Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 23.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Krevande forhold i høgfjellet. Ferdsel krev erfaring og gode vegvalg.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattare enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløysing er sannsynleg.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Nysnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø over skarelag

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det kan vere lett å løyse ut skred i fokksnøen i mange heng. Enkelte naturleg utløyste skred kan gå, men skredfara minkar utover dagen. Det er observert vedvarande svake lag av kantkorn i snødekket, men desse laga verkar å vere vanskeleg å løyse ut. Utbreiinga er usikker. Ver ekstra oppmerksam der gamle fokksnøflak er tynne.
Snøoverflata er påvirka av mildvéret torsdag opp mot 8-900 moh i ytre strøk. Høgare oppe er det fokksnøflak av varierande hardhet i leområder. Ryggformasjonar er avblåst. Snøgrensa går 400 moh. i ytre strøk, litt lågare i indre strøk. I indre strøk har ikkje mildvéret virka så høgt som i ytre strøk. Sørøstlege deler av regionen har mest snø. Lokalt kan det ha komme 50-80 cm snø i løpet av dei siste dagane.
Det finns svake lag av kantkorn i snødekket, men utbreiinga er usikker. Djupt i snødekket finns det lag av kantkorn under berande snølag.
Torsdag vart det observert nokre middels store tørre flakskred i Sauda, små og mellomstore naturleg utløyste skred i Tyssedal, og små våte skred vart sett i Kvinnherad.
32 mm i døgnet, opp mot 52 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sør., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-6 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om formiddagen.
Skyet.
Mest nedbør i sør først på dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
8 mm i døgnet, opp mot 14 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørvest., endring til frisk bris fra sørvest om ettermiddagen.
-8 °C til -5 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh natt til lørdag.
Skyet.
Lavere temperatur mot kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

23.01.2021 kl. 16:58

638 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Har samla seg mykje snø i leformasjoner :)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Byrjar å verte bra med snø i ytre del av regionen også. Her frå 6-700 moh, vestvendt side mot Hardangerfjorden.

Snødekke

ObsID: 251494

Hardanger / Ullensvang

Snø

23.01.2021 kl. 14:38

755 moh

bjafje (**)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  bjafje Kommentar:  Skiløper utløst skavlbrude

Vær

Snø -2 °C 2 m/s Tett snøvær, våt snø

Faretegn

Stort snøfall Område: Generelt på fjellet

Drønn i snøen Område: På dette stedet

ObsID: 251466

Hardanger / SAUDA

Snø

23.01.2021 kl. 14:08

786 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  ECTP25@100cm Q1?
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 3 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Oppsprekking i lite testheng. Fersk fokksnø myk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Tester

ECTP25@90cmQ1 Middels Stor tilleggsbelastning for å få brudd, men da oppnås forplantning og et ganske glatt brudd. Det krever mye energi for å få blokka til brudd så dypt, men den slipper/kollapser kontant når den kommer.

ECTN2@10cmQ2 Middels Topplaget med fersk fokksnø varierer i hardhet. Der flaket er fastere vil det respondere og forplantes bedre. Mindre stabilt i visse områder. Ref bilde av oppsprekking rundt skiene like ved testgropa.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Bra mengde nysnø etter at det ble kaldere igjen. Pågående pålagring og vind i fjellet over flere dager. Bekreftet av flere både små og store skred i fjellområdet over Sauda skisenter. Mye vindformer i terrenget. Laber sikt lørdag, så ikke så lett å få makroperspektiv på skredproblemer og faretegn. Så ingen ferske naturlig utløste skred.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 700 moh Finner ikke igjen kantkornet snø over skarelag (oppbygd overflaterim) i snødekket til og med den høyden jeg var i dag. Kantkorna er de dypere kantkorna som ligger under et bærende skarelag med relativt stor utbredelse i dette området. De er vanskelige å få tak i og vanskelige å vite utbredelsen av. Mange steder antar jeg at overliggende snødekke vil gjøre det vanskelig å påvirke.

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 600 moh Andre himmelretninger ikke sjekket på dagens obs.

Snødekke

Lett snøfokk 15 cm nysnø Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er snøvær som har pågått og pågår utover lørdags ettermiddag/kveld og pågående vindtransport. Ustabilitet i leheng vises i både tester og ved skikutt. Sjikting i fokksnøen. Det gamle kantkornlaget som lå dypest før mildværet sist uke, finnes fremdeles aktivt fra 7-800moh og gir utslag på ECT. Lavere enn dette virker kantkorna å ha blitt runda noe av og passifisert siden sist! Skitur sist tirsdag ga drønn og kollaps i snødekket i skogen ved 500 moh. I dag var det ingen drønn eller kollapser å høre noen steder. Heller ingen dagsferske naturlig utløste skred som jeg kunne se. Men foregående dager har det vært meldt om hyppige skred. Jeg tenker at noen av disse er vedvarende svake lag som har gått til brudd pga overlast med innblåst snø. Det klarner opp søndag og blir kaldere og mulig klarere værtype. Det kan bli ny oppbyggende omvandling i kantkorna der de ligger høyt nok i snødekket til at man får en drivende temperaturgradient. Dette må følges med på. Den ferske nysnøen og fokksnøen øverst i snødekket har lagt seg på milde temperaturer og et delvis fuktet snødekke, så jeg antar stabiliseringen vil foregå ganske kjapt ila en dag og to. Varslet faregrad er riktig Dagens faregrad er riktig. Ser det er antydet FG2 for i morgen. Jeg ville holdt på FG3 også for søndag. Ser ikke grunn til å ta det ned så lenge det ikke har vært noen svært radikal forbedring av situasjonen. Det er også en vanskelig situasjon å vurdere for den gjengse skiløper med såpass kompleks dannelse, redannelse og delvis reduksjon i svake lag. Tilstedeværelsen i både høyde og himmelretning er svært vanskelig å se for seg uten å grave i snødekket.

Snøprofil

10 cm F+ DF 1 mm D, 20 cm 4F RG 0 mm D-M, 10 cm 1F RG 0 mm D-M, 5 cm P MFcr D-M, 35 cm 1F RG 0 mm D-M, 10 cm P/4F FC 1 mm D-M Nedre del Kantingen har stoppet noe opp og er kanskje noe reversert ift tidligere? Men fremdeles tydelig kant. Lav tempgradient i snødekket., 20 cm 1F/F- MF/IFil -2 °C @ 0 cm, -2,1 °C @ 10 cm, -2 °C @ 20 cm, -1,2 °C @ 30 cm, -1 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,5 °C @ 80 cm, -0,3 °C @ 100 cm 2 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 251459

Hardanger / SAUDA

Snø

23.01.2021 kl. 12:26

662 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Tester

CTH22@100cmQ3 God Det skal mye til å påvirke det gamle kantkornlaget her på denne høyden over havet.

LBT Ingen utslag, ingen respons i antatt svakeste lag v avrundede kantkorn

CTE1@10cmQ2 Middels Sjikt i fokksnøen

Snøprofil

10 cm F/4F- DF D, 20 cm 4F RG M, 20 cm 1F RG W, 10 cm 4F MF W, 40 cm 1F RG W, 7 cm 4F FCxr 1 mm M, 15 cm 1F RG M, 20 cm 4F MF W -1 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, 0 °C @ 100 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Gjorde en rask snøprofil m LBT og CT for å se om mildværet hadde virket rundt nedre grense for skredproblemene som er varslet.

ObsID: 251457

Hardanger / SAUDA

Snø

23.01.2021 kl. 12:10

628 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Snø 0 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Vindtegn i terrenget etter vind fra flere retninger. Fra SØ til S og nå SV/V er dominerende for vindformene. Mildt. Fersk fokksnø har limt seg til fuktig snøoverflate fra mildværet torsdag. Da kom nok noe av nedbøren som regn nesten opp til 1000 moh. Fokksnø stort sett myk, men enkelte steder bærer den såvidt.

ObsID: 251424

Hardanger / Ullensvang

Snø

23.01.2021 kl. 11:55

1242 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fokksnøflak.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Svakt lag av avrunda kantkorn går i brudd.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Austover frå Røldal skisenter. Vestvendte brattheng. Ingen ferske skred, men tilsynelatande nokre nedføyka/nedsnøa skredmasser.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Lett snøfokk.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete tatt på ca 1000 moh. Austvendte brattheng ved Røldal skisenter. Såg ingen ferske skred.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Varierande snøoverflate, spesielt i høgda. God kombinasjon av bærande til brytande fokksnø, skare på avblåste konvekser og ubunden snø i leformasjoner.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Vurderer at vedvarande svake lag skal relativt stor tilleggslast for å løyse ut, men ver obs der snødekket er tynnare. Det skal moglegvis meir til for å løyse ut skred, men konsekvensen vert potensielt større om det løyser ut. Fokksnøen har stabilisert seg noko, men er framleis relativt lett å løyse ut - vil anta at str. 2 skred kan forventes på dette skredproblemet. Ver obs på teikn som drønn og skytande sprekker. Det er tydelege teikn på ustabile forhold. Ver også obs på lokale variasjoner då mildværet tidlegare i veka har gjort situasjonen litt meir uforutsigbar. Gjer fornuftige vegval både opp og ned. Det er meldt relativt kaldt og klart vêr dei neste par dagane. Det er meldt lite vind så nye fokksnøflak er ikkje å forvente. Det fall ein del nedbør som regn opp til ca 900 moh +/- (variasjon i regionen). Dette har ført til at det er ein del fukt i snødekke opp til ca den nemnte høgda. Om vi får ein ny kald og klar periode så kan det vere lurt å følgje med på utvikla her. Over denne høgda er snødekket relativt tørt, men ver obs på at avrunda kantkornlag kan få større potens igjen ved stor temp.gradient. Varslet faregrad er riktig Tenker at vi er på ein sterk 2-ar for i morgon, moglegvis 3-ar. Kan sikkert forsvare både FG 2 og 3. Dagens obs lokalt for min del tilseier FG 2+, men for regionen sett under eitt er det kanskje fornuftig med FG 3 for sundag. Har ikkje matrisa heilt føre meg. Føyker ein del så er knot å leite d fram.

Vær

Snø -2 °C 10 m/s fra V → 80% skyer Opplett i føremiddag. Tiltakande nedbør utover dagen. Ein del vind i høgda 5-10 m/s - mindre vind lågare nede. Snør godt no kl 15. På fredag snøa det godt. Vil tippe det fall 15-30 cm nysnø i løpet av fredagen.

Tester

ECTP26@70cmQ2 God Svakt lag av avrunda kantkorn. Ligg under lite skarelag. Det er også eit meir utvikla lag lenger nede i dekket, mellom to skarelag, men dette ligg særs godt beskytta.

ECTP5@20cmQ2 Dårlig Nedføyka nysnø som svakt lag.

Faretegn

Ferske sprekker Grov dagens snøprofil ved sprekk.

Drønn i snøen Bekjent fortalte at han erfarte drønn og skytande sprekker (60-70 m) på ca 800 moh høgde i går, fredag. Dette vart observert i ytre del av regionen, rundt Fjellhaugen. Det var på same høgde eg erfarte drønn på torsdag.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh Det er også eit kantkornlag lenger nede og som er meir utvikla - beger/kant, men dette let seg ikkje påvirke då det ligg isolert mellom to relativt tjukke is/skarelag.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S over 700 moh

Snødekke

150 cm totalt Lett snøfokk Grense for lagdelt snø er på 700 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Varierende overflate frå bærande fokksnø til ubunden snø, avhengigav kor vinden har tatt. Meir vindpåvirka i høgda. Avblåst nedpå skare på toppane og enkelte konvekser i terrenget. Det har også snøa godt i ytre del av regionen. Felles er at det er samanhengande skiføre frå ca 4-500 moh, men tynt nedst. Meir snø mot vest-nordvest-nordaust pga herskande vind frå motsatt sektor gjennom vinteren så langt.

Skredaktivitet

23. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Vekslande sikt, men kunne ikkje sjå fersk skredaktivitet.

Notater

Redigere obs i kveld

Snøprofil

2 cm P-K MFcr D, 24 cm 1F RG D, 20 cm 4F-1F PP/DF 1 mm D, 8 cm K MFcr/IFil D, 13 cm 4F-1F FCxr/MF 1 mm/2 mm D-M Øvre del Meir fuktigheit i dette laget samanlikna med overliggande lag., 7 cm K MFcr/IFil D, 2 cm 4F DH 2 mm D Hele laget Meir velutvikla kant/beger. Godt beskytta av overliggande lag per no., 30 cm I IF D -5,4 °C @ 0 cm, -5,4 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,7 °C @ 30 cm, -4 °C @ 40 cm, -3,8 °C @ 50 cm, -3,4 °C @ 60 cm, -2,3 °C @ 80 cm, -1,7 °C @ 100 cm Grov profil mot aust-søraust. Ca 22 grader helling.

ObsID: 251454

Hardanger / Fossånatunnelen (vest)

Snø

22.01.2021 kl. 15:35

8 moh

tore@svv (*****)

Faretegn

Rask temperaturstigning Mildvær og isnedfall rundt kl 13 i dag. Ikke snøskred, slik det framgikk av vegmelding. https://www.nrk.no/vestland/fossanatunnelen-open-att-1.15339743

ObsID: 251322

Hardanger / SAUDA

Snø

22.01.2021 kl. 14:27

31 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Vær

Snø Gradvis fra sludd i formiddag og over til snø, til dels kraftig snøvær, utover dagen.

ObsID: 251312

Hardanger / Ullensvang

Snø

22.01.2021 kl. 13:21

1200 moh

petter@norskluftambulanse (Ukjent)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  petter@norskluftambulanse
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør -2 °C 100% skyer

Snødekke

Svært mye tørr løssnø (>30cm)

Tester

CTH12@50cmQ1

Snøprofil

50 cm F PP D, 60 cm 4F PP D, 30 cm P MF M 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 251353

Hardanger / Kvinnherad

Snø

22.01.2021 kl. 11:57

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nedbør som snø over ca 500/600 moh. Mogleg snøgrensa går lågare i indre del.

Vær

Regn 4 °C 3 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Litt kjøligere vêrtype i dag samanlikna med i går, noko som har ført til at nysnøgrensa har senka seg ein del. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør i går ettermiddag og kveld. Temperaturen sank i går ettermiddag, så nedbøren som fall i går kveld, i natt og i dag har falle som snø over ca 5-600 moh. Registrerer at det er -1,2 grader på vêrstasjon på ca 700 moh.

Snødekke

20 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh Det har falle ca 10-20 cm snø over 600 moh sidan i går ettermiddag. Litt snø under denne høgda også, men då fuktigere snø. Variasjon avhengig av kor du er i regionen mtp temp og nysnøgrense.

Notater

Satser på ein Obstur i morgon, laurdag.

ObsID: 251271

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

22.01.2021 kl. 11:20

571 moh

Lallå@rrkh_skredgruppe (Ukjent)

Bilde Av Notater
Bilde 1 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Lallå
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Lallå

Vær

2 °C 100% skyer

Notater

Skred øve veg løst ut etter passert med fres.

ObsID: 251264

Hardanger / SAUDA

Snø

21.01.2021 kl. 18:30

747 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utfra bruddkanten å dømme, samt foregående timers vindretning, så antar jeg dette er ustabilitet i fokksnøen; sjikt i fokksnøen som har gått til brudd. Foto: Frode Rafdal

Skredaktivitet

21. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng Tilsendt bilde fra toppturist som gikk forbi dette da han fulgte trekktraseen til Tjuanuten.

ObsID: 251193

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.01.2021 kl. 15:35

744 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snødekket bere preg av å vere fuktig. Vekslande flatt ljos og delvis sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bærer delvis, men enkelte plasser synker ein godt nedi med skia på beina. Belastar du snødekket med sko så synker du nedi 30-40 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ein kompleks skredsituasjon for tida. Det er vedvarende svake lag i snødekket som ein må vere særs obs på. Skred som går ut på dette/disse laga kan verte store. I tillegg har ein fokksnøflak, primært mot nord og tilgrensande sektorar som ein må følgje med på. Mildvêret med regn relativt høgt opp har gjort til at ein kan både få våte laussnøskred, men den ekstra lasta dette tilfører snødekket kan potensielt initiere naturleg utløyste våte/tørre flaksred også. Det fortsetter med mykje vêr inn mot helga. Vind frå søraust i kombinasjon med snø vil føre til at nysnøflak mot nord og tilgrensande sektorar vil fortsette å bygge seg opp. Varslet faregrad er riktig Kantkorn/beger over/under skarelag som eg har bemerka i ECTP er eit djupare lag enn det som er står i varselet - der står det nedføyka kantkorn. Laget som er nemner er det same som eg observerte i Røldal sist helg, nede i snødekket. Det er nok potent frå 7-800 moh og opp, men krev stor tilleggslast for å initiere det. Eg observerte same lag i Røldal sist helg, men der låg det mellom to skarelag og såleis ligg det "trygt". Fant eit tilsvarande lag i dag, i ytre del på ca 800 moh. Det låg over smelt-frys pakka i botn. På den høgda eg var i dag var det nær omvandla, men vil anta at det kan vere meir potent høgare oppe. Såg også tendensar til ein smelteomvandla skarelag høgare i snødekket - om dette er inntakt høgare oppe så vil det beskytte det nemnte ved. svake laget, men det veit eg ikkje status på. Det mest aktuelle skredproblemet er nok framleis nedføyka kant, men dette er truleg delvis eliminert opp til ca 800 moh pga fuktigheten, iallfall i ytre del.

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har vore ein mildare vêrtype i dag. Plussgradene har strekt seg relativt høgt opp - til ca 900 moh, vil eg anta. Truleg litt forskjell på indre og ytre del av regionen. Litt nedbør. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør i kveldinga, torsdag.

Tester

ECTP28@72cmQ2 God Går i brot djupt nede ved STOR tilleggsbelastning. Eventuelle kantkorn/beger høgare i snødekket er omvandla på denne høgda. Dette laget, som går i brot på ECT her, er eit eldre delvis smelteomvandla lag nede i dekket. Vil anta at det er potent der snødekket er relativt tjukt eller det mildværet ikkje har fått jobba seg ned i dekket.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Erfarte drønn i snødekket - grov profil like ved.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh NB! Kantkorn/beger over/under skarelag som eg har bemerka i ECTP er eit djupare lag enn det som er står i varselet - der står det nedføyka kantkorn. Laget som er nemner er det same som eg observerte i Røldal sist helg, nede i snødekket. Det er nok potent frå 7-800 moh og opp, men krev stor tilleggslast for å initiere det. Det mest aktuelle skredproblemet er nok framleis nedføyka kant, men dette er truleg delvis eliminert opp til ca 800 moh pga fuktigheten, iallfall i ytre del.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Generelt fuktig og råten snø/snødekke opp til om lag 800-900 moh. Tydeleg at det har vore regn over tid - har trekt godt ned i dekket. Vinden tidlegare i veka har ført til meir snø i sørvest - nord - nordaust. Følgjer sykluser frå tidlegare i vinter og det er soleis meir snø i disse sektorene samanlikna med dei andre. Eg vil anta at det har vore litt forskjell mtp temp og mildværsgrense for indre vs ytre del. Mogleg det har strekt seg litt høgare opp i ytre del. Observerte ikkje snøfokk på turen, trass i at vindstyrken var meir enn sterk nok til å flytte på snø. Antar at brorparten er flytta på allereie.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 600 moh Såg nat. utløyste skred str. 1 i vest-sørvest, men antar at dette er aktuelt i alle sektorar der mildværet har fått jobba. Opp til ca 900/1000 moh for ytre del av regionen. Er nok ikkje like aktuelt for indre del mtp høgde. Mildværsgrensa går nok litt lågare der.

Snøprofil

2 cm P MFcr M, 19 cm 1F RG 0 mm M, 29 cm 4F PP 2 mm M, 7 cm P-K MFcr M, 15 cm 1F RG/DF 1 mm M, 2 cm 4F FCxr 3 mm D-M Hele laget -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm

ObsID: 251184

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.01.2021 kl. 11:03

660 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin 1426 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt utover Hardangerfjorden - sørvestlig retning. Generelt tynt snødekke her mot fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå hytta innover fjellet frå ca 660 moh. Sida ein ser bortover er vestvendt mot Hardangerfjorden. Det har smelta ein del snø her siste 24 timar.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Mildare vêrtype i dag. Mildvêrsgrensa strekker seg relativt høgt til fjells.

Snødekke

Notater

Tek meg ein kort obskur i ettermiddag, i ytre del opp til ca 8-900 moh, men får ikkje levert obs før i ettermiddag/kveld. Skal prøve å legge inn det eg finner så snart som mogleg, men reknar ikkje med å finne noko veldig oppsiktsvekkende som utfordrar varselet slik det står.

ObsID: 251125

Hardanger / Ullensvang

Snø

21.01.2021 kl. 07:06

498 moh

bjafje (**)

Vær

Yr 2 °C Kraftig snøfall i går og hele natt. Mer enn 20cm tung våt snø. Nå regn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Snødekke

25 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Våt løssnø Meget våt

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV Flere små og mellomstore ras observert live i fjellsiden i morgentimene. Vil tro det blir synlig flere i andre fjellsider når dagslyset kommer.

ObsID: 251088

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.01.2021 kl. 19:06

moh

bjafje (**)

Vær

Snø 0 °C 2 m/s 100% skyer Se faretegn.

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stort snøfall. Tung, våt snø. Kommet ca 18cm på 4 timer ved 112 moh.

Snødekke

20 cm totalt 18 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Våt

ObsID: 251042

Hardanger / Kvinnherad

Snø

20.01.2021 kl. 09:23

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Austover. Kraftig vindfokk i fjellet og nedover dalen. Vind frå aust.

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Vinden har teke seg opp i morgontimane. Registrerer på ulike lokale vêrstasjonar at det bles kraftig i høgda - om lag 20 m/s +/-. Lite nedbør siste 24 timar. Moglegvis nokre cm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Observerer kraftig vindfokk.

Snødekke

Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 600 moh

Notater

Tek meg moglegvis ein kjapp tur opp til 7-800 moh i ettermiddag/kveld. Vil vere i vestlig sektor så eg tek ein kjapp kikk på ferske fokksnøflak.

ObsID: 250950

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org