Snøskredvarsel for Heiane lørdag 15.12.2018

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Heiane / Sirdal

Snø

15.12.2018 kl. 08:25

669 moh

Salvesen@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Valevatn, Hunnedalsveien
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rim etter den siste ukens klarvær føyker/snør nå ned. Bakbelyst med hodelykt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 5 av 10 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Rimet som snør ned sees tydelig på undersiden av den overliggende ferske fokksnøen
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 10 Av:  Notater Opphavsrett:  Salvesen@obskorps Kommentar:  Glemte å ta bilde når det så strøkent og ryddig ut ;-)
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 10 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Salvesen@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 9 av 10 Av:  Vær Opphavsrett: 
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 10 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Inntrykkene etter min første OBS tur for sesongen i dag er at det foreløpig er svært tynt snødekke i denne delen av regionen. Skredfaren per nå er knyttet til små ferske fokksnøflak skapt av den nå økende vinden samt potensiale for nedføyking av overflaterimet som later til å være godt utbredt. Det er likevel viktig å understreke at snødekket er tynt og at problematikken dermed vil være enkel å identifisere i de leheng og terrengformasjoner som fanger snøen på flyttefot. Økende vind i dag og i morgen vil forsterke problematikken.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Meldt økende vindstyrke utover dagen.

Rimkrystaller Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse:

Vær

Ikke nedbør -4 °C 8 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Noen snøflak i luften. Vinden økte på i løpet av turen slik som meldt.

Snødekke

30 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 500 moh Vindpakket hard Tørr Det nåværende snødekket er tynt, oppleves som stabilt og har mye vindtegn fra NV i høyden. Vinden som flyttet snø i dag kom fra SØ. Kaldt klart vær forrige uke har dannet rimkrystaller på overflaten. Dette antas å ha stor utbredelse og er nå i ferd med å føyke ned i nordvestlige heng og formasjoner etter hvert som vinden øker på. Kuldeperioden later også til å ha tørket snødekket noe. Brukbar såle for skiferdsel, men mer snø trengs.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 1 - Små N, V, NV over 1500 moh Nedføyket løssnø og potensielt nedføyket overflaterim antas å være det mest fremtredende skredproblemet de kommende dagene. Potensiell skredstørrelse vurderes til liten i denne delen av regionen, men det bør tas høyde for mer snø i mer nordlige deler av regionen.

Skredaktivitet

15. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm F SH 6 mm/0 mm D, 2 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 11 cm 4F RG/RGxf 1 mm/0 mm D, 2 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 2 cm 1F FC 1 mm/0 mm D, 1 cm K MFcr 0 mm/0 mm D, 3 cm 1F FC/MFcl 1 mm/0 mm D, 11 cm K MFcl 0 mm/0 mm D, 8 cm 4F FC 1 mm/0 mm D -0,5 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 30 cm, -2,6 °C @ 20 cm, -4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 0 cm

ObsID: 171483

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org