Snøskredvarsel for Hardanger lørdag 09.01.2021

3
Betydelig
Publisert:

Når vinden tar seg opp, vil skredfaren øke raskt! Det finnes både rim og kantkorn som fersk fokksnø kan legge seg over.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred. Fjernutløsning er sannsynlig.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er svært lett for en skiløper å løse ut skred i fersk fokksnø. Fokksnøen vil legge seg på overflaterim og kantkorn som er svake lag. Skredfaren vil øke på ettermiddagen etter hvert som vinden øker. Mest utsatt er terreng som samler snø i le for sørvestlig vind. Det er ventet mest snø i ytre strøk. Vær særlig oppmerksom på myke flak. Oppsprekking er tydelig faretegn. Det ligger flere vedvarende svake lag dypere i snødekket. Disse er vanskelig å påvirke nå.
Snødekket er preget av mye nedbør og vind i romjula. Dette har gitt fokksnø i leheng, mest mot nordvest. Det er generlt lite snø og mye oppstikkende stein. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller består av skare, i vindbeskyttet terreng finner man også løsere snø og flott skiføre. Vest for Folgefonna er det generelt lite snø og bare sporadisk skiføre under 1000 moh.
Klarvær og stor utstråling fra snødekket har de siste dagene gitt oppbyggende omvandling med overflaterim og kantkorndannelse. Tirsdag meldte observatør om rim som skredproblem. Det er tidligere observert nedføyket overflaterim i n-nv over 1000 moh vest i regionen. Det skal mye til å påvirke dette laget, men skred kan bli store. Utbredelsen er usikker.
Torsdag meldes det at dypere lag av kantkorn er svært vanskelig å påvirke. Mye rim øverst i snødekket som kan føyke ned når nedbøren kommer lørdag.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-20 °C til -9 °C på 1400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til liten kuling fra sørvest om ettermiddagen.
-18 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

09.01.2021 kl. 12:27

1320 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 3 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårlig sikt.
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 3 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Fokksnøflaket. Mot vest-nordvest.

Tester

ECTP3@5cmQ3 Middels Nedføyka nysnø/rim. Flaket smuldrar delvis opp. Ikkje veldig stort potensial enda. Dette kjem til å forsterke seg utover kvelden, og då over i anna sektor. Testen utført mot vest/nordvest mtp innmeldt skredproblem torsdag/fredag.

Faretegn

Ingen faretegn observert Litt dårlig sikt, men såg nokre eldre tørre laussnøskred - typisk 24-48 timar sidan.

Skredfarevurdering

3 Betydelig FG2 tidleg på dag laurdag, men skredfaren aukar utover ettermiddagen og kvelden. Lokale variasjoner. Ver obs på drønn og skytande sprekker. Klar indikasjon på ustabile forhold. Utover laurdag kveld og sundag vil det vere betydeleg skredfare (FG 3). Auka skredfare neste 48+ timar. Ver obs på at lokale forhold kan endre vindretningen noko og difor avsette nysøflak/fokksnøflak i tilgrensande sektorar også. Varslet faregrad er riktig Laurdag morgon/føremiddag FG 2, men utover kvelden og resten av helga er FG 3.

Vær

Snø -7 °C 4 m/s fra S ↑ 100% skyer Skya til i natt. Litt mildere. Liten trekk i høgda. Oppdater kl. 15.57 - vinden har teke seg kraftig opp. Moderat til kraftig snøfokk i høgda. Pågåande pålagring mot nord-nordaust.

Skredaktivitet

9. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårleg sikt gjorde til at eg ikkje fekk observert heng. Observerte nokre eldre skred (24-48 timar) - mest truleg laussnøskred str. 1 i austlige brattheng.

Notater

Redigere obs heime, men ingenting av betydning per no. Aukar på i kveld.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Varierende. Vinden har jobba lokalt. Enkelte plasser 10 cm laussnø, andre plasser vindpakka. Konvekser avblåst, spesielt i høgda. Ein del lokale variasjoner mtp topografi. Meir snø mot nord-nordvest og vest.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, Ø, NV over 700 moh Per no vil eg anta at skredstr 1 og 2 kan løsne - basert på fokksnøflaka vinden la opp torsdag/fredag. Utover kvelden, laurdag, vil det kunne generere str 2 og 3, og skredproblemet vil dreie meir over i nord-nordaustlege heng. Vinden som jobba onsdag-torsdag har tilsynelatende vore relativt roleg. Små flak som er bygd opp her, og som smuldrer relativt lett opp. Svake lag av rim/beger med nysnø under. Dette vil endre seg når ein ny syklus med vind/nedbør kjem innover oss laurdag kveld. Forventer at str. 2 og 3 skred kan løsne.

ObsID: 248240

Hardanger / Kvinnherad

Snø

07.01.2021 kl. 12:22

1094 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nord-nordvest
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Aust. Bilete teke frå 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ut Store Laurdal - sørover. Bilete teke frå 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Juklavasskruna, Juklavasstinden og Hestbotnpynten. Bilete teke frå ca 1100 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot Melderskin - bilete teke frå ca 1100 moh. Nordvendt brattside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skoggrensa mot vest
Bilde Av Skredproblem
Bilde 7 av 7 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Tester

CTN God Fekk ikkje utslag mot nord på ca 1100 moh. Tok ikkje test der fokksnøflak var danna då det var så lite, men mest truleg ville det gitt dårleg stabilitet, men lokalt ikkje meir enn str. 1 skred - mest truleg er str. 2 representativt for regionen når det gjeld det skredproblemtet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: Generelt på fjellet

Skredfarevurdering

2 Moderat Skredfaren er knytt til ulike vedvarandre svake lag. Rimet som har danna seg gjennom den siste perioden har i enkelte himmelretninger føyka ned. Ver obs på lokale variasjoner, men mest aktuelt mot sør-vest-vest-nord. Det er også svake lag nede i snødekket, men det skal mykje til for å trigge dette. Endring frå laurdag av. Nedbør som snø over 3-400 moh i kombinasjon med vind vil auke skredfaren. Rimet som ligg vil føyke ned. Aktuelt mot nord og tilgrensande sektor - nordvest. Bakken er frosen - nysnø vil mest truleg legge seg fint oppå attfrosen bakke. Kanskje vi får senke snøgrensa litt :) Synes det er fornuftig mtp regionen som heilheit.

Vær

Ikke nedbør -10 °C 3 m/s fra NV ↘ 10% skyer Lik vêrtype siste tida. Kaldt og klart. Ein skybanke på veg inn frå vest i morgontimane.

Notater

Obs stemmer. Lokale forskjeller. Redigerer obs i kveld

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lik overflate som siste tid. Øvste del av dekket er dekka av 2-3 cm rim/kantkorn. 10 cm nysnø under. Enkelte plasser kor vinden har lagt opp små flak fokksnøflak, men av liten betydning her lokalt kor eg var i dag. Det er nok variasjon for regionen mtp innmeldt skredproblem. Meir snø i nordvest og nord. Samanhengande skiføre frå ca 700 moh, men det er mange steiner som ligg like under overflata. Ned mot skogen består snødekket av kant/beger mot bakken, smelt/frys skare og tilsvarande overflate som resten av terrenget. Det er litt meir snø i indre del av regionen, men framleis relativt lite snø totalt sett.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, SV, V, NV over 800 moh Nb. Dette er det ferskeste laget. Nedføyka rim/nysnø. Str 1-2 skred. Det er ikkje veldig aktuelt der eg var i dag, men eg ser at vinden har jobba med snødekket enkelte plasser. Tilsynelatande ein del lokale variasjoner mtp terrenget.

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, NV over 900 moh Nedsnødd og avrunda FC/SH. Må studere nøye for å finne det. Gir ikkje utslag i LBT/CT, men laga over er særs kompakte og bærande. Mogleg enklere å bryte ut der dekket er tynt. Str 2 og 3 kan nok løsne, men d skal mykje til. Dette er det gamle laget, som var meldt inn sist helg - nede i dekket.

Snøprofil

2 cm F SHsu/FCsf 4 mm D Hele laget Ikkje kritisk før det snør/føykar ned. Det har gjort det enkelte plasser., 10 cm F PP 2 mm D, 50 cm 1F- RGsr 0 mm D Det er nok mange forskjellige lag av både vindpartikler, men også innslag av delvis nedbrutt nysnø. Særs godt sintra. Varierande tjukkelse avhengig av kor du er. Der eg var var det relativt tjukt lag., 2 cm 4F FCxr/SHxr 3 mm D Hele laget Eldre lag av avrunda FC/SH. Særs vanskeleg å trigge, men moglegvis enklare jo tynnare snødekke. Q1/Q2 brudd når eg provoserer det nok., 30 cm 1F RG 1 mm D, 50 cm K/I IFil D -18,5 °C @ 0 cm, -12,5 °C @ 10 cm, -10,4 °C @ 20 cm, -8,7 °C @ 30 cm, -8 °C @ 40 cm, -7,3 °C @ 50 cm, -6 °C @ 60 cm, -5,5 °C @ 80 cm, -4,1 °C @ 100 cm

ObsID: 247918

Hardanger / SAUDA

Snø

06.01.2021 kl. 13:43

910 moh

erlska (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  erlska Kommentar:  Lag med Fokksnø løsner lett

Snødekke

Kraftig snøfokk Vindpakket hard

ObsID: 247779

Hardanger / D0801(CIA10) Telemark vest 2018-2026

Snø

06.01.2021 kl. 13:37

997 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). utfra meldinger på varsom.no, og egne vurderinger. EV134 Vågsli - Baklia er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 247750

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org