Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 20.02.2021

4
Stor
Publisert:

Omfattende ustabile forhold. Naturlig utløste skred forventes. Hold avstand fra utløsnings- og utløpsområder for snøskred.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Omfattende ustabile forhold! Temperaturstigning og kraftig nedbør på et veldig svakt snødekke vil kunne gi store naturlig utløste skred mange steder. Temperaturstigning kan binde flak og gi flakskred også i skogen. Regn vil svekke snødekket i lavereliggende områder og gi våte skred. Unngå alt skredterreng!
I begynnelsen av uken har det kommet en del nysnø sammen med vind fra øst som har dannet ferske fokksnøflak. Rygger og utsatte formasjoner ev avblåst men mye av snøen over skoggrensen er fortsatt myk. Snødekket er generelt tynt for årstiden. Siste store snøfall kom i slutten av januar. Kaldt klart vær i to uker har omdannet mye av snøen til kantkorn. Dette har vært den løse fine snøen for skikjøring den siste tiden, men er også det svake laget i dagens skredproblem.
Kantkorn og overflaterim har stedvis føyket ned eller blitt dekket av fokksnøflak, og er aktive vedvarende svake lag. Det finnes lag med kantkorn under gamle fokksnøflak. Det skal generelt mye til for å påvirke dypere lag av kantkorn men mye fokksnø og stigende temperaturer kan svekke disse.
Det er meldt om et skiløperutløst skred i nordvestvendt heng på 600 moh. i Sauda den 16. Natt til onsdag 17. gikk det et skred ut over RV7 på Hardangervidda.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst., endring til frisk bris fra sør om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørøst stedvis stiv kuling natt til fredag. Vinden øker igjen til sør/ sørøst liten kuling om kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
18 mm i døgnet, opp mot 40 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sør.
-4 °C til 0 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 1400 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Sørlig liten til stiv kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 14:47

823 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Relativt stort flakskred fra Ånuten

Skredaktivitet

20. feb. 12-18 (+01:00) Våte flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø

ObsID: 256802

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 11:49

235 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje

Vær

Regn 4,5 °C

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ett (1). 2 - Middels. Naturlig utløst Ø Helgeliskreda har kommet, lite, stoppet høyt i lien.

ObsID: 256759

Hardanger / austmannali tunnelen

Snø

20.02.2021 kl. 10:00

660 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

20. feb 10:00 (+01:00) Snø på EV134 løsnet fra fjell/dalside 20-50m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 256905

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 09:19

550 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Ett av flere mindre ras

Vær

Yr 5 °C 2 m/s 100% skyer

Skredaktivitet

20. feb. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Mange (10 eller mer). 1 - Små. Naturlig utløst N, NV Mer eller mindre kontinuerlig isnedfall og mindre snøras i bratte fjellsider.

ObsID: 256724

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.02.2021 kl. 09:05

968 moh

Per Magne (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne

Faretegn

Ferske skred Område: For kommunen

Vær

Regn 4 °C 7 m/s fra S ↑ 100% skyer Temp og vind er på kote 175moh.

Skredaktivitet

20. feb. 0-6 (+01:00) Våte flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Det er gått mange skred mellom Husaskreo og til Øvstaskro. I tillegg så raser det konstant innover i Buerdalen, har observert ca 10 skred der i dag.

ObsID: 256729

Hardanger / Eidfjord

Snø

19.02.2021 kl. 17:20

966 moh

Jens@SVV (*****)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 2 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Jens@SVV

Skredhendelse

19. feb 16:20 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Utløst med sprengstoff V-vendt Skredet startet på 998 moh og sluttet på 928 moh Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Leområder Storelia Fleire skred sprengt ut med daisybell. Gjekk skred naturleg natt til 17., men har lagt seg ut meir fokksnø siste dagar. Sorengte ut fleire skred str 1-2. to gjekk i veg. Truleg både på fokksnø og kantkorn. God forplanting i kantkorn og nokså god i fersk fokksnø

Ulykke/hendelse

Snø Vei

ObsID: 256640

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.02.2021 kl. 12:33

837 moh

Svein B (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Svein B Kommentar:  Utløst like over hyttene på Seljestadstølane

Skredhendelse

19. feb 12:39 (+01:00) Tørt løssnøskred 2 - Middels Naturlig utløst NV-vendt Skredet startet på 830 moh og sluttet på 830 moh Nedføyket svakt lag med nysnø 100 cm høy og 100 m bred bruddkant Brattheng Ukjent Mulig utløst siste døgn

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

ObsID: 256575

Hardanger / Ullensvang

Snø

19.02.2021 kl. 11:27

1268 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste brot. Nedføyka nysnø.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Brot i delvis kantkorn. Bærande fokksnøflak over.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Varierande sikt, så vanskeleg å sjå evt. indikator heng.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Det er tydeleg at det har vore ein del vind forut for siste snøfall.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fint skiføre med 15ish cm tørrsnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nordvest vendt side på fjellet Gygrastol 1339 moh. Det er dekning med snø, men det er generelt tynt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt utover Odda - Folgefonna lik på venstre side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 9 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå huset. Ser opp mot toppar på rundt 1300 meters høgde. Vestvendte sider midt i biletet.

Faretegn

Ferske skred Som nemnt under "Skredaktivitet". Varierande sikt, så vanskeleg å sjå til brattare heng, men kunne ikkje sjå noko i dag, men antar at det er aktivitet i eit eller fleire av dei svake lag.

Vær

0 °C 4 m/s fra S ↑ 90% skyer 10-20 cm nysnø siste døgn. Ingen vind av betydning, iallfall ikkje noko som har prega snødekket der eg var i dag. Mildere temp. Tydelig på veg opp utover føremiddagen i dag, fredag. Innslag av store snøflak, men per no lite nedbør av betydning.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Ferdsel krev gode vegval opp og ned. Framleis ustabile fokksnøflak mot vest-nordvest-nord - noko som vil forsterke seg dei neste dagane. Kantkorn under eldre fokksnøflak skal litt meir tilleggslast for å gå i brot, men ver obs der snødekket er tynnare. Her vil fjernutløysing vere mogleg. Kan gi store konsekvenser. Er også eldre Kantkorn lenger nede i dekket, men anser ikkje det for å vere veldig aktuelt i dag. Situasjonen er avhengig av vêret som kjem inn. Vert så spenstig som det er meldt kan vi få ein seriøs situasjon med både våte laussnøskred frå 1000 moh og ned, og flaksskred frå 5-600 moh og opp. Ferdsel i skredterreng, lausneområder og utløpssoner, bør unngås! Varslet faregrad er riktig Det er lite snø i fjellet, generelt. Faregrad for i morgon avhengig av kor mykje vêr som kjem inn. Anser det som fornuftig med FG 4 om det drar seg til, trass i at det er sparsomt med snø ein del plasser. Skredproblema og vêret som er på veg inn svarer jo til ein høg FG, men spørsmålet er om mengde snø tilsvare ein FG 4 for regionen, eller om ein skal halde det på FG 3.

Snødekke

110 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 500 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Ligg 10-15 cm ubunden snø tilgjengelig for transport. Generelt lite snø i fjellet for årstida, men bra mengder i leformasjoner. Meir snø i indre del av regionen enn ytre. Lagdelinga er nokså lik for regionen, så evt. skredproblem vil vere representative for regionen sett under eitt.

Tester

CTH25@59cmQ1 God

CTM19@40cmQ3 Middels Delvis nedbrutt nysnø over hard vindpakke.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 500 moh Vil anta at dette gjeld alle heng. Fant det tydelig i vest-nordvest i dag. Blyanthardt fokksnøflak over. Bære godt på lokaliteten eg obsa i dag. Det er vanskeleg å vurdere stabiliteten i dette. Opplevde tidlegare i veka at det var særs potent på lågare høgde med tynnare snødekke (drønn og skytande sprekker), men mindre energi i det høgare oppe med tjukkare snødekke. Det oppleves difor som at det både er mogleg å fjernutløyse, men også at det enkelte plasser er vanskeleg å løyse ut. Situasjonen er avhengig av kor mykje snø som er der problemet er mest potent.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 600 moh Har stabilisert seg litt, men er framleis litt potent. Str 1 og 2 skred. NB! Vil anta at dette skredproblemet no vil forsterke seg på ny mtp at det bles opp og det vil verte ny pålagring i sektorar V-NV-N.

Skredaktivitet

19. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Flere (6-10). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Ø, SØ, S, SV. Over 600 moh Såg ein del mindre skred. Vil anta at dette vil auke på i intensitet i alle himmelretningar når mildvêret slår til for alvor.

Notater

Snøprofil

20 cm F PP 2 mm D, 20 cm 4F-1F RGlr/DF 0 mm/1 mm D, 5 cm 4F PP/DF 1 mm/2 mm D Hele laget, 19 cm P RGsr 0 mm D, 20 cm 4F-1F FCxr 1 mm/2 mm D-M Øvre del, 33 cm 1F RGxf/RG 0 mm/1 mm D-M, 4 cm K MFcr D, 15 cm 4F-1F RGxf/MF 1 mm/3 mm D-M, 30 cm P-K MF/MFcl D-M -3,1 °C @ 0 cm, -5,9 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -8,6 °C @ 30 cm, -9,8 °C @ 40 cm, -9,8 °C @ 50 cm, -9,5 °C @ 60 cm, -9,4 °C @ 80 cm, -8,7 °C @ 100 cm, -8,2 °C @ 120 cm Profil mot vest. 15 grader.

ObsID: 256554

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.02.2021 kl. 17:04

221 moh

bjafje (**)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Tokheimslien. Veldig lite snø for årstiden. Ingen toppskavl på Tokheimsnuten (t.h.). Omtrent ingen skred i samtlige kjente skredløp. Kanskje man kan ane noen mindre skred helt øverst.

Vær

Yr 2 °C 2 m/s 90% skyer

Skredaktivitet

18. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet På samme dato i fjor var lien dekket av store snøras i alle skredløpene

ObsID: 256401

Hardanger / Ullensvang

Snø

18.02.2021 kl. 06:18

181 moh

bjafje (**)

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Vær

Ikke nedbør 0,4 °C 3 m/s fra V → 50% skyer Litt nedbør i natt, i form av våt, kram snø. Ca 4-5cm.

Skredaktivitet

18. feb. 0-6 (+01:00) Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV Flere, veldig små ras, kan observeres i meget bratte fjellsider. Generelt lite snø for årstiden.

ObsID: 256243

Hardanger / Ullensvang

Snø

17.02.2021 kl. 19:43

107 moh

bjafje (**)

Vær

Ikke nedbør -1,4 °C 1 m/s 80% skyer

Snødekke

8 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Skare Fuktig Knallhard skare under vått topplag på 112moh. Vått topplag ca 5 cm dypt

Skredaktivitet

17. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

ObsID: 256192

Hardanger / Kvinnherad

Snø

17.02.2021 kl. 15:28

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå bygda mot fjella. Søraustleg retning.

Snødekke

ObsID: 256142

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 14:00

727 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Bjodybda

Skredhendelse

17. feb 14:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Fjernutløst NØ-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Brattheng Skredet skjedde ved at vi kontrollert tok ned en skavl som hang i en renne over et brattheng. Ingen var påvirket av skredet og alt var planlagt. Skredet som gikk var middels stort. Det viser at det er dårlig binding mellom fokksnø og snøen under. Skredet gikk relativt langt ut og minner oss om at brattheng bør unngås. Det har blåst øst-nordøst siste døgn og flytte mye snø inn i lesidene og gjort at skredfaren fremdeles er høy.

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke eller skade Snø

ObsID: 256179

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 12:00

612 moh

madsskaar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  madsskaar

Skredhendelse

17. feb 12:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst N-vendt 30 cm høy og 30 m bred bruddkant I renne eller forsenkning

Ulykke/hendelse

Snø Ski offpist

ObsID: 256062

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 11:11

736 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra Smalanutheisen mot Varanuten.

Vær

Ikke nedbør 2 m/s fra NØ ↙ 96% skyer

ObsID: 256036

Hardanger / SAUDA

Snø

17.02.2021 kl. 11:05

663 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Noen bilder fra heisen til Smalanuten. Vindtegn fra ø i nysnøen.

ObsID: 256034

Hardanger / D1204(35244) Hardanger 2016-2021

Snø

17.02.2021 kl. 07:45

1321 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Østavind og nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Østavind og nedbør. Ferskt skred i Storlia.

ObsID: 255993

Hardanger / Storlia

Snø

17.02.2021 kl. 02:00

938 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 2 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 3 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 4 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 5 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen
Bilde Av Ikke gitt
Bilde 6 av 6 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  drift@svv Kommentar:  Statens vegvesen

Skredhendelse

17. feb 02:00 (+01:00) Skredet startet på 933 moh og sluttet på 933 moh Snø på RV7 løsnet fra fjell/dalside 50-200m. Anslått skredvolum på veg: <10m^3.Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 256013

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org