Snøskredvarsel for Hardanger fredag 12.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå fokksnø som har lagt seg på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ugunstig lagdeling i regionen. Spesielt i vestvendte heng er det svært lett å løyse ut skred fordi fokksnøen ligg på vedvarande svakt lag kantkorn. Fjernutløysing er mogleg. Det er også svake lag kantkorn djupare i snødekket som kan påverkast der snødekket er tynt, f.eks. ut mot ryggar og konveksar. Skred i desse laga kan verte store.
Snø ber preg av vind og i fjellet ligg det fokksnøflak av ulik hardleik. Det er delvis avblesen skare på toppar og ryggar. I skjerma formasjonar er det framleis mogleg å finne laus snø. Det er lite snø for årstida, spesielt i høgda.
Det ligg kantkorn med ugunstige eigenskapar under den seinaste fokksnøen. Det er også svakt lag kantkorn djupare i det gamle snødekket.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-25 °C til -16 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Klarner utover dagen. Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-22 °C til -12 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

11.02.2021 kl. 14:28

845 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kollaps ved isolering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  På vei inn i vestvendt side av Ravnafjell.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  "Gamle" men solide sprekker antakeligvis fra da pålagringen var stor. Mulig noe spenning er ute av flakene.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Variabelt snødekke. I stor grad avblåst, vinderodert. Et markant «vindskille» ved 800 moh. Sastrugier og mange vindformer preger landskapet over dette. Tykk, bærende fokksnø mange steder. Brytende i kantene av fokksnøflakene. Pappkartong-aktig følelse å gå på mange steder der flaket hviler på løst lag av kantkorn. I flere lune terrengformer ligger det også noe av den gamle, tørre overflatekanten som har vært skikjørerens beste venn i 2021. For de som er på jakt etter overlevende løssnø så er skjermede søkk og renner lavere til under 8-900 moh stedet å lete.

Vær

Ikke nedbør -10,6 °C 3 m/s fra NØ ↙

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregraden vipper mellom 2 og 3. Vurderingen ligger enten i utbredelsen få/noen og skredstørrelse 1/2. mye av det som er naturlig utløst er små skred. Noen ligger like over str 1 i volum. Tenker at der man har str 2 skred så gjelder det utbredelse "få" og str 1 utbredelse "noen". Stabil og lik både nå og inn i helga. Kankorna utvikles sakte men drives nok ikke til det bedre pga skarp tempgradient. Varslet faregrad er for høy Etter en "overordnet" kryssjekk med kriteriene i faregradskalaen så har jeg en følelse for fg2, men med et klart utropstegn bak de utsatte hengene mot vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 700 moh Har etter forrige obs gjort noen tanker om utbredelsen til skredproblemet. Det er lett å identifisere heng i V sektor der man kan finne det. Likevel vil man kanskje kunne stå inne for at problemet dermed er i få-noen. Hører ikke helt hjemme i noen av kategoriene, men da skal man vel ihht håndboka benytte "noen"? Vanskelig vurdering for varsler...

Tester

ECTP1@15cmQ2 Dårlig Samme skredproblem som tidligere observasjoner. Fokksnø over kant. Litt ulik respons og ulik kvalitet på bruddflate. CTV en halvmeter til høyre for ECTP1. Q1. Det kommer litt an på tykkelsen på flaket. Der overliggende er tynnere blir testresultater ende tydeligere og bruddet renere.

Snøprofil

10 cm P-K RGsr 0 mm, 6 cm F FCsf 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 28 cm 4F FC 1 mm/1 mm, 80 cm 1F RGxf 0 mm, 45 cm 4F/F+ MFpc/FC 1 mm/1 mm -14,7 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12,6 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -8,8 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 165 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254728

Hardanger / Eidfjord

Snø

11.02.2021 kl. 13:13

1200 moh

pfolkedal@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret Kommentar:  Øverste 25 cm løs snø med dårlig binding, antatt oppå et rimlag. Løser ut ved press fra spaden i bakkant - Q3. Beger-/kantkorn lag i bunn moderat binding. Ikke kjørt test.

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 25 cm lite vindpåvirker snødekke - F. Ca 60 cm hardpakket fokksnø - P/K. Ca 1-1,5 cm begerkrystaller/kantkorn ved bakken - F.

Vær

Ikke nedbør -27 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut SØ, S, SV

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. SØ, S, SV

Notater

Kun gjort en rask pit.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Snøprofil

Ca 85 cm. 34 grader helling.

ObsID: 254709

Hardanger / SAUDA

Snø

11.02.2021 kl. 13:02

847 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda

Tester

CTV@30cmQ3 Dårlig Vest vent helning på lesiden av konveks formasjon.Godt med vindtransportert fokksnø i vest vente heng som er solid pakket. Mot kantene på tynnere lag er det veldig lett å løyse ut. Gjorde meg klar til å isolere blokka og fikk brudd etter 10 cm saging i bakkant av blokka. Bruddet (Q3) var på et 30 cm over et svakt lag med kantornet snø. Under der ligger det igjen et 30 cm fingerhardt lag med RGXF med innslag av kantkorn.

ObsID: 254725

Hardanger / SAUDA

Snø

10.02.2021 kl. 14:43

510 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Var tilbake der det lørdag ble utløst et skred. Skreddt ble sannsynligvis utløst av en skiløper. Skredet ligger i sørvestlig retning og har sluppet under en skavl. Det ligger i en 30 grader+ helning og men er kun 6-8 meter høyt. Skiløperen har kommet på det tynneste laget snø og utløst siden ca. 100meter langt og altså 6-8 meter høyt. I ytterkant av skedet. Motsatt av der skiløper kom er det store blokker av bruddkant opp mot 50cm. På flaten nedenfor skredet var det et 10 cm. Fokksnølag med løs kornete snø under. Kom hit i dag for å ta noen tester.

Snøprofil

Testene ble gjort der jeg antar skredet lørdag ble utløst. Gjorde meg klar til å ta en CT, men blokka ble utløst etter 10 cm saging for å isolere. Den gikk på 50 cm. og på et lag med helt løst pulver. Lagde en spadetest og dengikk på 80 cm kode STV. Sørvest vent sektor, men det synes som om vinden har påvirket helt fra sørvest til nordvest.

ObsID: 254532

Hardanger / SAUDA

Snø

10.02.2021 kl. 13:29

716 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Her vises de første tegn på st vinden har flyttet på snøen og laget litt lett fokksnø.

ObsID: 254513

Hardanger / SAUDA

Snø

10.02.2021 kl. 12:52

512 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På denne høyden ligger nysnøen tilsynelatende urørt av vinden.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s Flott vindstille vær med sol fra skyfri himmel. Her mede ligger snøen fremdeles lite påvirket av de siste dagers vind fra øst og nordøst.

ObsID: 254501

Hardanger / Ullensvang

Snø

09.02.2021 kl. 15:58

1389 moh

Øystein Buer Jacobsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein Buer Jacobsen

Skredhendelse

9. feb 15:58 (+01:00)

ObsID: 254392

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2021 kl. 14:57

882 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 10 m/s fra Ø ←

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stor skredfaren brattheng og i vestvendt skråninger Sterk i brattheng vendt mot vest Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. 2 - Middels

Skredhendelse

9. feb 14:58 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 25 cm høy og 45 m bred bruddkant Brattheng Naturlig skred gått ned en 45g helling mot Baklavatnet og store flak å 4,5m høyde på det meste og skredet gått 15 m utpå vatnet

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke eller skade Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ

ObsID: 254383

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org