Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 05.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det kan også finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Nedsnødd eller nedføyket overflaterim

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

I høyden er det dannet ferske flak etter vind på mandag ettermiddag. Det ventes at det vil være lett å løse ut middels store skred i noen heng. Vær spesielt oppmerksom på at nye flak også kan ha lagt seg over svakt lag av overflaterim. I isolerte heng mot N-NV kan det finnes nedføyket overflaterim under bærende fokksnø. Det skal mye til å påvirke laget, men vær oppmerksom over konvekser og ved inngang til heng, der snødekket er tynnere.
Snødekket er preget av mye nedbør og vind sist helg. Dette har gitt fokksnø i leheng, mest mot nordvest. Vindutsatte formasjoner er avblåst eller består av skare, i vindbeskyttet terreng finner man også løsere snø og flott skiføre. Vest for Folgefonna er det generelt lite snø og bare sporadisk skiføre under 1000 moh. I fjellet og lengre øst i regionen er det gamle snødekket påvirket av flere runder med mildvær, under 1000 moh er det gamle snødekket generelt gjennomfuktet og stabilt.
Det er observert nedføyket overflaterim i n-nv over 1000 moh vest i regionen. Det skal mye til å påvirke laget, men skred kan bli store. Utbredelsen er usikker. Det ligger også kantkorn dypere i snødekket. Sannsynligvis mest utbredt mellom 1000 og 1100 moh. Det er usikkert om laget har nok ugunstige egenskaper til at skred kan løses ut. Klarvær og stor utstråling fra snødekket har de siste dagene gitt oppbyggende omvandling med overflaterim og kantkorndannelse.
Mandag ettermiddag blåste det kraftig fra Ø i indre del av regionen.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-15 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-18 °C til -8 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 14:02

1104 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Kantkorn v bakken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mindre utviklede kantkorn ca @10 cm.
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 5 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skavler mot vest
Bilde Av Vær
Bilde 6 av 12 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot nord.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 8 av 12 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Ganske fersk fokksnø i vestlig sektor. Akkurat her var fokksnøflaket hardt, men det virker som om disse flakene har liten utbredelse. Tilgrensende flak er mykere. Kun lokalt skytende sprekkdannelse ved hard provokasjon. Observerer noen skavlbrudd etter pålagring og overlast ved siste vindtransport, men av begrenset mengde.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 10 av 12 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skavler med skredrester i underkant. Sett flere av disse i området, så det er nok litt typisk overlast fra pålagring.
Bilde Av Snødekke
Bilde 11 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Avblåst og tynt snødekke på toppene og ryggene.
Bilde Av Snødekke
Bilde 12 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Observasjonsstedet. Sidelastet fokksnø. Gravde to snøprofiler. En der fokksnøen ikke var tilstede.

Vær

Ikke nedbør -6 °C 0 m/s Nydelig!

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Lett å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 1000 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels N, NØ, V, NV over 800 moh Dette skredproblemet omfatter svakt lag av kantkorn i snødekket rundt 8-900 moh. Lenger oppe altså v 1000 moh ser det ut som om det er overflaterim som er i omdanning til mer kant og utgjør det svake laget. Det sammenfattes til at det finnes svakt lag i snødekket, men med litt usikker utbredelse, øvre utbredelse og de sørøstlige himmelretninger som ikke er undersøkt så nøye mtp dette problemet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Opp til 7-800 moh er det enda lite snø og tynt snødekke uten farlig lagdeling slik jeg observerer i områdene jeg har vært i siste dager. Så endrer det seg fort. Spesielt i nordlig sektor pågår det en rekrystallisering/fasettering både i overflaten og også kantkorndannelse nedi snødekket (og ved bakken enkelte steder). Har inntrykk av at prosessen finnes med stor utbredelse grunnet skarp temperaturgradient over lengre tid. Sjelden kost på disse kanter. Kjekt med litt «nye» kornformer i lupa. Ingen tester eller observasjoner i løpet av flere skiturer de siste dagene vitner om at dannelsen av kantkort i snødekket har gitt særlig ustabile forhold enda. Lite tegn til bruddforplantning både ved kjapptester, skikutt og ECT. Utviklingen går fort og når de svake lagene får enda noen dager på seg så kan situasjonen plutselig være at man har både flak, svakt lag med utbredelse og evne til å gå til brudd over større område. Man skal være obs på det som skjer med snødekket slik det ligger nå, og om det kan gi noe økende fare inn mot helg. Neste utviklingstrekk som kanskje øker faren enda mer er dersom rekrystalliseringen med 10cm fasettert snø i overflaten mange steder i fjellet blir pålagret nysnø fra lørdag og utover. Da kan vi få det som vil være en svært sjelden kombinasjon i her på sørvestlandet. Så lenge vi ikke får betydelig vind eller mildvær over 800 moh FØR snøen legger seg over så kan vi få en skarp situasjon som kan vedvare en stund. Varslet faregrad er riktig Fokksnø i høyden som varslet bekreftes. Svake lag flere steder i snødekket kan bekreftes. Stor tempgradient som driver kantingen. Det er også overflatefasettering som gir fint skiføre.

Tester

LBT@40cmQ3 Brudd på bakken. Velutviklede kantkorn 2mm, men tykt lag m noe is gjør at LBT ga utslag ved stor belastning. Fikk vha shovelshear et brudd midt i blokka @15 cm på noen litt mindre utvikla kantkorn.

Notater

Se egen snøprofil nr 2 fra samme sted lagt inn som egen observasjon.

Skredaktivitet

5. jan. 18-24 (+01:00) Skavl Naturlig utløst V Bittesmå skavlbrudd mot vest pga overlast. Bare småblokker.

Snøprofil

10 cm 4F 0 mm, 0,5 cm F FC 1 mm, 15 cm 1F/P- RG/PPco 0 mm/1 mm, 10 cm P MFcr 1 mm D, 5 cm F/K- PPco/IF 2 mm D Øvre del Kantkorndannelse som spiser gammal is nederst mot bakken. -12 °C @ 0 cm, -6 °C @ 10 cm, -1,3 °C @ 35 cm

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snødekket er svært variabelt. Fra hardt og «ubrukelig» nederst, men med greit skiføre og fin tørrsnø i overflaten fra 7-800 moh. Herfra er det et belte med den fineste kjøresnøen opp til ca 1000 moh der det er noe mer vindtegn på utsatte steder, spesielt preget av terrengstyrte vinder. Tydelig at dalføre, trange passasjer etc har aksellerert vinden og flyttet mer på snø i noen områder enn der terrenget ikke styrer vinden så kraftiv. Erosjonssiden viser godt, men det har antakelig ikke vært særlig mye snø tilgjengelig for transport for i vestlig sektor er det ikke utbredt fokksnødannelse, men i hovedsak skavler som gjør seg gjeldene. Faktisk så kan det se ut som om sidelastingen i nordlig sektor har gitt de tykkeste snømektighetene/flakene - samtidig som man også her finner de potensielt svake lagene.

ObsID: 247583

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 13:00

1107 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  ECTN. Men ved lett spadebrekk forplantet bruddet seg @10 cm. Fikk en følelse av at det ligger og vipper og med videre utvikling av det svake laget så kan det bli en fremtidig ECTP.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Det svake laget. Ser ut som FCsf for meg.

Tester

CTE4@10cmQ1 Dårlig Sammen med ECT-test litt tvetydig. Liten tilleggsbelastning i begge tester, men ikke evne til bruddforplantning. Rimer godt med mangel på faretegn som skytende sprekker og drønn i snødekket. Kan og vil trolig utvikles med mulighet for en mer betent situasjon.

ECTN5@10cmQ1 Middels En rufsete Q1, jevn men ikke glatt bruddflate. Derav ikke bruddforplantning i testen.

Snøprofil

9,5 cm 1F/4F RG 0 mm D, 0,5 cm F FCsf 1 mm Hele laget, 40 cm 1F/P RG 0 mm D, 7,5 cm P-K MFpc 1 mm, 15 cm P RG 0 mm, 15 cm K MFpc/PPco -12,3 °C @ 0 cm, -9,1 °C @ 10 cm, -7,5 °C @ 20 cm, -6,4 °C @ 30 cm, -5 °C @ 40 cm, -3 °C @ 60 cm, -1,5 °C @ 80 cm, -0,6 °C @ 90 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Snøprofil fem meter øst for snøprofil registrert i hovedobs. Måtte opprette ny observasjon for å få registrere snøprofil nr to.

ObsID: 247673

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 12:44

1086 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Observasjonen er en bekreftelse av forrige observason. Det er begrenset med snøtransport fra øst til vest, men likevel nok til å lage begrensede fokksnø lag mot vestlig sektor.

ObsID: 247563

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 12:25

1060 moh

Bjodybda (**)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Bjodybda

Snødekke

Tydelig spor etter at vinden har transportert noe snø fra øst mot vest fra 850 meter og oppover.

ObsID: 247554

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 11:57

924 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Delvis bærende fokksnø. Vindtegn fra NØ mot SV. Muligens gårsdagens vind som tok øverst i dalen her.

Snødekke

ObsID: 247548

Hardanger / SAUDA

Snø

05.01.2021 kl. 10:48

614 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Snødekke

40 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Grense for lagdelt snø er på 800 moh Rim på mykt underlag Tørr

ObsID: 247528

Hardanger / SAUDA

Snø

04.01.2021 kl. 13:15

971 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Overflaterim oppå 10 cm ubunden fasettert snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Varanuten østside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Skiføret i området for tida. Noe oppspora etter ferien, men flott cruisesnø mange steder.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Sørvendt side på Varanuten, noe vindtransport av snø.

Tester

CTH24@30cmQ2 God Kjapptest før nedkjøring i brattheng. Noe kantkorndannelse på gang. Foreløpig greit, men kan bli problem med fortsatt skarp tempgradient spesielt i nordlig sektor.

Snødekke

Moderat snøfokk Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lett vind over 1000moh flyttet litt på den løse, etterhvert fasetterte toppsnøen. Moderat snøfokk mot S-sektor. Fremdeles fint skiføre pga pverflatefasetteringen. Godt utviklet overflaterim på toppen. Nordvent sektor berøres ikke av vinden enda og det er mye sukker her. Går en obstur i morgen for å sjekke dypere i snølagene. Men den homogene fokksnøen fra obsen på nyttårsaften er i ferd med å endre litt karakter pga kulden.

ObsID: 247383

Hardanger / Kvinnherad

Snø

04.01.2021 kl. 09:05

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Ikke nedbør -3 °C 1 m/s fra NØ ↙ Klarvêr siste døger. Litt vind i høgda, men lite. Mogleg litt variasjon i regionen mtp indre/ytre og topografien. Ørlite vinddrag frå nord-nordaust i dag, måndag.

Snødekke

Same snøgrense som dei siste døgera. Liten endring. Registrerer at det har vore noko vind i høgda. Dette er vurdering basert på bilete eg har sitt, men det er tilsynelatande lite og noko store skred på dette er vanskeleg å tenke seg per no. Det har også vore mengder rim/overflate fassetering i overflata dei siste dagane.

ObsID: 247303

Hardanger / Kvinnherad

Snø

02.01.2021 kl. 09:46

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust-søraust. Ingen endring i snøgrense siste tid. Toppen til høgre er 890 moh- for referanse.

Vær

Ikke nedbør 1,7 °C 1 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Ein meir skya vêrtype i dag samanlikna med vêret i går, fredag, og det som er meldt i morgon. Er nokre lette snøbyger i skrivende stund.

ObsID: 247001

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org