Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 16.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Eit vedvarande svakt lag ligg under fokksnøen i høgfjellet. Oppsprekking og drønn er tydelege teikn på ustabilitet. Ein oppmodnar til konservative vegval.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av veka har gitt store fokksnøflak i alle himmelretningar som er lette å løyse ut. Forholda er krevjande med vedvarande svake lag i snødekket. Fjernutløysning er mogleg.
Det har kome mykje nysnø den siste veka. Snøoverflata varierer frå laussnø i skogen til meir vindpåverka snø i høgda. Kraftig vind i fjellet har gjeve stor snøtransport og lagt opp fokksnø i sør- og austlege leheng. I skjerma formasjonar kan ein dog framleis finne mjuk snø sjølv i høgda.
Nysnø og vind har dannet ferske flak over vedvarende svake lag med kantkorn og rim, som tidligere låg i overflata. Det er uvisse rundt utbreiinga til vedvarende svake lag. Det finst også eldre kantkornlag djupare i snødekket, men disse ligg hovedsakleg under bærande snø.
Det vart torsdag observert eit stort naturlig utløst skred ved Sauda i eit austvendt heng på rundt 800 moh.
På fjellet rundt Sauda er det observert tydelige drønn og skytande sprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind., endring til frisk bris fra sørøst om formiddagen.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

16.01.2021 kl. 12:15

1231 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste del av laget. Mykje beger/kant.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 11 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Kant/beger mellom skarelag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Varierende overflate. Her mot aust. Avblåst ned på skare, men også bærende til brytande fokksnø frå tysdag.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 11 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Observerte nokre eldre skred i brattheng mot vest. Str. 1 og 2. Skredmassane var nedføyka så dei har gått i løpet av tysdag-onsdag.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste laget. Går i brudd på nedføyka beger.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Øvste blokka sklir glatt ut.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 9 av 11 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Laget blokka sklir ut på.
Bilde Av Vær
Bilde 10 av 11 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Skyer trekker inn frå vest-nordvest. Endring i vêrtype frå laurdag ettermiddag. Siste 48+ timar stabilt, kaldt og klart. Siste vindpåvirkning onsdag.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 11 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

3 Betydelig Det er fleire vedvarende svake lag i snødekket. Disse kan finnes i alle himmelretninger. Ver obs på skytende sprekker og drønn, men hugs på at fråvær av dette ikkje er einsbetyande med at skredproblemet ikkje er tilstades. Gjer konservative vegval, både opp og ned. Skredproblema er litt forskjellig utvikla, avhengig av indre/ytre del av regionen, samt høgde og eksposisjon. Ver obs på lokale forskjeller. Nedbør som snø vil auke belastninga på dekke. Det er meldt jamnt sig med nedbør den komande veka, noko som potensielt vil gi betydeleg meir vekt på snødekket. Ikkje utenkelig at store naturlege skred kan løsne den komande tida. Temp. er litt mildare. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

Tørre flakskred Flere (6-10). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. V, NV Observerte ein del eldre skred. Mest truleg har dei gått på tysdag-onsdag då massane var føyka att. Vil anta at det er fokksnøflak som har sklidd ut. Str. 1 og 2 skred.

Tester

ECTP11@19cmQ1 Dårlig Overliggende fokksnøflak løyser ut på underliggande beger/kant. Særs kompakt fokksnø noko som gjer til at det ikkje sklir ut før på #11.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Tørr Overflata bere preg av vinden som herja tysdag og onsdag. Vindpakka hard, enkelte plasser mjukare, lommer av lausare snø i forseinkingar og skare på konvekser. Generelt avblåst på toppane/toppryggane. Litt meir snø i indre del av regionen - rundt Røldal - samanlikna med ytre del rundt Rosendal. Samanhengande skiføre varierer, men du kan ta på skia i relativt lågt nede - men skiføre er så som så. Ubunden snø i skogen utan nevneverdig feste.

Notater

Redigere obs heime i kveld.

Snøprofil

19 cm P RG 0 mm/0 mm D, 10 cm F DH/FCsf 1 mm/8 mm D Rimlag Fokksnøen gjekk i brudd på dette laget., 8 cm K MFcr 1 mm/4 mm D, 3 cm F/4F DH 4 mm/0 mm D Skarelag, 50 cm K/I IF 0 mm/0 mm D -10 °C @ 0 cm, -13 °C @ 10 cm, -10,5 °C @ 20 cm, -8,3 °C @ 30 cm, -7,1 °C @ 40 cm, -6,7 °C @ 50 cm, -5,1 °C @ 60 cm, -3,8 °C @ 80 cm Profil mot aust - ca. 20 graders helling. Totalt ca 110 cm, men grov ikkje heilt ned mot bakken.

Vær

Ikke nedbør -8 °C 3 m/s fra SØ ↖ 10% skyer

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Får ikkje utslag på dette i test, men skarelaget over er relativt tjukt. Bryter det ut med spaden - sklir lett ut då. Vil også anta, basert på at dette er res. av stor temp.gradient, at dette er eit skredproblem finnes i dei fleste sektorar. Var på 1200 moh i dag, men vil anta at dette finnes relativt lavt nede også.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 800 moh Finner det i sektorene eg har ført inn. Fant tilsvarande lag, men ikkje like godt utvikla i ytre del av regionen på torsdag. Har nok vore enda kaldere i indre del. Det er mogleg det finnes i andre sektorar også, men enkelte plasser har vinden blåst vekk all snø like nedpå skaren.

Faretegn

Ingen faretegn observert Erfarer ingen fareteikn, men fokksnøflaket er særs kompakt og bærende. Vil anta at andre vil oppleve drønn og skytende sprekker, avhengig av kor du er.

ObsID: 249490

Hardanger / SAUDA

Snø

15.01.2021 kl. 12:14

761 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tverrprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Et par dager gammel sprekk?
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Str 3 skred innerst i Grødalen. Trolig gått i samme skresyklus som andre skred i kommunen for to dager siden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Kanskje nedføyka nysnø som er i ferd med å bli overflatenære fasetter. Det er disse som sprekker og deler seg rundt skiene flere steder.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Fokksnøflak over kantkorn, muligens omdannet overflaterim. Størst tilstedeværelse av problemet på vei opp til toppene men ikke på selve topp-punktene som er svært avblåst og nesten rensket for snø.

Faretegn

Drønn i snøen Pappaktig snø, og noen vage drønn på et par flater jeg gikk over. Ellers ingen FERSKE faretegn å oppleve.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Situasjonen virker noe mer stabil enn rett etter fokksnørunden tidligere i uka. Vinden har definitivt flyttet snø inn i SØ-Ø hengretning og siden skredfaren må knyttes til fokksnøflak så er dette mest utsatte eksposisjon. To skredproblem som er relevante der det er snø over det gamle snødekket (førjul/romjulssnøen). Begge er vedvarende svake lag med litt ulik utvikling. Disse vil fortsette å utvikles så lenge kulden varer. Mest utsatt er nok et mellombelte fra ca 700 moh og oppover mot toppene. Selve toppene og oppstikkende terreng forøvrig er såpass vindherjet at mesteparten av snøen er erodert bort. Varslet faregrad er riktig Gjorde meg noen tanker om vi luktet på FG2, men forkastet den tanken etter å ha jobbet meg gjennom ADAM-matrisen. Situasjonen vedvarer og muligens forverres av temperaturgradienten.

Tester

LBT@40cmQ2 Kantkorn (gammelt overflaterim) over skare og under fokksnø. Dette hadde gitt kollapsen på den store sprekken som er avbildet.

LBT@10cmQ1 FCsf utviklet ila de siste dagene.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket hard Tørr Fravær av markante drønn, men snøen føles veldig pappaktig å gå på mange steder. Fokksnøen er svært ujevnt avsatt. Enkelte steder er nysnøen fra tidlig januar helt borte og det er gammel skare på kuler og rygger. Andre steder ligger fokksnøen blyanthard, bærende og i tykke avsetninger. Under den gamle skaren finnes et tykt lag velutviklede kantkorn. men disse ser ikke ut til å la seg påvirke i særlig grad. Skredene som har gått ser ut til å være fokksnø som har lagt seg over kantkorn (mulig overflaterim) over gammelskaren. Internt i fokksnøen mange steder oppstår det også tidvis Q1-brudd i svakt sjikt @5-10 cm dypt. Det ser ut til å være et tynt lag overflatenære kantkort som dannes i den sterke kulden.

Snøprofil

10 cm P RG, 0,5 cm F FCsf 1 mm, 29,5 cm 1F RG, 0,5 cm F FC/DH 1 mm Hele laget, 2 cm K IFrc, 10 cm F FC 2 mm Kjapp profil i sprekk

ObsID: 249279

Hardanger / SAUDA

Snø

15.01.2021 kl. 11:00

519 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tegn til flaking rundt gamle turspor. Men mykere i dag pga oppspist foksnø, overflatefasettering.

Snødekke

Vindpakket myk

ObsID: 249264

Hardanger / SAUDA

Snø

15.01.2021 kl. 10:32

357 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fin løssnø i skogen!

ObsID: 249253

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

14.01.2021 kl. 14:38

795 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra mellomstasjon Sauda skisenter mot Botnanuten
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utsikt fra Sauda skisenter mot Saudafjorden og bygda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skredet på Vardanuten. Mulig det samme skredet jeg ble varslet om 11. januar og som ble lagt i regobs da. Dette er iallfall et bilde av skredet og antatt størrelse 3 vurdert ut fra lengde på bruddkant og tykkelse.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skred fra siste døgn i østside ikke så langt fra observasjonspunktet.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Massivt fokksnøflak (høy tetthet) med kollaps i kantkornlag mellom to skarelag. Se profil.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Da jeg løftet av blokka som gikk til brudd flaket den seg opp som den fineste, nytrukte torskeloin! Flaket seg først i glatt bruddflate på det jeg anser å være FCsf-krystaller. Deretter flaket seg i sjikt i overliggende fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Relativt lavt og sørvendt terreng. Tynt snødekke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Erodert nesten helt ned på bakken på toppen av Tjuvanuten ca 850moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Står på Tjuvanuten og der det bikker nedover mot østvendte heng. Legg merke til skiftningene i snøoverflaten. Store vindformer og sastrugier.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I dag, torsdag, virker det aller mest akutte fasen fra onsdag over. Men det kan observeres mange str 1 og 2 skred, spesielt i østlig sektor. Et og annet str 3. Disse har antakeligvis gått for et døgn siden. Vinden har herjet hardt over tregrensa. Fokksnø nesten i alle retninger, selv om dominerende vindretning helt klart har vært vestlig og avsatt i øslig sektor. Topper, rygger oppe i høyden er polerte og eroderte helt ned på gamle skarelag. Tenker at vestvendte sider er mindre betente enn sektoren fra S til Ø til N. Der vinden har herjet som mest har jeg en teori om at også en del av kantkorna har forduftet, altså blitt en del av fokksnøen. Kantkornproblematikken har derfor trolig blitt noe mer «soneinndelt» i sin utbredelse. Ingen drønn og kun lokal oppsprekking i en meter rundt skia på denne obsturen. Det har vært bitende kulde etter vinden ga seg. Snødekket er fremdeles tynt og temperaturgradienten i snødekket høy. Det er gang på kantkorna og kulden fortsetter både fredag og lørdag før lavtrykk og nedbør kommer inn. Vedvarende svake lag kan dermed befeste sin posisjon ytterligere, og kanskje overflaterimet returnerer. Varslet faregrad er riktig Utløsbarhet svært lett - utbredelse noen - sannsynlighet D - skredstr 2 til 3. Derav faregraden.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

Tester

LBT@35cmQ2 Kollaps ved isolasjon av blokka i tykt lag med kantkorn mellom to skarelag.

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Meget varierende. Lite snø enda, det er lesidene mot øst som har mest snø.

Notater

Redigeres...

Snøprofil

15 cm 1F-P RGwp 0 mm, 5 cm 4F FCsf 1 mm/1 mm Potensiale for utvikling her med kulden., 10 cm 1F RG 1 mm, 2 cm K MFcr, 5 cm F FC 1 mm/2 mm Hele laget Velutviklede fasetter, 1 cm P MFcr, 22 cm 1F-P MF/FC 1 mm En god mix i bunnpakka. Noe is/polykrystaller og noe løst. Kant, muligens innslag av beger helt mot bakken. -15,6 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm Gikk litt lavt i dag pga tidsbruken. Havnet også noe mer sørlig enn hva jeg hadde tenkt, men det viste seg å være greit.

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 2 m/s Strålende, kjølig vintervær igjen.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

ObsID: 249188

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.01.2021 kl. 13:19

1088 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nordvendt rygg. Avblåst ned til skare i kombinasjon med bærande-brytande fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nord-nordaustvendt side. 1426 moh. Ein del skredaktivitet. Str 1 og 2. Litt gjenføyka. Observerte nokre eldre skred i bratthenga mot aust/nordaust. Gjenføyka så eg antar dei har løsna før vinden stilna i går.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Komplekse forhold. Ver obs på drønn og skytande sprekker. Det er vedv.svake lag i mange himmelretninger, men varierende kor potent dei er. Det er også nedføyka nysnø som ein må vere obs på. Disse finnes i vest, nord og aust, men ver obs på lokale forskjellar. Følg med på snødekke medan du går. Det gir indikasjon på om vinden har avsatt fokksnøflak. Relativt kalde forhold til og med laurdag fører til at det tek tid å stabilisere fokksnøflaka. Ny runde med nedbør frå sundag vil gi auka belastning på snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 1000 moh Potensielt str 2 på eit par. Vanskelig å sjå då dei er litt gjenføyka. Ein del str. 1 skred. Tørre laussnøskred, men enkelte av dei kan godt ha vore tørre flakskred. Merker av sektorene eg observerte. Observerte ingen aktivitet i vestlig sektor - hadde god sikt til vestvendte brattheng.

Tester

ECTN8@8cmQ2 Dårlig Går i brudd innad i fokksnøen. Er mogleg noko delvis nedbrutt nysnø i underliggande lag, men kaller det dårleg binding i fokksnøen.

CTE7@20cmQ1 Middels Tok ein kjapptest mot vest. Overliggende fokksnø går ut på nedføyka nysnø/delvis nedbrutt.

ECTN12@21cmQ1 Middels Nedføyka rimlag/kant, men mykje 4f snø under. Ikkje så potent akkurat her (komprimerte godt ned i underliggande snø), men rimelig å anta at det er større fare på andre lokalitetar. Grov profil og utførte test i austvendt side - ca 20 grader helling. Tok ein kjapptest i vest og fann kantkorn der også. Rakk ikkje noko utvida test der, men relativt dårlig stabilitet.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Annet Tørr Varierende snødekke. Lokale variasjoner. Har bevega meg frå vest via nord og inn i aust. Tydelig vindpåvirka. Bygd seg opp fokksnøflak mot vest-nordvest på onsdag, men det er tydeleg at vinden jobba godt tysdag og så. Det har resultert i fokksnø mot aust, og mest truleg tilgrensande sektorar. Framleis relativt tynt dekke, men det kjem seg. Mest snø mot nordaust, nord og nordvest. Samanhengande skiføre frå havnivå, men manglende underlag før du når skoggrensa fører til baksing i 40 cm ubunden snø med null feste. Rygger er delvis avblåst ned til skare - varierande bærende til bryrande i kombinasjon med skare. Observerte skavlar mot nordaust til nordvest. Byrjar å verte litt storlek på ein del av dei.

Notater

Redigere obs heime.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 700 moh Relativt komplekse forhold. Enkelte plasser er det mykje nysnø under rimelig og mykje energi forsvinn i det, medan andre plasser er det tynnare.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Merker ut dei sektorane eg har vore i.

Snøprofil

8 cm 1F RG 1 mm D Varierande tjukkelse på fokksnøflaka., 13 cm 1F RG 0 mm D, 38 cm 4F DF/FC 1 mm/2 mm D Øvre del Kantkorn/rim i øvste del av laget. Delvis nedbrutt nysnø resten., 20 cm 1F RG/DF 0 mm D, 36 cm 1F RG/FCxr 1 mm D-M Litt kanting i dette laget. Har tydelegvis vore noko fukttransport som har frøse i- og rundt avrunda korn. , 20 cm K/I MFcl/IFil -10,6 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -9,2 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,7 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm Profil mot aust på ca 1100 moh. 20 graders helling.

ObsID: 249133

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.01.2021 kl. 11:05

703 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Framleis relativt lite snø. Mot aust. Vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Overgang skog snaufjellet

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Klart og kaldt vêr.

Snødekke

30-40 cm Ubunden snø under skoggrensa. Vindpåvirka over. Mot vest og nordvest. Nedføyka nysnø.

ObsID: 249094

Hardanger / SAUDA

Snø

14.01.2021 kl. 10:57

810 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vurderer det til str 3 skred. Bruddkant midt i bildet.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø

ObsID: 249070

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org