Snøskredvarsel for Hardanger onsdag 05.05.2021

1
Liten
Publisert:

I enkelte leheng med fersk fokksnø kan det være lett å løse ut skred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå bratte heng der der det også finnes terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vind fra øst kan danne små fokksnøflak oppå kantkorn eller rim i leheng mot SV-V-NV. Ellers stabilt relativt snødekke. Dypt i snødekket finnes eldre vedvarende svake lag men disse er godt beskyttet under skaren og vil ikke bli aktive før vi får en oppvarming av snødekket. Overskyet vær kan gi noe oppvarming og destabilisering av snødekket også i skyggesider. Glideskred kan forekomme og disse kan bli store. Hvis solen kommer frem kan det gå våte løssnøskred i solsider.
Jevnt over er snødekket hardt i regionen. Høyt til fjells i skyggesider ligger det fokksnø og i solvendt terreng er det skare som mykes opp hvis solen kommer frem. Solvendte sider i lavlandet er stort sett fri for snø.
Det er observert overflatekantkorn og rim i skyggesider, men dette blir kun et problem dersom det kommer mer snø sammen med vind. Det er vedvarende svake lag i det gamle snødekket, men dette er ikke et skredproblem for øyeblikket. Snøen over er hard og bærende og det svake laget er dermed vanskelig å påvirke.
Det er observert våte løssnøskred i solvendte heng når solen sto på.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst.
-15 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 3 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra nordøst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-7 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad / Hardanger

Snø

04.05.2021 kl. 09:56

918 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot melderskin 1426 moh til høgre. Sammenhengende skiføre frå skogensa.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot sørvest. Ca frå 800 moh. Skoggrensa går akkurat mot fjorden til høgre. Lite snø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Stort sett stabile forhold. Vind frå nordaust kan føre til at det legg seg opp fokksnøflak i motsatt sektor. Ver obs på lokale variasjoner. Stabil situasjon fram mot helga då det skal kome inn eit nedbørsfelt. Basert på dagens vêrmelding for helga, så skal det regna høgt til fjells. Vil anta at vi då får ein forbigåande auke i skredfaren. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 3 °C 7 m/s fra NØ ↙ 99% skyer Varierende vindhastighet. Vind frå nordaust.

Snødekke

Moderat snøfokk Overflatekantkorn Tørr Tendensar til moderat snøfokk i høgda. Ikkje vedvarande så det er nok ikkje veldig mykje snø å flytte på. Snøoverflata i denne høgda bere preg av solpåvirking siste tid. Har underlag med eit lite smeltepåvirka overflatekantkornlag øvst.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 1 - Små S, SV, V over 1000 moh Mest truleg str 1 skred. Ikkje veldig mykje vindtransport eg har observert, noko som kan tyde på at det er lite snø å flytte på. Mest aktuelt i få heng i høgda - over ca 1000-1100 moh. Nedføyka rim/kantkorn.

Skredaktivitet

4. mai. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet

Snøprofil

0,5 cm 4F FCxr 1 mm/3 mm D, 25 cm P-K MF D-M, 15 cm 1F-P MF M, 25 cm P-K MF D-M 0 °C @ 0 cm, -0,8 °C @ 10 cm, -0,6 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm Smelteomvandla og solid på denne høgda - mot vest-nordvest. Variasjon i regionen og lokalt, så ikkje nødvendigvis representativt for det totale bilete for denne høgda/sektor.

ObsID: 271209

Hardanger / Kvinnherad

Snø

03.05.2021 kl. 08:22

90 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lite dryss av nysnø i høgda.

Vær

Ikke nedbør 5,3 °C 70% skyer

Snødekke

Litt nysnø ned til ca 900/1000 moh. Fall i natt.

ObsID: 271041

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org