Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 20.03.2021

2
Moderat
Publisert:

Det er lett å løse ut skred i heng med fersk innblåst snø. Det finnes svake lag dypt i snødekket som er vanskelig å påvirke, men skred kan bli store.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøfall og vind frå nordvest vil legge opp nye fokksnøflak i østvendte leformasjoner. Der snøen legger seg på fuktig overflate fra i går vil flaka vere litt mindre sensitive. Folgefonnhalvøya og områda rundt Sauda ser ut til å få mest snø. Regn på snø og våt snø kan føre til våte løssnøskred under mildværsgrensa. Høgt til fjells finns framleis svake lag av kantkorn djupt i snødekket.
Snøoverflaten bærer preg av vind, og fokksnø er innblåst i leområder. Topper og rygger er avblåst. Mest pålagring i NV-NØ leheng, men det er store variasjoner i regionen. Det er lite snø i lavlandet og generelt for årstida. Mest snø og lavest snøgrense er det i indre deler av regionen.
Observasjonar tyder på at kantkornlag frå februar framleis kan vere intakt høgt til fjells over minst 1300 moh.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-10 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Varierende temperaturforhold. Kaldt natt til fredag, men plussgrader et stykke til fjells i solvendte fjellsider på dagtid. Tilskyende om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra nordvest., endring til stiv kuling fra nordvest om kvelden.
-5 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Skyet.
Lavere nysnøgrense om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.03.2021 kl. 12:03

1235 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Ikke nedbør 1 °C 7 m/s fra V → 50% skyer Laurdag var det ein del vind i høgda. Relativt mildt høgt opp. Drivande skodde og skylag som kom inn. Nedbør som yr frå sirka klokka 14.00. Tilskyande.

Tester

CTN God

LBT@30cmQ3 God stabilitet

Snødekke

120 cm totalt Lett snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket myk Fuktig Overflatesnøen er kram. Tydelig mildt relativt høgt til fjells. Perioden med kalde netter har transformert overflatesnøen kantkorn - no delvis omdanna av milde temperaturar. Fokksnøflaka er difor lausare. Det skal ein del vind til for å flytte på denne no. Opplevde lett til moderat snøfokk på høgda eg var i dag, samt hadde utsikt til. Ein del variasjon avhengig av høgde, himmelretning og kor du befinner deg i regionen; ytre vs indre del. Snødekket er relativt likt oppbygd, men variasjon kor mykje snø som ligger oppå den felles smeltepakken i botn.

Faretegn

Ferske skred Registrerte ein del små våte laussnøskred i solvendte hellingar på veg til Røldal. Mest truleg gått fredag ettermiddag.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små NØ, Ø, SØ, S, SV under 1000 moh Vil anta at dette kan intensiveres utover komande veke når regnet slår inn over fjellheimen. Då er det godt mogleg at vi kan setje sirka 1200 moh og ned som grense for dette - samt at det er aktuelt i alle sektorar.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Med omsyn til dei milde temperaturane så kan moglegvis denne settes enda høgare. Det var lite snø som vart flytta inn i denne og tilgrensande høgder. Skredproblem som nedføyka nysnø/nedføyka kant.

Skredfarevurdering

2 Moderat Ver obs der vinden har flytta snø inn i leformasjoner mot aust og tilgrensande sektorar. Det er relativt mildt så det er variasjon i kor mykje snø som har vorte flytta. Mest truleg må ein relativt høgt til fjells for å finne skredproblemet då vinden lågare nede ikkje har vore sterk nok til å flytte på den krame snøen i nemneverdig grad. Høge temperatur og relativt lite nedbør fører til stabilisering av snødekket. Ser yr.no har endra vêrvarselet for komande veke litt, men ver obs om det kjem inn regn som nedbør høgt til fjells. Registrerer at det har flytta seg litt ut i veka. Kan også få ein del nedbør i kombinasjon med til dels sterk vind. Varslet faregrad er riktig Stemmer godt med min obs i dag.

Notater

Mobilkamera svikta meg litt så eg fekk ikkje teke så mange bilete. Situasjonen relativt lik som tidlegare i veka - litt endring i overflata av snødekket.

Skredaktivitet

20. mar. I løpet av dagen Våte løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S. Under 1000 moh

ObsID: 263062

Hardanger / SAUDA

Snø

19.03.2021 kl. 13:52

1090 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Profil ned til gammelskaren som i denne høyden anses som en solid og stabil bunnpakke.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra Djuvsbotn (Sauda skisenter) mot nordsida av Vardanuten 1111 moh. Startet ut i strålende vær, men vinden tiltok med høyden og etterhvert la skydekket seg ned over fjella.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tilskyende utover dagen.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  I tillegg til CT-resultatet fikk jeg utslag på shovelshear anslagsvis STM@30 cm i kantkornlaget der, Q2. Kantkorna er tydelige med ikke store nok til at de ga utslag. Forsøkte også å få respons med LBT, uten noen respons i den isolerte blokka.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 5 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fersk fokksnø som bryter lokalt rundt skia.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite flakskred fra søndag/mandag. Bruddkanten er føyka igjen, altså har det vært noe ny pålagring i senere tid.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Brukbart skiføre rundt 800moh. Litt ulik bæreevne i fokksnøen krever at man står litt «på» og kjører aktivt for ikke å bli vippa av pinnen:)

Vær

Ikke nedbør -1,5 °C 8 m/s fra SV ↗ 100% skyer Skredproblem fokksnø bør korrigeres på vindretning ift dagens varsel. Det er i hovedsak nord og nordøst sektor som har fått pålagring siste tid i denne del av regionen.

Tester

CTM20@6cmQ3 Middels

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Tynne, myke småflak som følge av pågående pålagring. Må mer vind til for å flytte på større mengder snø. Foreløpig begrenset utbredelse av problemet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ over 800 moh

Skredfarevurdering

2 Moderat Inntil videre en jevn faresituasjon, og farevurderingen som er varslet siste uke har virket presis. Kalde netter har omdannet øvre del av snøen til overflatenære kantkorn, slik at den litt vanskelige fokksnøen har blitt løsere og lettere. Dette oppleves også som skikjører. Likevel er det under 1000 moh stor variasjon i snødekket. Fremdeles bærende fokksnø, andre steder er den nesten helt «spist opp» av kulda. Over 900 moh har vinden erodert bort snøen helt nedpå gammelskaren som vises som brunaktig snøoverflate pga saharasanden. I solvendte heng varmer det godt høyt opp på fjellet nå, så det løsner mange våte løssnøskred (relativt små og harmløse foreløpig). Forventer ingen store endringer i situasjonen på kort sikt. Det er lite snø tilgjengelig for transport så lenge vindstyrken er moderat. Det må litt mer kraft i vinden for å grave og flytte på snø. Temperaturen er på vei opp lørdag, noe som vil bidra til stabilisering. Regn lørdag ettermiddag kan fukte snødekket i høyden og eventuelt bidra til våt snø i sørlig sektor når/hvis søndagens sol får ta tak. Kanskje ikke et skredproblem enda, men verdt en note i varselet at man skal være litt oppmerksom på mindre, våte løssnøskred søndag dersom sola får jobbe litt. Største endringen værmessig ligger litt utover i uka. Da tenker jeg at vi kan få en del regn på snødekket fremover mot palmehelga, og vil ikke bli overrasket hvis vi får omslag til våte skredproblem generelt. Varslet faregrad er riktig Faregraden beskriver situasjonen godt. Jevnt over stabilt, men likevel noen bratte leheng man skal være litt oppmerksom på når man ferdes i fjellet.

Snøprofil

1 cm 1F RG 0 mm, 5 cm 4F FCsf 1 mm, 24 cm 1F/P RG 0 mm/0 mm, 1 cm 4F FC 0 mm/1 mm, 29 cm P- RG 0 mm/0 mm D, 80 cm K/P-K MF -1,5 °C @ 0 cm, -3,6 °C @ 10 cm, -3,8 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,5 °C @ 60 cm 1 test knyttet til snøprofilen Skarpt skille mellom gammelt og «nytt» i snødekket.

ObsID: 262940

Hardanger / SAUDA

Snø

19.03.2021 kl. 12:32

994 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Lett snøfokk 0 cm nysnø Tørr Lett snøfkk langs bakken. Vestavind 5m/s.

ObsID: 262909

Hardanger / SAUDA

Snø

19.03.2021 kl. 11:41

713 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Overflatekantkorn Det tynne fokksnøflaket fra tidligere i uka er i ferd med å spises opp av kulden og omdannes til overflatenære kantkorn. Bedre skiføre.

ObsID: 262895

Hardanger / SAUDA

Snø

19.03.2021 kl. 11:30

648 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Nordsida av Vardanuten, Svandal.

ObsID: 262893

Hardanger / Kvinnherad

Snø

17.03.2021 kl. 14:56

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete frå huset. Aust-søraustlig retning. Toppen til høgre er 890 meter høg.

Vær

Ikke nedbør 9 °C 2 m/s 20% skyer Kaldt og klart i natt. Same vêrtype siste dager. Varmt i sola.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh

ObsID: 262598

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org