Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 11.02.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå fokksnø som har lagt seg på et vedvarende svakt lag. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er ugunstig lagdeling i regionen. Spesielt i vestvendte heng er det svært lett å løse ut skred fordi fokksnøen ligger på vedvarende svakt lag av kantkorn. Fjernutløsning er mulig. Skredfaren er i stor grad knyttet til vindtransport av snø. I områder som ikke har fått vind av betydning vil dette problemet være mindre eller fraværende. Det kalde været gjør at stabilisering tar lang tid. Det er også svake lag av kantkorn dypere i snødekke. Disse er lettest å påvirke der snødekket er tynt, for eksempel ut mot rygger og konvekser, og skredene kan bli store.
Snøoverflata er preget av vind. I fjellet er det fokksnøflak av ulik hardhet. Det er delvis avblåst til skare på topper og rygger. I skjermede formasjoner er det fortsatt mulig å finne løs snø. Det er lite snø for årstiden, spesielt i fjellet.
Under den ferske fokksnøen ligger kantkorn med ugunstige egenskaper. Tykkelsen på fokksnøen er svært varierende Det finnes også svakt lag av kantkorn i forbindelse med det gamle snødekket.
Tirsdag ble det rapportert om et naturlig utløst middels stort skred i SØ-vendt heng i Sauda og i et skred i Odda.
Observasjoner mandag forteller om pågående snøtransport, skytende sprekker og ugunstig lagdeling ved Sauda.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-23 °C til -12 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp om kvelden

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til bris fra øst om formiddagen.
-25 °C til -16 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Klarner utover dagen. Store lokale variasjoner i vindstyrke

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

11.02.2021 kl. 14:28

845 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kollaps ved isolering.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  På vei inn i vestvendt side av Ravnafjell.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 4 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  "Gamle" men solide sprekker antakeligvis fra da pålagringen var stor. Mulig noe spenning er ute av flakene.

Vær

Ikke nedbør -10,6 °C 3 m/s fra NØ ↙

Tester

ECTP1@15cmQ2 Dårlig Samme skredproblem som tidligere observasjoner. Fokksnø over kant. Litt ulik respons og ulik kvalitet på bruddflate. CTV en halvmeter til høyre for ECTP1. Q1. Det kommer litt an på tykkelsen på flaket. Der overliggende er tynnere blir testresultater ende tydeligere og bruddet renere.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 700 moh Har etter forrige obs gjort noen tanker om utbredelsen til skredproblemet. Det er lett å identifisere heng i V sektor der man kan finne det. Likevel vil man kanskje kunne stå inne for at problemet dermed er i få-noen. Hører ikke helt hjemme i noen av kategoriene, men da skal man vel ihht håndboka benytte "noen"? Vanskelig vurdering for varsler...

Skredfarevurdering

2 Moderat Faregraden vipper mellom 2 og 3. Vurderingen ligger enten i utbredelsen få/noen og skredstørrelse 1/2. mye av det som er naturlig utløst er små skred. Noen ligger like over str 1 i volum. Tenker at der man har str 2 skred så gjelder det utbredelse "få" og str 1 utbredelse "noen". Stabil og lik både nå og inn i helga. Kankorna utvikles sakte men drives nok ikke til det bedre pga skarp tempgradient. Varslet faregrad er for høy Etter en "overordnet" kryssjekk med kriteriene i faregradskalaen så har jeg en følelse for fg2, men med et klart utropstegn bak de utsatte hengene mot vest.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 700 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Variabelt snødekke. I stor grad avblåst, vinderodert. Et markant «vindskille» ved 800 moh. Sastrugier og mange vindformer preger landskapet over dette. Tykk, bærende fokksnø mange steder. Brytende i kantene av fokksnøflakene. Pappkartong-aktig følelse å gå på mange steder der flaket hviler på løst lag av kantkorn. I flere lune terrengformer ligger det også noe av den gamle, tørre overflatekanten som har vært skikjørerens beste venn i 2021. For de som er på jakt etter overlevende løssnø så er skjermede søkk og renner lavere til under 8-900 moh stedet å lete.

Snøprofil

10 cm P-K RGsr 0 mm, 6 cm F FCsf 1 mm, 0,5 cm I MFcr, 28 cm 4F FC 1 mm/1 mm, 80 cm 1F RGxf 0 mm, 45 cm 4F/F+ MFpc/FC 1 mm/1 mm -14,7 °C @ 0 cm, -14,5 °C @ 10 cm, -12,6 °C @ 20 cm, -10,3 °C @ 30 cm, -8,8 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 60 cm, -4,6 °C @ 80 cm, -3 °C @ 100 cm, -2 °C @ 120 cm, -0,2 °C @ 165 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 254728

Hardanger / Eidfjord

Snø

11.02.2021 kl. 13:13

1200 moh

pfolkedal@forsvaret (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  pfolkedal@forsvaret Kommentar:  Øverste 25 cm løs snø med dårlig binding, antatt oppå et rimlag. Løser ut ved press fra spaden i bakkant - Q3. Beger-/kantkorn lag i bunn moderat binding. Ikke kjørt test.

Notater

Kun gjort en rask pit.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Vær

Ikke nedbør -27 °C 0 m/s

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø ved bakken Innen en meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut SØ, S, SV

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. SØ, S, SV

Snødekke

85 cm totalt Ikke snøfokk Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Ca 25 cm lite vindpåvirker snødekke - F. Ca 60 cm hardpakket fokksnø - P/K. Ca 1-1,5 cm begerkrystaller/kantkorn ved bakken - F.

Snøprofil

Ca 85 cm. 34 grader helling.

ObsID: 254709

Hardanger / SAUDA

Snø

11.02.2021 kl. 13:02

847 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Bjodybda

Tester

CTV@30cmQ3 Dårlig Vest vent helning på lesiden av konveks formasjon.Godt med vindtransportert fokksnø i vest vente heng som er solid pakket. Mot kantene på tynnere lag er det veldig lett å løyse ut. Gjorde meg klar til å isolere blokka og fikk brudd etter 10 cm saging i bakkant av blokka. Bruddet (Q3) var på et 30 cm over et svakt lag med kantornet snø. Under der ligger det igjen et 30 cm fingerhardt lag med RGXF med innslag av kantkorn.

ObsID: 254725

Hardanger / SAUDA

Snø

10.02.2021 kl. 14:43

510 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

0 cm nysnø Vindpakket hard Tørr Var tilbake der det lørdag ble utløst et skred. Skreddt ble sannsynligvis utløst av en skiløper. Skredet ligger i sørvestlig retning og har sluppet under en skavl. Det ligger i en 30 grader+ helning og men er kun 6-8 meter høyt. Skiløperen har kommet på det tynneste laget snø og utløst siden ca. 100meter langt og altså 6-8 meter høyt. I ytterkant av skedet. Motsatt av der skiløper kom er det store blokker av bruddkant opp mot 50cm. På flaten nedenfor skredet var det et 10 cm. Fokksnølag med løs kornete snø under. Kom hit i dag for å ta noen tester.

Snøprofil

Testene ble gjort der jeg antar skredet lørdag ble utløst. Gjorde meg klar til å ta en CT, men blokka ble utløst etter 10 cm saging for å isolere. Den gikk på 50 cm. og på et lag med helt løst pulver. Lagde en spadetest og dengikk på 80 cm kode STV. Sørvest vent sektor, men det synes som om vinden har påvirket helt fra sørvest til nordvest.

ObsID: 254532

Hardanger / SAUDA

Snø

10.02.2021 kl. 13:29

716 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Lett snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Her vises de første tegn på st vinden har flyttet på snøen og laget litt lett fokksnø.

ObsID: 254513

Hardanger / SAUDA

Snø

10.02.2021 kl. 12:52

512 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Bjodybda

Vær

Ikke nedbør -11 °C 0 m/s Flott vindstille vær med sol fra skyfri himmel. Her mede ligger snøen fremdeles lite påvirket av de siste dagers vind fra øst og nordøst.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr På denne høyden ligger nysnøen tilsynelatende urørt av vinden.

ObsID: 254501

Hardanger / Ullensvang

Snø

09.02.2021 kl. 15:58

1389 moh

Øystein Buer Jacobsen (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Øystein Buer Jacobsen

Skredhendelse

9. feb 15:58 (+01:00)

ObsID: 254392

Hardanger / SAUDA

Snø

09.02.2021 kl. 14:57

882 moh

Olaf Årthun. (**)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 4 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredhendelse
Bilde 2 av 4 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Olaf Årthun.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  Olaf Årthun.

Vær

Ikke nedbør -12 °C 10 m/s fra Ø ←

Ulykke/hendelse

Ingen ulykke eller skade Snø Påvirket ingenting Fjellskitur

Skredproblem

Tørre flakskred Det svake laget bryter både lett og glatt. 2 - Middels

Skredfarevurdering

3 Betydelig Stor skredfaren brattheng og i vestvendt skråninger Sterk i brattheng vendt mot vest Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

9. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. SØ

Skredhendelse

9. feb 14:58 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Naturlig utløst SØ-vendt Nedføyket svakt lag med nysnø 25 cm høy og 45 m bred bruddkant Brattheng Naturlig skred gått ned en 45g helling mot Baklavatnet og store flak å 4,5m høyde på det meste og skredet gått 15 m utpå vatnet

ObsID: 254383

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 14:06

1062 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  To testgroper med veldig ulik tykkelse på fokksnøen.
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Påvindsida i øst: Vinden graver i den gamle mildværsskaren og får tak noen steder. Sørger for å supplere med mindre mengder snøtransport.
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 7 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lite skred løsnet siste døgn (i Kufonndalen noe lenger nede enn observasjonsstedet).
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Velutvikla kantkorn i det svake laget
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 6 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utsikten nordvestover mot Uskedalen og Ulvanosa.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 7 av 7 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vindtegn i høyden.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fortsatt noe pålagring som følge av erosjon i det «gamle snødekket» og fremdeles noe løs snø i overflaten. Føyka følger bakken for det meste, men sørger for å bygge på flakene i V-SV.

Vær

Ikke nedbør -11 °C 10 m/s fra NØ ↙ 5% skyer Kald, fint vintervær. Men moderat til kraftig vind som er mest merkbar over 800 moh. På motsatt side av fjorden var det kraftig snøfokk rundt Reinsnuten i morgentimene.

Tester

ECTP22@60cmQ2 God Test to meter til høyre for den andre ECT-en. Betydelig tjukkere fokksnøflak. Måtte til med har belastning for å få brudd. Det kom da med bruddforplantning, men ikke glatt bruddflate.

ECTP1@9cmQ3 Dårlig Får ikke ren, glatt bruddflate, men umiddelbar respons når hånda ble lagt på spaden for første slag.

Skredproblem

Tørre flakskred Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Finner igjen «disse gamle kantkorna» dypt i snødekket, men jaktet dem ikke i dag. Virker vanskelige å nå i noen særlig grad da det ligger skarelag og bærende snø over.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 800 moh

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er en uoversiktlig situasjon å observere, men man må jakte primærproblemet som fremdeles er fokksnø over relativt tykt lag med kantkorn. Dette er litt vanskelig å tolke med testresultater, men siste fem dagers diverse hendelser i Sauda og regionen forøvrig bekrefter at fokksnøen er ustabil og kan påvirkes av en enkelt skiløper. Vi er avhengig av at spennigen tas ut av fokksnøen på ett eller annet vis for at situasjonen skal bedres raskt. Jeg tror imidlertid vi vil måtte håndtere denne situasjonen noe lengre enn hva man normal gjør med «ordinært» fokksnøproblem pga disse tjukke kantkornlaga som fortsetter å utvikle seg der overliggende lag er relativt tynt og temperaturgradienten er stor. Varslet faregrad er for lav Meget usikker på faregraden. Ideelt sett kunne jeg satt den til 2.5 :) Vurderingen ligger imidlertid i at flakene virker svært lette å løse ut, og med «noen» i utbredelse så havner jeg på sannsynlighet D. I kombinasjon med str. 2 skred så vil det forsvare en FG3. Det er mulig at det faktisk er utbredelsen som er noe mer begrenset enn antatt og dermed kunne man også tenke seg en høy FG2. Varselet kunne gjerne vært vippet opp i forkant av helga, sett i etterpåklokskapens lys.

Snødekke

100 cm totalt Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket myk Variabelt. Både bærende og brytende fokksnø. Noe overflatekant som er fin kjøresnø fremdeles, men kun i skjermede terrengformer. I lo-sida er mye løssnø erodert helt bort og den gamle mildværsskaren er oppe i dagen.

Skredaktivitet

8. feb. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Kun ett dagsferskt, naturlig utløst skred å finne på obsturen i dag. Men spor etter flere som har gått fra onsdag/torsdag av da vinden startet sine herjinger.

Snøprofil

5 cm P RG 0 mm D, 10 cm 4F/F FC 1 mm/2 mm D Nedre del Velutviklede kantkorn over skarelag. Tykt lag med overflatefasetter fra før vinden begynte å laste inn overliggende fokksnølag., 1 cm I IF D, 39 cm K MFpc/FC D En rar mix av smelteomvandlet og innslag av sterkt fasetterte kantkort, men likevel knivhardt. -14,2 °C @ 0 cm, -12,9 °C @ 10 cm, -10,9 °C @ 20 cm, -9,8 °C @ 30 cm, -8,9 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen «Miniprofil» for å belyse hovedskredproblem.

ObsID: 254258

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 12:30

1009 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredproblem
Bilde 1 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kun myk snø i forsenkninger og lune terrengformer.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 2 av 2 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Lett fokk.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, S, SV, V, NV over 800 moh Krevende situasjon, men det er også i dag lett snøfokk av den snøen som er å flytte på. Anslår at spenningen i fokksnlflaket er høy enda. Ingen av skredproblemene stemmer helt. Problemet er nå fokksnøflak som har lagt seg over det tykke laget med fasettert overflatesnø fra tidligere. Nedføyka nysnø har vi ikke hatt på lenge etter min mening. Det er også en bunnpakke m skarelag og kantkornlag dypere. Dette er utrolig vanskelig å vurdere stabiliteten på. Men generelt inntrykk er at de i øyblikket krever mye for å trigge. Hvis i det hele tatt mulig.

ObsID: 254236

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 11:56

995 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Gammel skare. Bærende fokksnø. Brytende fokksnø. Svært variabel overflate.

ObsID: 254220

Hardanger / SAUDA

Snø

08.02.2021 kl. 11:25

867 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  SV vendt side. Riffelsnø, myk overflate inne i søkket.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nordvendt side. Vindherjet m store former og sidelast.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Sørvendt side, også vindformer og sidelasting m småflak som har løsnet. Vindformer generelt mest representert fra 800moh og oppover. Har vært inntrykk for hele siste tids vindeventer.

Snødekke

ObsID: 254216

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org