Snøskredvarsel for Hardanger fredag 03.12.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skred kan løsne av seg selv. Skredfaren vil være høyest i perioden med mest nedbør og vind fredag ettermiddag. Mest utsatt er leområder der vinden legger fra seg snø, på grunn av endring i vindretningen vil flere himmelretninger være utsatt. Vær oppmerksom på drønn og sprekker, det kan være tegn på et aktivt vedvarende svakt lag. Skred kan derfor fjernutløses.
Natt til tirsdag kom det 5-20 cm nysnø, mest nedbør i ytre deler av regionen. Det var noe vind i forbindelse med nedbøren så det antas at der finnes små nysnøflak i områder der vinden har tatt, det kan også være løs ubunden snø på overflaten i områder hvor vinden ikke var så sterk i forbindelse med nedbøren.
Den siste nysnøen har lagt seg på et snødekke bestående av rim og kankornet snø med nysnøpartikler. Det nedsnødde vedvarende svake laget har stor utbredelse og er forholdsvis tykt. Noen steder finnes det også kantkorn/beger ved bakken under et lag med hard smelteomvandla snø.
Det er observert skytende sprekker vest for Nedra Sandvatnet torsdag, oppsprekkinga er knyttet til kantkornlag i snødekket. Vær obs på at nysnøen ligger på tynn og flekkvis såle, mange steder kan det være stein rett under den myke overflaten.
4-5 mm nedbør i døgnet.
Nedbør som snø.
Liten kuling fra nordvest.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Nedbør som regn opp til 100 moh om ettermiddagen.
Bris fra sør, endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-14 °C til -7 °C på 1400 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

02.12.2021 kl. 11:21

1106 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Snøfokk i toppen av renna.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mye terreng enda. Bilde mot sør.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lang sprekk
Bilde Av Faretegn
Bilde 6 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 7 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Pågående vindtransport på vei til observasjonsstedet. Merkbart ned mot 800 moh, men gradvis tiltakende og mer tilstede fra 1000 moh.
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 8 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Tester

LBT@35cmQ3 Et ørlite, lett klapp i toppen av blokka var alt som skulle til for at den poppet ut. Bruddet var Q3, pga det svake lagets tykkelse antar jeg.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Økt skredfare ila torsdagen pga vindtransport. Virker som om skredproblemet har isolert karakter rundt 1000-1100 i lettkupert terreng. Vil anta man finner større utbredelse/skredstørrelse høyere opp der man har store botner og søkk som har fått enda mer markant pålagring. Kombinasjonen med fokksnøflak over delvis kuldeomvandlet nysnø virker potent. Dersom man får nysnømengde fra 10-20 cm over dette vil belastningen bli større og med litt vindtransport i dette fra nord så vil sørlig sektor kunne opprettholde betydelig faregrad. Varslet faregrad er riktig Spot on på skredvarselet torsdag. Ser det pekes mot fg2 lørdag, men tenker at dette beror helt på om det kommer nysnø og hvor mye. Mer enn 10cm nysnø i kombinasjon med vindtransport fra NØ opprettholder fort en FG3 også lørdag. Spesielt siden det ikke primært er sjikt i fokksnøen som er skredproblem, men underliggende løse lag. Disse vil ikke stabiliseres like raskt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Pågående vindtransport hele dagen, torsdag.

Ferske sprekker Ferske fokksnøflak med høy spenning.

Notater

Redigeres seinere.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S over 900 moh Ikke glatt bruddflate pga tjukt lag med myk snø under flaket. Kreftene forplanter seg ikke like lett da. Det kan selvsagt tenkes at også det svake laget finnes i tynnere sjikt og at man får enda mer respons ved brudd.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 5 m/s fra NV ↘ 20% skyer

Snødekke

50 cm totalt Moderat snøfokk 0 cm nysnø Vindpakket myk Tørr Varierende snødekke. I hovedsak vindpakke myk, men også innslag av hardere pappskare. Andre steder lommer av riflesnø for fin skikjøring. Rygger til dels avblåst ned på gammel mildværsskare.

Skredaktivitet

2. des. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Ingen naturlig utløste skred observert på turen.

Snøprofil

30 cm 1F RG 0 mm D, 10 cm F DF/FCsf 1 mm/1 mm D Hele laget Antar dette var nysnøen fra mandag som har gjennomgått noe kuldeomvandling og overflatenær kanting. Overliggende lag var åpenbart ferskt fokksnøflak., 10 cm 4F RG D, 1 cm F FC 1 mm D, 25 cm P MF -8 °C @ 0 cm, -10,8 °C @ 10 cm, -11,5 °C @ 20 cm, -9,9 °C @ 30 cm, -5,8 °C @ 40 cm, -3,1 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Gravd på tvers av skytende sprekk

ObsID: 278994

Hardanger / SAUDA

Snø

30.11.2021 kl. 09:46

35 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

22 cm totalt Ikke snøfokk 20 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr 20 cm tørr og fin nysnø helt ned til fjorden i dag❄️❄️❄️

ObsID: 278627

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org