Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 07.12.2021

2
Moderat
Publisert:

Det finnes områder med vedvarende svake lag under den vindtransporterte snøen. Vær forsiktig i leområder, særlig i eller nært terrengfeller.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

På grunn av skiftende vindretning sist uke finnes det fokksnøflak i de fleste himmelretninger, fokksnøen vil bli fastere over tid slik at underliggende lag vil bli vanskeligere å påvirke. Men det kalde været kan fører til at vedvarende svake lag utvikler seg. Det kan enkelte steder være lett å løse ut snøskred, vær spesielt oppmerksom der fokksnøen er myk og i overganger mellom tynt og tykt snødekke. Fokksnøen kan ligge på et vedvarende svakt lag av kantkorn og/eller rim. Vær oppmerksom på drønn og sprekker, det kan være tegn på et aktivt vedvarende svakt lag.
Snøoverflaten er vindpåvirket i de fleste himmelretninger etter forrige ukes vind fra både nordlig og sørlig retning. Regionen har et generelt tynt snødekke som er ujevnt fordelt. Mye terreng og oppstikkende steiner foreløpig.
Før snøvær og vind på torsdag ble det observert vedvarende svakt lag av rim og kantkorn, med antatt stor utbredelse. Laget ble dannet i kuldeperioden i slutten av november. Vind og nedbør i forrige uke har ført til flakdannelser som kan ha lagt seg over dette svake laget. Observasjon fra Rosendal på søndag tyder på aktive kantkorn i snødekket. Utbredelse og egenskaper er usikkert. Noen steder finnes det også kantkorn ved bakken i søkk og forsenkninger under en såle av smelteomvandla snø.
Ingen nedbør av betydning.
Bris fra sørøst, endring til stiv kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-17 °C til -10 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2-4 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som snø.
Stiv kuling fra sørøst.
-14 °C til -8 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

07.12.2021 kl. 15:31

2 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Generelt avblåst og lite snø. Vest-sørvestvendt side imot - sirka 1300 moh. Innslagsvis moderat snøfokk I morgontimane. Lite i ettermiddag.

Snødekke

Moderat snøfokk

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Skildring: Moderat, men allereie godt avblåst.

ObsID: 279586

Hardanger / Kvinnherad

Snø

05.12.2021 kl. 13:04

856 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Her frå skoggrensa. Generelt tynt snødekke.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Melderskin, 1426 moh, bratte vest-nordvest vendte sider.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Tregrensa mot vest.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ikkje rep mengde for terrenget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

20 cm totalt 5 cm nysnø Nysnøgrense på 100 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Generelt lite snø, spesielt opp til sirka 1000 meter. Variasjon i regionen mtp indre vs ytre del, samt litt avhengig av korleis vinden har jobba og lagt att snø tidlegare i veka. Må over sirka 800 moh for å finne eit slags skiføre. Aukande mengde med høgda, spesielt der "gammelsnøen" låg att føre siste snøfall og vindsyklus.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs der eldre nysnø/kantkorn har føyka ned. Varierende høgde, men ver obs i terreng over sirka 900 moh. Ver obs på skytande sprekker og drønn i dekket. Avhengig av været som kjem så kan dette potensielt henge ved utover sesongen. Varslet faregrad er riktig Eg var ikkje høgt nok til å identifisere skredproblemet 100% men basert på det eg såg i dag, samt d eg har observert tidlegare så er det rimelig å anta at dette er potensiale i, spes over ca 900-1000 moh. Antakelig i fleire himmelretningar pga varierende vindretning i regionen

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Nedføyka nysnø med rim/kantkorn i øvste del.

Tester

LBT@50cmQ3 Middels "tap". Går i overgang mellom fokksnø og delvis omvandla nysnø/kant mot bakken. Har nok større potensial der dette ligg over gammelsnøen, over sirka 1000 moh. Test utført i leformasjon mot nord-nordvest - sørlig vindretning i ytre del bygde opp fokksnø mot nord-nordvest.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -2 °C 1 m/s fra SV ↗ 100% skyer

Snøprofil

5 cm F PP 2 mm D, 45 cm 1F RG 1 mm M, 15 cm 4F DF/FC 2 mm D -0,2 °C @ 0 cm, -3,4 °C @ 10 cm, -3,7 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm, -3 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm Snøprofil gir ikkje representativt bilete mtp mengde snø på denne høgda. Grov i isolert leformasjon mot nord på sirka 900 moh.

ObsID: 279339

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org