Snøskredvarsel for Hardanger mandag 31.05.2021

1
Liten
Publisert:

Generelt gunstige forhold, men fare for mindre våte skred. Glideskred kan forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Der snøoverflata er mjuk og laus kan ein løyse ut mindre våte laussnøskred. I enkelte områder kan det også løysne våte flakskred pga opphopning av vatn i snødekket. Lettast å løyse ut skred om ettermiddagen når temperaturen er på det høgaste. Ver merksam på sprekkar i snødekket. Viss desse går heilt til bakken i områder der snøen ligg på bratte svaberg er det eit teikn på at det kan løysne glideskred.
Generelt lite snø og snødekket er stort sett smelteomvandla. Ein lyt opp i dei høgaste områda og rundt breen for å finne skiføre.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordvest.
-1 °C til 15 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra vest.
-2 °C til 16 °C på 1400 moh.
Klarvær.
Mulighet for noen høye skyer

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

30.05.2021 kl. 10:23

916 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Folgefonna kan skimtes i bakgrunnen.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Melderskin 1426 moh til høgre. Omnatind den snøkledde "nabben" til venstre for Melderskin.
Bilde Av Notater
Bilde 3 av 3 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

Snøgrense på 900 moh Bilete frå i dag tidleg. Du finner eit slags skiføre frå ca 900 moh, avhengig av kor du er i regionen. Ein del plasser avsmelta like til topps. Stort sett smelteformer, iblanda nokre islag høgt til fjells mot nord.

Notater

Takk for sesongen, og god sumar!

ObsID: 274721

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.05.2021 kl. 11:44

844 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  "Normalruta" opp til Blådalshorga, 1300 moh følgjer snøbanda midt i biletet. Samanhengande skiføre frå ca 800-900 moh, men det er ikkbe representativt for alle sektorar. Nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite snø att. Austvendt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skia set spor der sola får tak.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite lag av skare i skuggesidene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 8 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ca 60 cm tjukt dekke. Skare-Smelteformer (4f-1f)-islag/Smelteformer-smelteformer. Isotermt
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  På tide med sumar...

Snødekke

Våt Generelt lite snø. Stort sett smelteomvandla i overflata. Tynn smelt-frysskare i skuggesidene i høgda - mot nord. Mot nord og dels tilgrensande sektor består snødekket av smelteformer med eit sjikt av ulike islag (p-k) midt i pakken. Dette brytes gradvis ned. I andre sektorar er det tilsynelatende smelteformer. Meir snø i nordsidene, naturlig nok.

Vær

Ikke nedbør 7 °C 0 m/s

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Stabile forhold. Ver obs på våte laussnøskred der sola får tak. Best og mest stabilt skiføre tidleg på dag. Varslet faregrad er riktig

Tester

LBT Stabilt. Ingen utslag anna enn i overgang på topplaget mellom skare og smelteformer.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 1000 moh

Notater

Finpusser obs I kveld med litt flere bilete og tekst. Ingen obs som utfordrer dagens varsel.

Skredaktivitet

28. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Tidleg på dag.

Snøprofil

1 cm K MFcr M, 15 cm 4F-1F MF W, 10 cm 1F MF W, 20 cm P-K IF/MF M-W, 15 cm 1F MF W 0 °C @ 0 cm, -0,2 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm, -0,2 °C @ 40 cm, -0,2 °C @ 50 cm, -0,2 °C @ 60 cm I skuggeside mot nord-nordvest - ca 1000 moh.

ObsID: 274583

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org