Snøskredvarsel for Hardanger fredag 15.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområder der vedvarende svakt lag har snødd/føyket ned. Sprekker i snødekket og drønnelyder er tydelige tegn på ustabilitet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind og nedbør i starten av uken har gitt store fokksnøflak i mange himmelretninger som fremdeles er lette å løse ut. Forholdene er krevende med vedvarende svake lag i snødekket. Fjernutløsning er mulig. Unngå utløsningsområder og utløpsområder for skred. Skredproblemet finnes der det ligger vindpåvirket snø over nedføyket kantkorn eller nysnø. Vær oppmerksom på svakt lag av løssnø under fokksnøflak. Varierende vind har gitt flakdannelse i flere himmelretninger. Tirsdagens vind la opp store fokksnøflak i sør og sørøst. Onsdagens vind dannet flak i vestlig sektor.
Snøoverflaten varier fra løssnø i skogen til mer vindpåvirket snø i høyden. Det har vært stor snøtransport i fjellet. På tirsdag var det kraftig vind fra nord som dannet fokksnøflak i sørvendte heng. I løpet av onsdag dreide vinden til østlig retning og dannet nye flak i vestvendte heng. Det ligger fortsatt myk snø i skjermede formasjoner. Det har kommet 20-40 cm nysnø de siste dagene.
Nysnø og vind har dannet ferske flak over vedvarende svake lag med kantkorn og rim, som tidligere lå i overflaten. Det er usikkerhet rundt utbredelsen til vedvarende svake lag. Det finnes også eldre kantkornlag dypere i snødekket, men disse ligger i hovedsak under bærende snø.
Det er observert et stort naturlig utløst skred ved Sauda i et østvendt heng på rundt 800 moh. Det er også observert et flertall mindre skred som løsnet mens været var på sitt mest intense på tirsdag.
Det er rapportert om kraftig snøfokk og vind fra øst på onsdag. På fjellet rundt Sauda er det observert tydelige drønn og skytende sprekker.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

15.01.2021 kl. 12:14

761 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tverrprofil
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Et par dager gammel sprekk?
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 4 av 5 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Str 3 skred innerst i Grødalen. Trolig gått i samme skresyklus som andre skred i kommunen for to dager siden.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 5 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Skredfarevurdering

3 Betydelig Situasjonen virker noe mer stabil enn rett etter fokksnørunden tidligere i uka. Vinden har definitivt flyttet snø inn i SØ-Ø hengretning og siden skredfaren må knyttes til fokksnøflak så er dette mest utsatte eksposisjon. To skredproblem som er relevante der det er snø over det gamle snødekket (førjul/romjulssnøen). Begge er vedvarende svake lag med litt ulik utvikling. Disse vil fortsette å utvikles så lenge kulden varer. Mest utsatt er nok et mellombelte fra ca 700 moh og oppover mot toppene. Selve toppene og oppstikkende terreng forøvrig er såpass vindherjet at mesteparten av snøen er erodert bort. Varslet faregrad er riktig Gjorde meg noen tanker om vi luktet på FG2, men forkastet den tanken etter å ha jobbet meg gjennom ADAM-matrisen. Situasjonen vedvarer og muligens forverres av temperaturgradienten.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Kanskje nedføyka nysnø som er i ferd med å bli overflatenære fasetter. Det er disse som sprekker og deler seg rundt skiene flere steder.

Tørre flakskred Kantkornet snø over skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store NØ, Ø, SØ, S over 700 moh Fokksnøflak over kantkorn, muligens omdannet overflaterim. Størst tilstedeværelse av problemet på vei opp til toppene men ikke på selve topp-punktene som er svært avblåst og nesten rensket for snø.

Tester

LBT@40cmQ2 Kantkorn (gammelt overflaterim) over skare og under fokksnø. Dette hadde gitt kollapsen på den store sprekken som er avbildet.

LBT@10cmQ1 FCsf utviklet ila de siste dagene.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Vindpakket hard Tørr Fravær av markante drønn, men snøen føles veldig pappaktig å gå på mange steder. Fokksnøen er svært ujevnt avsatt. Enkelte steder er nysnøen fra tidlig januar helt borte og det er gammel skare på kuler og rygger. Andre steder ligger fokksnøen blyanthard, bærende og i tykke avsetninger. Under den gamle skaren finnes et tykt lag velutviklede kantkorn. men disse ser ikke ut til å la seg påvirke i særlig grad. Skredene som har gått ser ut til å være fokksnø som har lagt seg over kantkorn (mulig overflaterim) over gammelskaren. Internt i fokksnøen mange steder oppstår det også tidvis Q1-brudd i svakt sjikt @5-10 cm dypt. Det ser ut til å være et tynt lag overflatenære kantkort som dannes i den sterke kulden.

Faretegn

Drønn i snøen Pappaktig snø, og noen vage drønn på et par flater jeg gikk over. Ellers ingen FERSKE faretegn å oppleve.

Snøprofil

10 cm P RG, 0,5 cm F FCsf 1 mm, 29,5 cm 1F RG, 0,5 cm F FC/DH 1 mm Hele laget, 2 cm K IFrc, 10 cm F FC 2 mm Kjapp profil i sprekk

ObsID: 249279

Hardanger / SAUDA

Snø

15.01.2021 kl. 11:00

519 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Tegn til flaking rundt gamle turspor. Men mykere i dag pga oppspist foksnø, overflatefasettering.

Snødekke

Vindpakket myk

ObsID: 249264

Hardanger / SAUDA

Snø

15.01.2021 kl. 10:32

357 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

Mye tørr løssnø (10-30cm) Fin løssnø i skogen!

ObsID: 249253

Hardanger / Sauda / Hardanger

Snø

14.01.2021 kl. 14:38

795 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra mellomstasjon Sauda skisenter mot Botnanuten
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 9 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Utsikt fra Sauda skisenter mot Saudafjorden og bygda
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 3 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skredet på Vardanuten. Mulig det samme skredet jeg ble varslet om 11. januar og som ble lagt i regobs da. Dette er iallfall et bilde av skredet og antatt størrelse 3 vurdert ut fra lengde på bruddkant og tykkelse.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 4 av 9 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skred fra siste døgn i østside ikke så langt fra observasjonspunktet.
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Massivt fokksnøflak (høy tetthet) med kollaps i kantkornlag mellom to skarelag. Se profil.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 9 Av:  Tester Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Da jeg løftet av blokka som gikk til brudd flaket den seg opp som den fineste, nytrukte torskeloin! Flaket seg først i glatt bruddflate på det jeg anser å være FCsf-krystaller. Deretter flaket seg i sjikt i overliggende fokksnø.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 9 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Relativt lavt og sørvendt terreng. Tynt snødekke.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 8 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Erodert nesten helt ned på bakken på toppen av Tjuvanuten ca 850moh.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 9 av 9 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Står på Tjuvanuten og der det bikker nedover mot østvendte heng. Legg merke til skiftningene i snøoverflaten. Store vindformer og sastrugier.

Skredfarevurdering

3 Betydelig I dag, torsdag, virker det aller mest akutte fasen fra onsdag over. Men det kan observeres mange str 1 og 2 skred, spesielt i østlig sektor. Et og annet str 3. Disse har antakeligvis gått for et døgn siden. Vinden har herjet hardt over tregrensa. Fokksnø nesten i alle retninger, selv om dominerende vindretning helt klart har vært vestlig og avsatt i øslig sektor. Topper, rygger oppe i høyden er polerte og eroderte helt ned på gamle skarelag. Tenker at vestvendte sider er mindre betente enn sektoren fra S til Ø til N. Der vinden har herjet som mest har jeg en teori om at også en del av kantkorna har forduftet, altså blitt en del av fokksnøen. Kantkornproblematikken har derfor trolig blitt noe mer «soneinndelt» i sin utbredelse. Ingen drønn og kun lokal oppsprekking i en meter rundt skia på denne obsturen. Det har vært bitende kulde etter vinden ga seg. Snødekket er fremdeles tynt og temperaturgradienten i snødekket høy. Det er gang på kantkorna og kulden fortsetter både fredag og lørdag før lavtrykk og nedbør kommer inn. Vedvarende svake lag kan dermed befeste sin posisjon ytterligere, og kanskje overflaterimet returnerer. Varslet faregrad er riktig Utløsbarhet svært lett - utbredelse noen - sannsynlighet D - skredstr 2 til 3. Derav faregraden.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S over 600 moh

Tester

LBT@35cmQ2 Kollaps ved isolasjon av blokka i tykt lag med kantkorn mellom to skarelag.

Notater

Redigeres...

Snødekke

1 cm totalt Ikke snøfokk Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 600 moh Vindpakket hard Meget varierende. Lite snø enda, det er lesidene mot øst som har mest snø.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst

Vær

Ikke nedbør -4,9 °C 2 m/s Strålende, kjølig vintervær igjen.

Snøprofil

15 cm 1F-P RGwp 0 mm, 5 cm 4F FCsf 1 mm/1 mm Potensiale for utvikling her med kulden., 10 cm 1F RG 1 mm, 2 cm K MFcr, 5 cm F FC 1 mm/2 mm Hele laget Velutviklede fasetter, 1 cm P MFcr, 22 cm 1F-P MF/FC 1 mm En god mix i bunnpakka. Noe is/polykrystaller og noe løst. Kant, muligens innslag av beger helt mot bakken. -15,6 °C @ 0 cm, -12 °C @ 10 cm, -6,6 °C @ 20 cm, -3,3 °C @ 30 cm, -2,2 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 60 cm Gikk litt lavt i dag pga tidsbruken. Havnet også noe mer sørlig enn hva jeg hadde tenkt, men det viste seg å være greit.

ObsID: 249188

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.01.2021 kl. 13:19

1088 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot søraust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nordvendt rygg. Avblåst ned til skare i kombinasjon med bærande-brytande fokksnø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nord-nordaustvendt side. 1426 moh. Ein del skredaktivitet. Str 1 og 2. Litt gjenføyka. Observerte nokre eldre skred i bratthenga mot aust/nordaust. Gjenføyka så eg antar dei har løsna før vinden stilna i går.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Komplekse forhold. Ver obs på drønn og skytande sprekker. Det er vedv.svake lag i mange himmelretninger, men varierende kor potent dei er. Det er også nedføyka nysnø som ein må vere obs på. Disse finnes i vest, nord og aust, men ver obs på lokale forskjellar. Følg med på snødekke medan du går. Det gir indikasjon på om vinden har avsatt fokksnøflak. Relativt kalde forhold til og med laurdag fører til at det tek tid å stabilisere fokksnøflaka. Ny runde med nedbør frå sundag vil gi auka belastning på snødekket. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, V, NV over 700 moh Relativt komplekse forhold. Enkelte plasser er det mykje nysnø under rimelig og mykje energi forsvinn i det, medan andre plasser er det tynnare.

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, V, NV over 600 moh Merker ut dei sektorane eg har vore i.

Tester

ECTN8@8cmQ2 Dårlig Går i brudd innad i fokksnøen. Er mogleg noko delvis nedbrutt nysnø i underliggande lag, men kaller det dårleg binding i fokksnøen.

CTE7@20cmQ1 Middels Tok ein kjapptest mot vest. Overliggende fokksnø går ut på nedføyka nysnø/delvis nedbrutt.

ECTN12@21cmQ1 Middels Nedføyka rimlag/kant, men mykje 4f snø under. Ikkje så potent akkurat her (komprimerte godt ned i underliggande snø), men rimelig å anta at det er større fare på andre lokalitetar. Grov profil og utførte test i austvendt side - ca 20 grader helling. Tok ein kjapptest i vest og fann kantkorn der også. Rakk ikkje noko utvida test der, men relativt dårlig stabilitet.

Notater

Redigere obs heime.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 700 moh Annet Tørr Varierende snødekke. Lokale variasjoner. Har bevega meg frå vest via nord og inn i aust. Tydelig vindpåvirka. Bygd seg opp fokksnøflak mot vest-nordvest på onsdag, men det er tydeleg at vinden jobba godt tysdag og så. Det har resultert i fokksnø mot aust, og mest truleg tilgrensande sektorar. Framleis relativt tynt dekke, men det kjem seg. Mest snø mot nordaust, nord og nordvest. Samanhengande skiføre frå havnivå, men manglende underlag før du når skoggrensa fører til baksing i 40 cm ubunden snø med null feste. Rygger er delvis avblåst ned til skare - varierande bærende til bryrande i kombinasjon med skare. Observerte skavlar mot nordaust til nordvest. Byrjar å verte litt storlek på ein del av dei.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 (+01:00) Tørre løssnøskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NØ, Ø, NV. Over 1000 moh Potensielt str 2 på eit par. Vanskelig å sjå då dei er litt gjenføyka. Ein del str. 1 skred. Tørre laussnøskred, men enkelte av dei kan godt ha vore tørre flakskred. Merker av sektorene eg observerte. Observerte ingen aktivitet i vestlig sektor - hadde god sikt til vestvendte brattheng.

Snøprofil

8 cm 1F RG 1 mm D Varierande tjukkelse på fokksnøflaka., 13 cm 1F RG 0 mm D, 38 cm 4F DF/FC 1 mm/2 mm D Øvre del Kantkorn/rim i øvste del av laget. Delvis nedbrutt nysnø resten., 20 cm 1F RG/DF 0 mm D, 36 cm 1F RG/FCxr 1 mm D-M Litt kanting i dette laget. Har tydelegvis vore noko fukttransport som har frøse i- og rundt avrunda korn. , 20 cm K/I MFcl/IFil -10,6 °C @ 0 cm, -10,7 °C @ 10 cm, -9,2 °C @ 20 cm, -7 °C @ 30 cm, -5,4 °C @ 40 cm, -4,8 °C @ 50 cm, -3,5 °C @ 60 cm, -2,7 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 100 cm Profil mot aust på ca 1100 moh. 20 graders helling.

ObsID: 249133

Hardanger / Kvinnherad

Snø

14.01.2021 kl. 11:05

703 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Framleis relativt lite snø. Mot aust. Vestvendt side.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Overgang skog snaufjellet

Snødekke

30-40 cm Ubunden snø under skoggrensa. Vindpåvirka over. Mot vest og nordvest. Nedføyka nysnø.

Vær

Ikke nedbør -9 °C 0 m/s Klart og kaldt vêr.

ObsID: 249094

Hardanger / SAUDA

Snø

14.01.2021 kl. 10:57

810 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Vurderer det til str 3 skred. Bruddkant midt i bildet.

Skredaktivitet

14. jan. 18-24 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 3 - Store. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø

ObsID: 249070

Hardanger / Trintervoll

Snø

13.01.2021 kl. 16:00

638 moh

Caroline Birkeland (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Fokksnø

Drønn i snøen Flere drønn i snøen rundt 600 moh

ObsID: 248975

Hardanger / SAUDA

Snø

13.01.2021 kl. 12:01

986 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Kikkert-bilde tatt fra stua og opp mot Vardanuten. Ser ut som det blåser fra Ø-retning og står snøfokk med pålagring i V-vendte/NV-vendte heng. Ser at vindmåleren på Elvershei (Røldal) bekrefter både vindretning og styrke i høyden.

ObsID: 248881

Hardanger / SAUDA

Snø

13.01.2021 kl. 10:19

631 moh

JMSOLLAND (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JMSOLLAND Kommentar:  Naturlig utløst skred (leheng mot øst)
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  JMSOLLAND Kommentar:  Sprekk etter dønn i snødekket

Snødekke

100 cm totalt 10 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Tørr

Vær

Ikke nedbør -9 °C 5 m/s

Faretegn

Drønn i snøen Område: På dette stedet. Beskrivelse: Tydelige drønn i snøen samt naturlig utløste skred i leheng

ObsID: 248854

Hardanger / Kvinnherad

Snø

13.01.2021 kl. 09:23

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk i høgda.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig Med omsyn til vindtransportert snø i høgda - og at vinden jobber frå litt ulike retningar gjennom dagen, så kan det vere ein tanke å legge nedføyka nysnø inn som skredproblem i vest, nordvest og nordlig sektor. Nedføyka kantkorn dekker jo dei andre sektorene og i så måte er dei dekka av det skredproblemet - for å unngå "smør på fleks" - det skredproblemet må handterast uansett.

Snødekke

Kraftig snøfokk Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Kraftig snøfokk i høgda. Dreiende vind, men bleser frå aust no.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Kraftig snøfokk i høgda.

ObsID: 248841

Hardanger / SAUDA

Snø

12.01.2021 kl. 19:00

574 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Skredhendelse

12. jan 19:00 (+01:00) Tørt flakskred 1 - Små Personutløst SØ-vendt Skredet startet på 566 moh og sluttet på 566 moh Leområder Fått tilsendt følgende melding fra to personer som opplevde et str 1 skred på vei i gamle skispor til Hovlandsnuten i kveld. Det ble litt graving for å komme løs, men alt endte ok. Tidspunkt og sted for hendelsen er angitt omtrentlig, men så presist som mulig utfra meldingen som er mottatt. Se filmsnutt fra hendelsesstedet i link. https://www.icloud.com/sharedalbum/no-no/#B0tGdIshaJpnUMP;F9A73E92-C27C-4940-90A2-CDD789F12819

ObsID: 248799

Hardanger / Kvinnherad

Snø

12.01.2021 kl. 16:25

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Notater

Går ein Obstur i ytre del - opp til ca 1300 moh - på torsdag.

Snødekke

Ca 40 cm ubunden snø i vestlig/nordvestlig sektor - på 700 moh. Usikker på om vinden har jobba med snøen i andre sektorar/høgder.

Vær

Snø 1 °C 0 m/s 90% skyer Same vêrtype siste døger. Vekslar rundt -1 og +1. Lett snøvêr innimellom. Meir vind i høgda, men ikkje mogleg å sjå snøfokk pga sikta. Registrerer på ulike vêrstasjoner at det har blese ganske kraftig frå nordvest.

ObsID: 248758

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org