon med små kantkorn over skare, til å representere et svakt lag i disse vestvendte lommene, men oppleves som vanskelig å påvirke. Føret gir i dag begrenset med nedoverglede. Kan melde om humpete og lite sammenhengende skikjøring.

Skredfarevurdering

1 Liten Den delen av regionen jeg har oversikt over per nå har fortsatt tynt snødekke. Skredfaren er fortsatt knyttet til små fokksnøflak i vestlig sektor etter kraftig vind fra øst den siste uken. Problematikken vil fortsatt være enkel å identifisere grunnet tynt snødekke ellers. Ingen dramatiske endringer i vente for det nåværende skredproblemet de neste par dagene. Noe økende temperaturer og litt nedbør fra nordvest ventes på julaften.

Tester

ECTN20@23cmQ3 God Ved ytterligere belasting går søylen til Q2 brudd ved 38cm dette er skarelaget oppå det gamle snødekket. Her finner jeg både overflaterim og små kantkorn. To stykk lille blokktest går til brudd på dette laget, men det krever en del klasking med spaden.

ObsID: 172320

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org