Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 04.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finnes også områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind vil fortsatt kunne gi ferske flakdannelser over svakt lag av nysnø eller vedvarende svake lag. Det ventes å være lett å løse ut skred i noen heng. Mest utsatt er heng mot SV-V-NV, med de ferskeste flakene, men det vil også finnes eldre flak i andre hengretninger som ikke har stabilisert seg i det kalde været. Vær ekstra oppmerksom på at dersom flak har lagt seg over svakt lag av overflaterim vil det gi mulighet for å fjernutløse skred. Drønn i snødekket den siste tiden tyder på at svake lag av kantkorn eller overflaterim kan påvirkes. Vær spesielt oppmerksom rundt skoggrensen eller ut mot tynt snødekke.
Varierende snøoverflate. Delvis avblåst til skare på topper og rygger. Ellers fokksnøflak av varierende hardhet og 10-15 cm løs snø i lune formasjoner. Det er relativt lite snø i sørlige og vestlige deler av regionen.
Det finnes svakt lag av kantkorn i forbindelse med det gamle snødekket.
Søndag ble det observert drønn i snødekket ved Reinsvatnet i Sauda. Det er flere observasjoenr på overflaterim før siste snøfall.
0 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst., endring til liten kuling fra øst om ettermiddagen.
-24 °C til -14 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra øst., endring til frisk bris fra øst om ettermiddagen.
-26 °C til -15 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

04.02.2021 kl. 13:54

916 moh

DELETED_393f0267-41df-4d4c-b063-b40440133c95 (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  RuneT

Skredhendelse

4. feb 13:59 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst V-vendt Dårlig binding mellom lag i fokksnøen 30 cm høy bruddkant Brattheng Skred på veg til Nevroldsnuten. Ingen skade. Le-heng med mye innblåst snø.

ObsID: 253507

Hardanger / Kvinnherad

Snø

03.02.2021 kl. 17:17

826 moh

Asagh (Ukjent)

Snødekke

Vindpakket myk

Ulykke/hendelse

Snø Ingen skredtatt, men nære på Topptur

Skredhendelse

3. feb 17:21 (+01:00) 1 - Små Personutløst NV-vendt 10 cm høy og 5 m bred bruddkant I renne eller forsenkning Fuglaskar

ObsID: 253445

Hardanger / SAUDA

Snø

03.02.2021 kl. 14:22

1084 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  ECTN12@25cm
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  På vei opp mot Reinaskardnuten. Skaulen-massivet i bakgrunnen. Kraftig snøfokk.
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 7 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Nydelig skikjøring i skjermede former, renner etc. Ingen fokksnødannelse i sørvendt heng.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 6 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tynne fokksnøflak, løst sukker under. Typisk for leområdene litt nedenfor de høyeste toppene. Vinden klarer kanskje ikke like hurtig og effektivt å bygge fokksnøflak av disse overflatekantkorna?
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Enkelte steder er snødekket veldig tynt, 10 - 20 cm. Bare store, løse fasetter.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnøen stod i et råk over Skaulen-massivet, men ga også tidvis moderat snøfokk i området rundt observasjonsturen. Her var det merkbare forskjeller som følge av terrenget. Noen steder mye lunere og nesten vindstille.

Snødekke

100 cm totalt 0 cm nysnø Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Gikk i dag i mer nordøstlige deler av kommunen (Sauda). Har sålangt observert på vestsida av fjorden, som har hatt mer nedbør og således mer snø jevnt over. På observasjonsstedet er det ujevn snøfordeling. Alt fra gresstuster som stikker frem, til søkk og renner der det går an å stikke søkestanga til bunns. Det dominerende inntrykket fra høyfjellet sålangt i vinter er at vi manler mye snø for å få en normal snøsituasjon. Det er masse overflatefasetter, godt skiføre i store deler av terrenget. Onsdag var det imidlertid sterk østavind som flyttet noe på snøen og ga noe fokksnøflak fra ca 900 moh og oppover. Tilsynelatende kraftigst snøfokk over 1100 moh.

Tester

LBT@45cmQ1 Får ikke denne til å gå på ECT. Ingen evne til bruddforplantning. Trengte hard belastning også på LBT.

ECTN12@25cmQ2 Middels Under 4F snø.

Skredfarevurdering

2 Moderat Åpenbar økning i skredfaren på den måten at det i løpet av onsdagen bygget seg opp fokksnøflak i V-sektor. Pålagringen på observasjonsstedet viste seg i form av tynne, myke flak som la seg over overflatefasettene. Helt oppe og der vinden tok hardest kunne man finne harde flak - nesten bærende - som innimellom ga større, skytende sprekkdannelse. Vinden løyet noe utover dagen og da lå det igjen mye løs og fin snø fremdeles. Spesielt i skjermede områder. Fokksnøproblemet skal vel etter oppskrifta stabilisere seg, men jeg tenker at denne gangen vil det ta noen flere dager enn vanling pga de løse fasettene som fokksnøflakene hviler på. Fortsatt kulde kan gi videre utvikling av de tynne kantkornlaga som gir brudd men ikke forplantning i testene. Snø, bakke og lufta virker såpass uttørket at det ikke er den store utviklingen i kantingen. Varslet faregrad er riktig Med noe begrenset utbredelse av fokksnøproblemet så virker det fornuftig å holde på fg2, men med et lite utropstegn rundt faren for skiløperutløste skred som en følge av dette problemet.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SV, V, NV over 900 moh Skredproblem i høyereliggende områder der østlig vind har gitt kraftig snøfokk. Spesielt i området rundt Skaulen. Se bilde fra før i dag. Problemet gjør seg gjeldene spesielt rundt de høyeste fjellområdene.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Tynnere snødekke her i nordøst i kommunen. Mer bevarte fasetter. Men ingen faretegn som drønn eller oppsprekking eller respons i småheng på kantkorna.

Snøprofil

25 cm F/4F FCsf 1 mm D, 20 cm 1F RGxf 0 mm/1 mm, 0,5 cm F FC 1 mm/1 mm Hele laget, 34 cm 1F/1F-P RG 0 mm/1 mm D, 10 cm K MFpc 1 mm, 20 cm P MFcl/RG Innslag av litt forskjellig, sammenfrosset. Hardt. -7,5 °C @ 0 cm, -8 °C @ 10 cm, -7,3 °C @ 20 cm, -5,8 °C @ 30 cm, -4,5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -2,1 °C @ 80 cm 1 test knyttet til snøprofilen Virker å ligge en gjenfrosset bunnpakke som var så fast at jeg ikke anså den for å kunne påvirkes nå. Snøprofil gravd ned dit. Tykt skarelag ses på bilde.

ObsID: 253377

Hardanger / SAUDA

Snø

03.02.2021 kl. 13:00

968 moh

madsskaar (Ukjent)

Bilde Av Skredhendelse
Bilde 1 av 1 Av:  Skredhendelse Opphavsrett:  madsskaar

Ulykke/hendelse

Snø Påvirket ingenting Topptur

Skredhendelse

3. feb 13:00 (+01:00) Tørt flakskred 2 - Middels Personutløst SV-vendt Skredet startet på 970 moh og sluttet på 892 moh 30 cm høy og 7 m bred bruddkant Brattheng

ObsID: 253393

Hardanger / Grødalen

Snø

03.02.2021 kl. 12:36

784 moh

Finn (Ukjent)

Skredaktivitet

3. feb. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 2 - Middels. Lett å løse ut Få bratte heng. SV. Mellom 700 moh og 600 moh Observerte naturlig utløst skred i Grødalen i vestvendt heng. God vind fra øst og en del vindtransportert snø i vest/sør-vest vendte heng, mulig svakt lag med rimkrystaller etter siste tids værforhold.

ObsID: 253397

Hardanger / SAUDA

Snø

03.02.2021 kl. 10:47

786 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot Skaulen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Snøfokk over 1000 moh.

ObsID: 253378

Hardanger / SAUDA

Snø

03.02.2021 kl. 10:14

625 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Løssnø, ubundet. Slettedalsvatnet og Indrejordsnuten.

Snødekke

ObsID: 253286

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org