Snøskredvarsel for Hardanger mandag 22.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Store skred kan gå når svake lag i snødekket blir gjennomfuktet. Naturlig utløste skred og fjernutløsning er mulig.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I lavlandet stabiliseres snødekket gradvis, men i fjellet finnes det fortsatt flak som er lette å løse ut og her vil fjernutløsning være mulig. Når vann og varme trenger ned i snødekket vil dypere svake lag svekkes og det kan gå store naturlig utløste skred. Våte skred vil i større grad følge terrengformasjonene og de kan gå svært langt. Unngå bekkedaler og andre terrengfeller. Vær obs på skavler svekkes i de høye temperaturene.
Mildværet påvirker nå snødekket høyt opp i fjellet og i lavere deler er snøen veldig våt. Vind og varm luft tærer raskt på snødekket. På de høyeste toppene kan det fortsatt ligge noe tørr snø. Snødekket er generelt tynt for årstiden men mye vær fra sørøst har tidligere lagt igjen mest snø i nord og vestvendt terreng.
Kuldeperioden i begynnelsen av året har ført til flere vedvarende svake lag av kantkornet snø i snødekket. Disse vil nå svekkes av mildværet. I lavere strøk har disse blitt stabilisert men i høyfjellet vil det ta noe tid før kantkorn blir omdannet til mer stabile krystallformer.
Det er rapportert om mange våte flak- og løssnøskred gjennom helgen.
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sør., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
0 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Av og til sørlig stiv kuling i utsatte områder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
7 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør., endring til liten kuling fra sør om kvelden.
-3 °C til 1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.02.2021 kl. 14:07

675 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot fjorden. Frå ca 650 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin. Utsikt opp mot 1400 moh. Som biletet fortel så byrjar det å verte skrint med snø ein del plassar.

Snødekke

ObsID: 257260

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.02.2021 kl. 11:30

787 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord. Frå ca 800 moh. Ser toppar på ca 1200 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot fjellet Ingahogg - 965 moh.

Notater

Legg inn snøprofil med temp seinare. Ikkje noko veldig forbløffande. I stor grad smelteomvandla snø.

Tester

LBT Slo ikkje ut.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Skildring: Iallfall opp til 900-1000 moh, men mest truleg høgare opp også.

Skredaktivitet

22. feb. 18-24 (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Str 1 og 2 i brattheng.

Vær

Ikke nedbør 4,5 °C 7 m/s fra Ø ← 100% skyer Fuktig vêr med regn og mild vind. Med + 4,5 grad på 800 meter så vil eg anta at det er mildt opp til ca 1300-1400 moh - kanskje høgare også.

Snøprofil

40 cm 4F-1F MF/MFcl 2 mm/6 mm W, 20 cm 1F MF 1 mm/5 mm M-W, 10 cm I IFil 0 mm M Hardt islag, men eg finner det kun der snødekket er tjukkare. Kunne vore grunnlag for eit potensielt skredproblem ("Opphopning" av vatn i over lag"), men på denne høgda og truleg opp til ca 1000 moh (mogleg høgare) så er nok islaget så pass nedbrote at det ikkje utgjer eit nemneverdig stort problem - evt. er det også mindre fuktighet i snødekket høgare oppe. Vil anta at dette er eit eldre islag, men sjølvsagt, det kan hende at fuktigheten har fryst her mtp temp, men synes det er i overkant tjukt til at det kan vere tilfelle., 30 cm 4F-1F RG/FCxr 1 mm/2 mm M Spor etter det gamle kantkornlaget, men er godt påvirka av temp. Ingen potens i det her. Vil anta at det islag over er vekke, så er dette laget i enda større grad eliminert, og vil anta at det gjeld relativt høgt opp i terrenget. Det gamle kantkornlaget ligg nok beskytta av tilsvarandre islag/smelt-frys-lag høgare i terrenget også. -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,3 °C @ 50 cm, -0,8 °C @ 60 cm, -1,3 °C @ 80 cm Grov profil i leformasjon mot vest for å sjå kor djupt ned regnet har trekt. Mengde snø her er ikkje representativt for mengda i terrenget generelt. Mest truleg smelteformer mot bakken. NB! Får ikkje til å legge inn plussgrader på overflata, men der er det altså + 4,5 grader.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I lågare terreng, under 1000 moh, kan det framleis gå våte laussnøskred av str 1 og 2 i bratte heng. Over 1000 moh må ein vere obs på at det kan gå naturlig utløyste våte flakskred på vedvarande svake lag, der det ligg nok snø. Det er ein del variasjon i regionen, og dei ulike skredproblema vil ikkje vere like aktuelle alle plasser, men ver ekstra obs i høgda over 900-1000 moh, og i terreng der det har samla seg mykje snø gjennom vinteren. Synes vi nærmer oss ein Fg 2, men skal gruble litt på det. Det er vanskeleg å sei kva fargegrad vi bør ligge på då det varierer stort i regionen. Enkelte plasser er det avsmelta like opp til 1300 moh, medan det andre plasser er samanhengadande skiføre frå 500 moh. Men med utgangspunkt i at dei som skal på tur oppsøker terreng med snø, tenker eg at det er viktig å få godt fram i tekstvarselet at der det er nok snø er dei ulike skredproblema til stades. Om det er "Få", "Nokre" eller "Mange" heng er vanskeleg å sei så akkurat om det er FG 2 eller 3 er litt tja. Men synes vi nærmar oss 2.

Snødekke

50 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Våt løssnø Meget våt Fuktig snødekke høgt til fjells. Regnet har trekt djupt ned. Der snødekket er tynnare er det gjennomfukta - iallfall opp til ca 900/1000 moh, men mest truleg innslagsvis høgare opp også. I leformasjoner der dekket er tjukkere er det større variasjon, men fukt har trekt djupt ned her også. Samanhengande skiføre frå ca 400-500 moh, men råten snø gjer det utfordrande å gå. Truleg litt meir snø i indre del mot Røldal og Haukeli. Det er å merke seg at det er stor variasjon i regionen, både mtp forskjell i indre vs ytre del, men også høgde og himmelretning. I ein del sider er snøen smelta heilt vekk høgt til fjells, medan i andre, typisk mot nord og nordvest er det meir snø pga herskande vindretning frå aust i vinter. Vil anta at lagdelinga er litt meir inntakt høgare i terrenget, men det milde vêret har nok jobba seg ned i dekket her også.

Skredproblem

Våte flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Naturlig utløst 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1300 moh og 1000 moh Vil anta at det med mildveret vi har no, med regn høgt til fjells, framleis kan påvirke vedvarande svake lag i dekket, men eg vil også anta at dette er mest aktuelt mellom 1000 og 1300 moh då terreng under 1000 byrjar å verte gjennomfukta og terreng over 1300/1400 moh kan ha fått mindre regn - lågare temp. Der er nok det gamle skredproblemet med tørrare snø meir aktuelt. Som nemnt er det variasjon mtp mengde snø i regionen - ifht høgde og himmelretning - så skredproblemet er ikkje like aktuelt over alt. Det er i grenseland til "Få" heng pga mengde snø.

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1200 moh og 500 moh Str 1 og 2 skred kan forventes. Truleg har mykje rast frå seg dei siste dagane. Enkelte himmelretningar er det ikkje snø under 1000 moh, men for regionen sett under eitt er det nok fornuftig med "Alle" og "Mange heng" trass i at det ikkje er like treffande over alt.

ObsID: 257211

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.02.2021 kl. 11:49

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Status minner meir om sein vår enn vinter. Utsikt opp til ca 1000 moh. Vest vendte sider i mot.

Vær

Ikke nedbør 11 °C 7 m/s fra SØ ↖ 95% skyer Vinden tok seg opp i går ettermiddag/kveld. I kombinasjon med regn har det tørt kraftig på snødekket.

Snødekke

Mildvêret har tæra kraftig på eit allereie skrint snødekke.

Notater

Satser på ein obstur i morgon. Ytre del av regionen opp til ca 900 moh.

ObsID: 256953

Hardanger / SAUDA

Snø

21.02.2021 kl. 11:45

698 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  Bjodybda

Skredhendelse

21. feb 11:52 (+01:00)

Skredaktivitet

21. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NØ Flere naturlig utløste skred i brattheng på vei opp mot Ravnafjell nå i dag. Det har vært betydelig med nedbør siste døgn. Det blåser 5-6 sekundmeter fra sørlig retning nå.

ObsID: 256958

Hardanger / Ullensvang

Snø

21.02.2021 kl. 11:37

1091 moh

jan_o2 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  jan_o2 Kommentar:  Bilde gjennom kikkert fra bilvindu ved vestre tunnelportal/Midtlæger

Skredhendelse

21. feb 11:44 (+01:00) 3 - Store Ukjent NØ-vendt Skredet startet på 1453 moh og sluttet på 1326 moh Bilde tatt fra veg mot nordøstre heng under Blåbergnuten. Tilsynelatende stort flakskred med godt synlig bruddkant. Ukjent tidspunkt eller utløsningsårsak.

ObsID: 256954

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 14:47

823 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Relativt stort flakskred fra Ånuten

Skredaktivitet

20. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø

ObsID: 256802

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 11:49

235 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Helgeliskreda har kommet, lite, stoppet høyt i lien.

Vær

Regn 4,5 °C

ObsID: 256759

Hardanger / austmannali tunnelen

Snø

20.02.2021 kl. 10:00

660 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 10:00 (+01:00) Snø på EV134 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256905

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 09:19

550 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Ett av flere mindre ras

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst N, NV Mer eller mindre kontinuerlig isnedfall og mindre snøras i bratte fjellsider.

Vær

Yr 5 °C 2 m/s 100% skyer

ObsID: 256724

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 09:05

968 moh

Per Magne (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne

Faretegn

Ferske skred Område: For kommunen

Skredaktivitet

20. feb. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det er gått mange skred mellom Husaskreo og til Øvstaskro. I tillegg så raser det konstant innover i Buerdalen, har observert ca 10 skred der i dag.

Vær

Regn 4 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Temp og vind er på kote 175moh.

ObsID: 256729

Hardanger / Eidfjord

Snø

19.02.2021 kl. 17:20

966 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV

Skredhendelse

19. feb 16:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff V-vendt Skredet startet på 998 moh og sluttet på 928 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Storelia Fleire skred sprengt ut med daisybell. Gjekk skred naturleg natt til 17., men har lagt seg ut meir fokksnø siste dagar. Sorengte ut fleire skred str 1-2. to gjekk i veg. Truleg både på fokksnø og kantkorn. God forplanting i kantkorn og nokså god i fersk fokksnø

Ulykke/hendelse

Snø Vei

ObsID: 256640

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.02.2021 kl. 12:33

837 moh

Svein B (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svein B Kommentar:  Utløst like over hyttene på Seljestadstølane

Skredhendelse

19. feb 12:39 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 830 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Ukjent Mulig utløst siste døgn

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

ObsID: 256575

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.02.2021 kl. 11:27

1268 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste brot. Nedføyka nysnø.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Brot i delvis kantkorn. Bærande fokksnøflak over.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Varierande sikt, så vanskeleg å sjå evt. indikator heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er tydeleg at det har vore ein del vind forut for siste snøfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fint skiføre med 15ish cm tørrsnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nordvest vendt side på fjellet Gygrastol 1339 moh. Det er dekning med snø, men det er generelt tynt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt utover Odda - Folgefonna lik på venstre side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå huset. Ser opp mot toppar på rundt 1300 meters høgde. Vestvendte sider midt i biletet.

Notater

Tester

CTH25@59cmQ1 God

CTM19@40cmQ3 Middels Delvis nedbrutt nysnø over hard vindpakke.

Faretegn

Ferske skred Som nemnt under "Skredaktivitet". Varierande sikt, så vanskeleg å sjå til brattare heng, men kunne ikkje sjå noko i dag, men antar at det er aktivitet i eit eller fleire av dei svake lag.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh Såg ein del mindre skred. Vil anta at dette vil auke på i intensitet i alle himmelretningar når mildvêret slår til for alvor.

Vær

0 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer 10-20 cm nysnø siste døgn. Ingen vind av betydning, iallfall ikkje noko som har prega snødekket der eg var i dag. Mildere temp. Tydelig på veg opp utover føremiddagen i dag, fredag. Innslag av store snøflak, men per no lite nedbør av betydning.

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F-1F RGlr/DF 0 mm/1 mm D, 5 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Hele laget, 19 cm P RGsr 0 mm D, 20 cm 4F-1F FCxr 1 mm/2 mm D-M Øvre del, 33 cm 1F RGxf/RG 0 mm/1 mm D-M, 4 cm K MFcr D, 15 cm 4F-1F RGxf/MF 1 mm/3 mm D-M, 30 cm P-K MF/MFcl D-M -3,1 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -9,8 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm, -9,5 °C @ 60 cm, -9,4 °C @ 80 cm, -8,7 °C @ 100 cm, -8,2 °C @ 120 cm Profil mot vest. 15 grader.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferdsel krev gode vegval opp og ned. Framleis ustabile fokksnøflak mot vest-nordvest-nord - noko som vil forsterke seg dei neste dagane. Kantkorn under eldre fokksnøflak skal litt meir tilleggslast for å gå i brot, men ver obs der snødekket er tynnare. Her vil fjernutløysing vere mogleg. Kan gi store konsekvenser. Er også eldre Kantkorn lenger nede i dekket, men anser ikkje det for å vere veldig aktuelt i dag. Situasjonen er avhengig av vêret som kjem inn. Vert så spenstig som det er meldt kan vi få ein seriøs situasjon med både våte laussnøskred frå 1000 moh og ned, og flaksskred frå 5-600 moh og opp. Ferdsel i skredterreng, lausneområder og utløpssoner, bør unngås! Varslet faregrad er riktig Det er lite snø i fjellet, generelt. Faregrad for i morgon avhengig av kor mykje vêr som kjem inn. Anser det som fornuftig med FG 4 om det drar seg til, trass i at det er sparsomt med snø ein del plasser. Skredproblema og vêret som er på veg inn svarer jo til ein høg FG, men spørsmålet er om mengde snø tilsvare ein FG 4 for regionen, eller om ein skal halde det på FG 3.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ligg 10-15 cm ubunden snø tilgjengelig for transport. Generelt lite snø i fjellet for årstida, men bra mengder i leformasjoner. Meir snø i indre del av regionen enn ytre. Lagdelinga er nokså lik for regionen, så evt. skredproblem vil vere representative for regionen sett under eitt.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vil anta at dette gjeld alle heng. Fant det tydelig i vest-nordvest i dag. Blyanthardt fokksnøflak over. Bære godt på lokaliteten eg obsa i dag. Det er vanskeleg å vurdere stabiliteten i dette. Opplevde tidlegare i veka at det var særs potent på lågare høgde med tynnare snødekke (drønn og skytande sprekker), men mindre energi i det høgare oppe med tjukkare snødekke. Det oppleves difor som at det både er mogleg å fjernutløyse, men også at det enkelte plasser er vanskeleg å løyse ut. Situasjonen er avhengig av kor mykje snø som er der problemet er mest potent.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Har stabilisert seg litt, men er framleis litt potent. Str 1 og 2 skred. NB! Vil anta at dette skredproblemet no vil forsterke seg på ny mtp at det bles opp og det vil verte ny pålagring i sektorar V-NV-N.

ObsID: 256554

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org