Snøskredvarsel for Hardanger torsdag 21.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Mye nedbør og vind gir fare for naturlig utløste skred der det kommer mest nedbør. Hold avstand til skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og mye snø gjør det lett å løse ut skred i den ferske fokksnøen i fjellet. Enkelte naturlig utløste skred kan forekomme. Det er fare for våte skred i lavlandet. Det er tidligere observert vedvarende svake lag av kantkorn i snødekket som det kan være lett å løse ut skred på. Utbredelsen er usikker, men vær ekstra obs der snødekket er tynt og fokksnøflakene myke.
Snøoverflata varierer mellom løs snø i skjermede områder og fokksnøflak av varierende hardhet i leområder. Snøgrensen går ved havnivå og i lavereliggende områder er snøen fuktig. Det er mest snø i indre delar av regionen.
Det finnes svake lag av kantkorn og rim høyt i snødekket, men utbredelsen er usikker. Lenger ned i snødekket finnes det også lag av kantkorn, men de ligger under bærende lag av snø.
Onsdag er det meldt om kraftig snøfokk i fjellet i Rosendal.
11 mm i døgnet, opp mot 21 mm i mest utsatt område.
Stiv kuling fra sørøst.
-11 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om kvelden.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
14 mm i døgnet, opp mot 35 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra sørøst., endring til sterk kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-9 °C til -1 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 900 moh om formiddagen.
Skyet.
Nysnøgrense ned til 500m mot kvelden. Mest nedbør først på dagen i sør.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

21.01.2021 kl. 18:30

747 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utfra bruddkanten å dømme, samt foregående timers vindretning, så antar jeg dette er ustabilitet i fokksnøen; sjikt i fokksnøen som har gått til brudd. Foto: Frode Rafdal

Skredaktivitet

21. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng Tilsendt bilde fra toppturist som gikk forbi dette da han fulgte trekktraseen til Tjuanuten.

ObsID: 251193

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.01.2021 kl. 15:35

744 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Snødekket bere preg av å vere fuktig. Vekslande flatt ljos og delvis sikt.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bærer delvis, men enkelte plasser synker ein godt nedi med skia på beina. Belastar du snødekket med sko så synker du nedi 30-40 cm.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 400 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Våt løssnø Fuktig Generelt fuktig og råten snø/snødekke opp til om lag 800-900 moh. Tydeleg at det har vore regn over tid - har trekt godt ned i dekket. Vinden tidlegare i veka har ført til meir snø i sørvest - nord - nordaust. Følgjer sykluser frå tidlegare i vinter og det er soleis meir snø i disse sektorene samanlikna med dei andre. Eg vil anta at det har vore litt forskjell mtp temp og mildværsgrense for indre vs ytre del. Mogleg det har strekt seg litt høgare opp i ytre del. Observerte ikkje snøfokk på turen, trass i at vindstyrken var meir enn sterk nok til å flytte på snø. Antar at brorparten er flytta på allereie.

Tester

ECTP28@72cmQ2 God Går i brot djupt nede ved STOR tilleggsbelastning. Eventuelle kantkorn/beger høgare i snødekket er omvandla på denne høgda. Dette laget, som går i brot på ECT her, er eit eldre delvis smelteomvandla lag nede i dekket. Vil anta at det er potent der snødekket er relativt tjukt eller det mildværet ikkje har fått jobba seg ned i dekket.

Faretegn

Drønn i snøen Område: På denne staden. Erfarte drønn i snødekket - grov profil like ved.

Vær

Snø 0 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Det har vore ein mildare vêrtype i dag. Plussgradene har strekt seg relativt høgt opp - til ca 900 moh, vil eg anta. Truleg litt forskjell på indre og ytre del av regionen. Litt nedbør. Kraftig vind i kombinasjon med nedbør i kveldinga, torsdag.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er ein kompleks skredsituasjon for tida. Det er vedvarende svake lag i snødekket som ein må vere særs obs på. Skred som går ut på dette/disse laga kan verte store. I tillegg har ein fokksnøflak, primært mot nord og tilgrensande sektorar som ein må følgje med på. Mildvêret med regn relativt høgt opp har gjort til at ein kan både få våte laussnøskred, men den ekstra lasta dette tilfører snødekket kan potensielt initiere naturleg utløyste våte/tørre flaksred også. Det fortsetter med mykje vêr inn mot helga. Vind frå søraust i kombinasjon med snø vil føre til at nysnøflak mot nord og tilgrensande sektorar vil fortsette å bygge seg opp. Varslet faregrad er riktig Kantkorn/beger over/under skarelag som eg har bemerka i ECTP er eit djupare lag enn det som er står i varselet - der står det nedføyka kantkorn. Laget som er nemner er det same som eg observerte i Røldal sist helg, nede i snødekket. Det er nok potent frå 7-800 moh og opp, men krev stor tilleggslast for å initiere det. Eg observerte same lag i Røldal sist helg, men der låg det mellom to skarelag og såleis ligg det "trygt". Fant eit tilsvarande lag i dag, i ytre del på ca 800 moh. Det låg over smelt-frys pakka i botn. På den høgda eg var i dag var det nær omvandla, men vil anta at det kan vere meir potent høgare oppe. Såg også tendensar til ein smelteomvandla skarelag høgare i snødekket - om dette er inntakt høgare oppe så vil det beskytte det nemnte ved. svake laget, men det veit eg ikkje status på. Det mest aktuelle skredproblemet er nok framleis nedføyka kant, men dette er truleg delvis eliminert opp til ca 800 moh pga fuktigheten, iallfall i ytre del.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en meter Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 900 moh

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV mellom 1000 moh og 600 moh

Våte flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S, SV over 700 moh NB! Kantkorn/beger over/under skarelag som eg har bemerka i ECTP er eit djupare lag enn det som er står i varselet - der står det nedføyka kantkorn. Laget som er nemner er det same som eg observerte i Røldal sist helg, nede i snødekket. Det er nok potent frå 7-800 moh og opp, men krev stor tilleggslast for å initiere det. Det mest aktuelle skredproblemet er nok framleis nedføyka kant, men dette er truleg delvis eliminert opp til ca 800 moh pga fuktigheten, iallfall i ytre del.

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV. Mellom 1000 moh og 600 moh Såg nat. utløyste skred str. 1 i vest-sørvest, men antar at dette er aktuelt i alle sektorar der mildværet har fått jobba. Opp til ca 900/1000 moh for ytre del av regionen. Er nok ikkje like aktuelt for indre del mtp høgde. Mildværsgrensa går nok litt lågare der.

Snøprofil

2 cm P MFcr M, 19 cm 1F RG 0 mm M, 29 cm 4F PP 2 mm M, 7 cm P-K MFcr M, 15 cm 1F RG/DF 1 mm M, 2 cm 4F FCxr 3 mm D-M Hele laget -0,2 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,3 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,3 °C @ 40 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,9 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm

ObsID: 251184

Hardanger / Kvinnherad

Snø

21.01.2021 kl. 11:03

660 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt mot vestvendt side av Melderskin 1426 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt utover Hardangerfjorden - sørvestlig retning. Generelt tynt snødekke her mot fjorden.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utsikt frå hytta innover fjellet frå ca 660 moh. Sida ein ser bortover er vestvendt mot Hardangerfjorden. Det har smelta ein del snø her siste 24 timar.

Snødekke

Vær

Ikke nedbør 5 °C 8 m/s fra SØ ↖ 80% skyer Mildare vêrtype i dag. Mildvêrsgrensa strekker seg relativt høgt til fjells.

Notater

Tek meg ein kort obskur i ettermiddag, i ytre del opp til ca 8-900 moh, men får ikkje levert obs før i ettermiddag/kveld. Skal prøve å legge inn det eg finner så snart som mogleg, men reknar ikkje med å finne noko veldig oppsiktsvekkende som utfordrar varselet slik det står.

ObsID: 251125

Hardanger / Ullensvang

Snø

21.01.2021 kl. 07:06

498 moh

bjafje (**)

Snødekke

25 cm totalt 25 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Våt løssnø Meget våt

Vær

Yr 2 °C Kraftig snøfall i går og hele natt. Mer enn 20cm tung våt snø. Nå regn.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: I dalen/fjorden

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden

Skredaktivitet

21. jan. I løpet av dagen (+01:00) Våte løssnøskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV Flere små og mellomstore ras observert live i fjellsiden i morgentimene. Vil tro det blir synlig flere i andre fjellsider når dagslyset kommer.

ObsID: 251088

Hardanger / Ullensvang

Snø

20.01.2021 kl. 19:06

moh

bjafje (**)

Snødekke

20 cm totalt 18 cm nysnø Nysnøgrense på 1 moh. Snøgrense på 1 moh Våt

Vær

Snø 0 °C 2 m/s 100% skyer Se faretegn.

Faretegn

Stort snøfall Område: I dalen/fjorden. Beskrivelse: Stort snøfall. Tung, våt snø. Kommet ca 18cm på 4 timer ved 112 moh.

ObsID: 251042

Hardanger / Kvinnherad

Snø

20.01.2021 kl. 09:23

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Austover. Kraftig vindfokk i fjellet og nedover dalen. Vind frå aust.

Snødekke

Kraftig snøfokk 2 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 600 moh

Vær

Ikke nedbør 3,5 °C 10 m/s fra Ø ← 100% skyer Vinden har teke seg opp i morgontimane. Registrerer på ulike lokale vêrstasjonar at det bles kraftig i høgda - om lag 20 m/s +/-. Lite nedbør siste 24 timar. Moglegvis nokre cm.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Observerer kraftig vindfokk.

Notater

Tek meg moglegvis ein kjapp tur opp til 7-800 moh i ettermiddag/kveld. Vil vere i vestlig sektor så eg tek ein kjapp kikk på ferske fokksnøflak.

ObsID: 250950

Hardanger / Kvinnherad

Snø

19.01.2021 kl. 21:41

674 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Vind frå søraust har lagt opp ein del snø i leformasjoner i motsatt sektor :) Her blyant-knivhard base med 40 cm ubunden snø over. Hunden "Fnugg" er middels engasjert.

Snødekke

60 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr

Vær

Ikke nedbør -1 °C 3 m/s fra S ↑ 50% skyer Lite vind i låglandet - 6-7 m/s i høgda. Kaldere vêrtype samanlikna med i går. Minus 1 grad på ca 700 moh i ettermiddag. Klarvêr frå tysdag ettermiddag.

ObsID: 250908

Hardanger / Kvinnherad

Snø

18.01.2021 kl. 10:46

560 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Utover fjorden. Fint skiføre der det ikkje er for ulendt med steiner osb.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Oppover i terrenget frå ca 600 moh. Ser opp til ca 8-900 moh. Følger ein terrengformasjonane så vil ein finne lommer med fin snø nedover/oppover.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ein del snø i forsenkninger i terrenget. Meir avblåst på konvekser og rygger.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ligg litt meir snø i- og under skoggrensa enn over. Ein del avblåst oppover snaufjellet. Vestvendt.

Snødekke

50 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 400 moh. Snøgrense på 100 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Ein rask trimmetur så har lite ny info på snødekket sidan laurdag. Vil anta at det har falle 10-15 cm nysnø over 4-500 moh. Fuktig nedst, tørrere med stigande høgde. Snøa relativt store flak på ca 600 moh i dag.

Vær

Snø -0,5 °C 4 m/s fra SV ↗ 100% skyer Har snøa med jamne mellomrom siste døger. Nedbør som snø frå ca 300 moh. Litt vind, men ikkje nok til at snøen vart flytta på der eg stod.

ObsID: 250750

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org