Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 27.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i terreng med ferske fokksnøflak og i bratte fjellsider med våt nysnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Nysnø og vind fra siste døgn vil i høyfjellet danne ferske flak som lett kan løses ut. Mest utsatt er formasjoner i le for vestlig og nordvestlig vind. Varmen kan gi våte løssnøskred, spesielt i den ferskeste snøen fra siste snøfall. Høyt til fjells kan det finnes svake kantkornlag. Det er usikkert hvor lett de er å påvirke for skiløpere, men eventuelle skred i nysnøflak kan spre seg til lag dypere i snøen og utvikle seg til store skred i få heng.
Over ca. 700 moh finnes nysnø fra siste døgn. En del rygger er avblåst og uten snø. Før det siste snøfallet var snøen gjennomfuktet til om lag 1200-1400 moh, dvs. til topps på de fleste fjelltoppene. Det er lite eller ingen snø igjen i lavlandet og det er lite snø for årstiden i fjellet.
Over ca. 1400 moh kan svake lag av kantkorn fortsatt være intakte. Disse ble dannet under en langvarig kuldeperiode fram til midten av februar. Fjell med slike høyder finnes i hovedsak bare rundt Folgefonna og inne på Hardangervidda. I lavereliggende områder, har mildvær siden midten av februar ødelagt disse lagene.
Fredag morgen var temperaturen på Folgefonna skisenter (1212 moh) -2 °C. Det blåste det 6 m/s fra sørvest. I regionen hadde det kommet inntil 50 mm nedbør siste døgn. Dette kom som regn i lavlandet.
14 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra vest.
-3 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.02.2021 kl. 12:29

1229 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Våt Vått snødekke opp til ca 1300 moh. Øvste lag i og over ca 1100 smelt-frys skare. Under denne høgda fuktig laus snø. Over ca 12-1300 meter Varierende overflate, vindpakka. Fant gammalt kantkornlag djupt nede i dekket, mellom to skare/islag. Har ikkje overlevd der dekket er tynnare. Ikkje eit problem per no. Varierende snømengde i regionen, men generelt lite snø. Meir i indre strøk enn ytre.

ObsID: 258201

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.02.2021 kl. 10:55

1229 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nedføyka nysnø som skredproblem.
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skodda og redusert sikt over ca 1000 moh.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Yr 0 °C 4 m/s fra V → 100% skyer Det fall litt snø over ca 1000 moh tidlegare i veka, samt at det har vore vind som flytta den ubundne snøen inn i austleg og tilgrensande sektorar. Etter det har temp. stige igjen, og i dag, laurdag, var det 0 grader og yr på ca 1300 moh.

Tester

CTM14@38cmQ3 Middels God-middels stab. Str 1 og 2 skred kan forventes. Høgare opp der snødekket eventuelt er tørrare er det naturlig å tenke str. 2 skred og litt dårligere stab.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Fylket/varslingsregionen. Skildring: Ein del eldre skred å sjå. Det er ein del vatn i snøen, men det har det vore ei stund, så det er evt. ikkje noko ferskt fareteikn.

Snødekke

120 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 1300 moh. Snøgrense på 700 moh Våt løssnø Fuktig Vått snødekke opp til ca 1300 moh - liten "snerk" av smelt-fryselag i øvste 1 cm av dekket i- og rundt denne høgda. Under denne høgda fuktig laus snø - jo lenger ned ein kjem, jo meir råten vert den. Over ca 12-1300 meter er det varierende overflate, vindpakka hardt - mjuk - iallfall i sør-søraustlig sektor. Fant gammalt kantkornlag djupt nede i dekket, mellom to skare/islag, som tidlegare observert. Vil anta at dette ikkje har overlevd der dekket er tynnare. Ikkje eit problem per no, og vil mest truleg kun vere aktuelt i leformasjoner der det har samla seg mykje snø. Varierende snømengde i regionen, men generelt lite snø. Meir i indre strøk enn ytre, både når det gjeld mengde snø og høgde for samanhengadande skiføre.

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold opptil ca 1100 moh. Fokksnøflak i og over denne høgda kan påvirkes. Gode forhold for stabilisering. Isotermt snødekke på denne høgda i denne himmelretning - sør-søraust. Med temperaturen som råder vil eg anta at stabiliseringa over nemnte høgde også går relativt hurtig, og vi byrjar å lukte på ein svak FG 2, mogleg FG 1 - Om det ikkje skjer noko radikale endringar i vêrsituasjonen. Varslet faregrad er riktig

Notater

Legg inn snøprofil i kveld, men ikkje nokon spektakulære funn å melde.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 1000 moh Fuktig snødekke. Har nok stabilisert seg ganske bra opptil ca 1200 moh. Truleg meir potent jo høgare ein kjem. Det mildre vêret, med nedbør som yr på denne høgda, gjer det overliggande laget mjukare. Tørre/fuktige flakskred kan forventes som følgje av dette skredproblemet. Set grensa på 1000 moh, men kunne moglegvis sett den høgare.

Skredaktivitet

27. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Observerte mange eldre, våte flakskred. Enkelte opp i str. 3. Observerte også mange eldre våte laussnøskred. Det er ikkje noko ferskt, men registrerer det då det viser at det den siste veka (mest truleg i løpet av førre helg) gjekk ut mange skred. Det er positivt for skredsituasjonen i dag.

Snøprofil

2 cm K MFcr D, 36 cm 1F RG 1 mm M, 16 cm 4F/1F PP/DF 1 mm/3 mm M Øvre del, 15 cm 4F-1F MF/MFcl 2 mm/10 mm M-W, 44 cm 1F-P MF/RG 1 mm M, 20 cm 1F RG/MF 1 mm M, 5 cm K MFcr M, 3 cm 4F-1F FCxr/MF 2 mm M Eldre kantkornlag. Har tidlegare observert dette fleire plasser i regionen, men med vêret som har vore så er det truleg eliminert der snødekket ikkje er så tjukt som på denne lokaliteten. Skarelaget som beskyttar det var byrja å verte brote ned som følgje av dei milde temp. i dekket., 30 cm K-I MF/IFil M -0,1 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -0,9 °C @ 20 cm, -0,6 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm, -0,3 °C @ 120 cm, -0,3 °C @ 140 cm Grov profil i leformasjon mot sør-søraust. Ca. 20 grader bratt.

ObsID: 258180

Hardanger / ODDA

Snø

25.02.2021 kl. 16:28

386 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

25. feb 16:28 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 257946

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org