Snøskredvarsel for Hardanger fredag 26.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå leområder hvor det samler seg fersk fokksnø i høyden. Lite snø og mer stabilt i lavlandet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skiløper kan lett løse ut skred der nedbøren kommer som snø. Ustabile fokksnøflak vil legge seg i le for vind fra nordvest og her vil det være lettest å løse ut skred. Det er usikkert om alt av kantkornlag er ødelagt på de høyeste fjelltoppene. Skred i nysnøflakene kan føre til at eventuelle kantkornlag dypere i snødekket også kollapser. Enkelte skred kan dermed bli enda større. Fjordnære fjell og store deler av lavlandet har lite eller ingen snø og lavere skredfare.
Mildværet påvirker nå snødekket til topps med unntak av de aller høyeste toppene. Snøen er bekreftet gjennomfuktet til 1000moh og antagelig høyere opp. Det er lite eller ingen snø igjen i lavlandet og det er lite snø for årstiden i fjellet.
Kuldeperioden i begynnelsen av året førte til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. I lavere strøk har disse blitt stabilisert av mildværet. I høyfjellet, særlig der snødekket er tykt er kantkornlagene fremdeles til stede og kan være aktive.
Vått flakskred naturlig utløst på 1000moh i Sauda tirsdag.
Vær obs på at skavler svekkes i de høye temperaturene.
30 mm i døgnet, opp mot 60 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra vest om kvelden.
-5 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til torsdag.
Skyet.
Litt lavere temperatur utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
14 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra nordvest.
-5 °C til -2 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 600 moh natt til fredag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / ODDA

Snø

25.02.2021 kl. 16:28

386 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 5 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

25. feb 16:28 (+01:00) Snø på RV13 løsnet fra fjell/dalside 0-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 0-10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 257946

Hardanger / SAUDA

Snø

23.02.2021 kl. 12:26

1064 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun. Kommentar:  Store snøpartier løsner i fjellsider pga mildver å raser ut. Hold dere langt vekke fra alle skråninger med møkje snø i denne mildverperioden

Vær

Ikke nedbør Flott ver å mildt på 1000moh

Skredhendelse

23. feb 12:30 (+01:00) Vått flakskred Naturlig utløst Skredet startet på 1059 moh og sluttet på 1071 moh Brattheng

ObsID: 257679

Hardanger / Kvinnherad

Snø

23.02.2021 kl. 09:10

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Litt nedbør i natt, som snø over ca 800 moh. Utsikt mot toppar på ca 1300 meters høgde. Som biletet syner så har mildvêret vore brutalt med det som allereie var eit tynt snødekke.

Vær

5 °C 5 m/s fra NV ↘ 50% skyer Kaldare vêrtype, men forbigåande. Klarvêr i morgontimane, men tilskyande utover føremiddagen i dag - stigande temperatur. Litt nedbør i går/i natt - som snø over ca 800 moh.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvêr og store nedbørsmengder høgt til fjells fører til betydeleg skredfare. Ferdsel i skredterreng krever særs solid erfaring og gode rutevalg både opp og ned. Store naturlege utløyste skred kan forekomme. Det er stor variasjon i regionen i forhold til høgde og himmelretning. Det er meir snø i indre strøk, og skredfaren vil vere størst her. Mengden nedbør og mildvêrsgrense i morgon, onsdag, avgjer kor seriøs situasjonen vert. Om mildvêrsgrensa går lågare enn antatt så kan vi få skredproblem knytt til ustabile fokksnøflak også. Det er ein interessant situasjon. Vi har eit snødekke som varierer mykje, både med omsyn til kor du er i regionen, men også ifht høgde og himmelretning. Vi har, gjennom førre helg, hatt mildvêr høgt til fjells, noko som har ført til stor skredaktivitet i alle himmelretningar. For morgondagen, når det er størst fare for store nedbørsmengder, så er det naturleg å tenke at skredproblema er aktuelle i "Mange" heng, men basert på vêret som har vore og mengde snø ifht høgde, himmelretning og forskjellane innad i regionen så landar eg på "Få heng" - det fører til FG 3. Det er likevel viktig å få med at i disse henga kan ein ha ein situasjon som tilsvarer FG 4, medan i andre deler av regionen har ein situasjonen som av ein mildare karakter.

Snødekke

Nysnøgrense på 800 moh

ObsID: 257349

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org