Snøskredvarsel for Hardanger fredag 01.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Vær forsiktig i leområder med fokksnø i høyden, ellers stabile forhold. Skred er lettest å løse ut i overgangen der fokksnøflak blir tynt eller mykt.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Gunstige temperaturer bidrar fortsatt til stabilisering av fokksnøen fra helgen, og det vil generelt kreves større tilleggsbelastning for å løse ut skred nå. Vær likevel oppmerksom i formasjoner med innblåst snø. Selv om det ikke er observert aktivitet i rimlag under fokksnøen så kan ikke problemet utelukkes. Vær forsiktig ved faretegn som drønn eller skytende sprekker.
Nysnø og vind i helgen har gitt varierende snøoverflate. Det er mulig å finne alt fra myk ubunden snø til hard fokksnø og skare, avhengig av vindpåvirkning. Noen steder ligger det nå tykke fokksnølag i lesider mot nordvest. Vest for Folgefonna er det generelt lite snø og bare sporadisk skiføre under 1000 moh. I fjellet og lengre øst i regionen er det gamle snødekket påvirket av flere runder med mildvær, under 1000 moh er det gamle snødekket generelt gjennomfuktet og stabilt.
Det ligger kantkorn over skare dypt i snødekket. Sannsynligvis mest utbredt mellom 1000 og 1100 moh. Det er usikkert om laget har nok ugunstige egenskaper til at skred kan løses ut. Det er ikke observert tegn på at rim som ble dannet i julehelgen er aktivt.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-11 °C til -6 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 400 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Stille/svak vind fra nordøst.
-15 °C til -7 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 500 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Kvinnherad

Snø

01.01.2021 kl. 08:57

1079 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Opp nipeskar. Vestvendt side. Lite snø.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sørvest.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ca 700 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Ca 700 moh. Mot nord-nordvest.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 15 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot nord. Tatt frå ca 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Frå ca 1100 moh. Bjørndalstindane midt i biletet.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot melderskin. Retning sør.
Bilde Av Snødekke
Bilde 8 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sørover ut Store Laurdal. Bilete tatt ved/på Omnatind frå ca 1300 moh.
Bilde Av Snødekke
Bilde 9 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Søraust. Bilete teke på ca 1300 moh. Utsikt mot Omnen, Heimste Bjørndalstind m.fl.
Bilde Av Snødekke
Bilde 10 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Overflata er dekka av nysnø med rim på. Totalt ca 5-10 cm. Under er det bærende fokksnø. Mrir snø mot nord og nordvest, men generelt tynt snødekke.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 11 av 15 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Skar ut ei søyle og i det eg så vidt "tapper" den på sida så går det i brudd. "søyla" var ca 10 cm brei og 30 cm lang. Ingen test, men mest for å sjå om eg kunne avdekke rim.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 12 av 15 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Overflata av bruddet.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 13 av 15 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Nedføyka SHxr. Glatt bruddflate. Blanke plater.
Bilde Av Skredproblem
Bilde 14 av 15 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg bilete, men store plater og innslag striper gjer til at eg lander på at dette er SHxr.
Bilde Av Snødekke
Bilde 15 av 15 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Faretegn

Ferske skred Observerte nokre få (2-5) tørre laussnøskred. Skredaktiviteten er knytt til bratte nordvendte heng. Observerte ingen aktivitet i andre eksposisjoner. Str. 1.

Vær

Ikke nedbør -5 °C 1 m/s fra Ø ← Klarvêr siste natt. Kaldt, både i låglandet og i høgda. Ingen nedbør og ikkje vind.

Tester

CTM19@20cmQ2 God Dårlig binding i fokksnøen (blanding av delvis nedbrutt nysnø og avrunda korn).

ECTX God Får ikkje brudd i fokksnø i utvida test. Klarer heller ikkje å påvirke avrunda fasetter/rimlaget. Sjå notis for dette laget under skredproblem.

Skredfarevurdering

2 Moderat Fokksnøflak relativt stabile. Kan vere litt obs i overgang til konvekser/der dekket er tynt. Det er også avrunda rimlag/fasetter (vedv.svakt lag) nede i snødekket mest truleg isolerte heng mot nord og nordvest over ca 1000 moh. Skal ein del til for å påvirke disse, men ver obs der dekket er tynnere. Det er fuktigare (D-M) smelteomvandla snø i bunn. Mtp vêret som er meldt vil eg anta at det er fare for kantkorn dannelse nede i dekket, spesielt der snødekket er tynt (og det er jo aktuelt mange stader). Det er greitt å følgje med på utviklinga i dette den komande veka. Varslet faregrad er riktig Eg lander på FG2 pga rimet/fasettane, men er ikkje 100% sikker på utbredelse av det. Landa på "få heng" pga sektor (N og NV) og generelt lite snø. Fokksnøen er tilsynelatande stabil, men den kan nok kanskje påvirkes ei stund til mtp kaldt vêr og saktere binding, men då høgt til fjells. FG1 opp til 1000 moh - moglegvis FG2 over.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket overflaterim Innen en meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NV over 1000 moh Får ikkje laget til å gå i brudd. Overliggende fokksnø er særs kompakt og bærende. Rimet/fasettane er påvirka av temp då det er avrunda. Fant ikkje laget i vest på 900 moh, men mot nord/nordvest på ca 1100 moh. Når eg isolere ei tynn blokk så sklier overliggende lag lett ut med Q1 brudd. Det er generelt lite snø, men det er terreng kor det fint kan løsne str. 3 skred mot nord og tilgrensande sektorar. Det skal, etter mitt skjønn, stor tilleggslast til for å påvirke det, men der snødekket er tynnare vil det vere lettare å initiere brudd. Eg er litt usikker på utbredelsen, men vil anta at det er aktuelt mot N-NV mtp vêret når laget føyka ned for ei tid tilbake. Såg ingen større skred, verken nye eller eldre, i aktuell eksposisjon. Legger det inn som nedsnødd overflaterim, men det er like gjerne nedsnødd kantkorna - mogleg ein parallell prosess som har gått føre seg.

Notater

Grov profil på ca 950 moh (NV) og 1100 moh (N). Gjekk opp til ca 1300 moh.

Skredaktivitet

1. jan. I løpet av dagen (+01:00) Tørre løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Få bratte heng. N, NV. Over 1000 moh Såg nokre småskred som var gått ut i nordvendt side. Str. 1.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 1 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Overflatekantkorn Tørr Overflata er dekka av ubunden nysnø med rim/overflatekantkorn på. Totalt ca 10+ cm. Det gjeld iallfall for V og NV-N. Under er det bærende fokksnø. Meir snø i nord- og nordvest- og vestvendte sider, men generelt tynt snødekke. Litt meir snø i indre del av regionen. Samanhengdane skiføre frå ca 7-800 moh, men her er underlaget særs tynt. Går greitt å gå på, men ver obs når ein køyre ned att mtp steiner som ligg like under overflata.

Snøprofil

2 cm F SHsu/FCsf 3 mm D Ein kombinasjon av fasetter og rim., 10 cm F PP 2 mm D, 30 cm 1F/P RGsr/PP 0 mm D-M, 1,5 cm F FCxr/SHxr 5 mm D Hele laget Eg lander på at dette er FCxr/SHxr. Basert på utsjånad på krystallane og kva prosessar som har vore i sving så er det rimeleg å anta at det er dette laget som også har vore aktuelt i naboregionar. Det er vanskeleg/svært vanskeleg å initiere brudd der eg var i dag, men når eg isolere det og "tappe" forsiktig på det så løyser det raskt ut. Kan tenke meg at om det går i brudd så kan det generere relativt store skred - str. 3., 20 cm 1F RG 1 mm D Mogleg godt bunden delvis nedbrutt nysnø i kombinasjon med avrunda vindpåvirka partiklar., 8 cm K MFcr D, 30 cm K/P MF D-M Det er noko fuktighet i dette laget, så mtp den kalde vêrtypen som er meldt i tida frametter så kan det forventes at det skjer noko i-og rundt dette laget - spesielt der dekket er tynt. Det overliggende skarelaget er ikkje like tjukt over alt. -7,9 °C @ 0 cm, -6,1 °C @ 10 cm, -4,7 °C @ 20 cm, -3,1 °C @ 30 cm, -2,3 °C @ 40 cm, -1,8 °C @ 50 cm, -1,5 °C @ 60 cm, -1 °C @ 80 cm Antar at det er smelteformer heilt ned mot bakken.

ObsID: 246899

Hardanger / Kvinnherad

Snø

31.12.2020 kl. 14:00

48 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Brukande med snø i høgda, men snøgrensa litt relativt høgt.

Vær

Ikke nedbør 2 °C 1 m/s 70% skyer

Notater

Går ein obstur i morgon tidleg. Går i ytre del av regionen - 11-1200 moh. Sjekker status for stabilitet i fokksnø og evt rim. Planlegg tur i N og NV sektor.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Tørr

ObsID: 246822

Hardanger / SAUDA

Snø

31.12.2020 kl. 11:08

1075 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 8 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Mot toppen av Varanuten
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 8 Av:  Vær Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Fra Varanuten mot NV. Vindtegn fra foregående dager viser godt, men nysnødrysset ligger foreløpig i fred for vinden.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 8 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 5 av 8 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Valgte å kjøre ned bratthenget her, ca 30gr, basert på antatt stabile forhold. Likevel viktig å kjøre med avlastningsavstand og en og en i henget dersom man tar slike avgjørelser.
Bilde Av Notater
Bilde 6 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 7 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 8 av 8 Av:  Notater Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -3,5 °C 2 m/s fra NV ↘ 80% skyer Fint nyttårsvær. Relativt mild og stille også over 1000 moh. Det har vært mindre vind i slutten av romjula, og noen lette snøbyger har kommet i deler av fjellheimen i Sauda. Svært begrensede nedbørsmengder siste tid, men 10 cm nysnø rundt Sauda skisenter - spesielt Varanuten har fanget noe nedbør som lå som ubunden snø fra 600 moh og i økende grad mot toppen.

Tester

CTN God Fokksnøen har hatt noen dager med gunstige, stabiliserende temperatur. Fikk ingen respons. Spadebrekk ga grov Q3 brudd midt i fokksnøpakka på observasjonsstedet.

Skredfarevurdering

2 Moderat Generelt inntrykk fra obstur er stabile forhold. Sjiktene i fokksnøen er i hovedsak sintret sammen og fremstår som en homogen pakke. Lite vind i vente slik at nysnøen som er kommet i liten grad vil flytte på seg dersom ikke vinden tiltar av betydning. Det finnes noe fukt nederst i gammelt snødekke og med kommende kulde på tynt snødekke store deler av fjellet kan det fort ligge an til kantkorndannelse her. Må følges nøye med på. Varslet faregrad er riktig Ved bruk av matrise havner jeg i dag strengt tatt på FG1. Vanskelig å løse ut - få heng - sannsynlighet A og skredstørrelse 2. Jeg har likevel en antakelse om at i høyereliggende terreng, som det finnes en del av i regionen (1000-1600 moh) så vil det være riktig å si utbredelse noen heng. Da vipper det opp sannsynligheten til B og str 2 skred, altså forsvarer det fremdeles FG2.

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en meter Svært vanskelig å løse ut 2 - Middels N, V, NV over 800 moh Må definere et skredproblem, men uten av dette er tilstede i særlig grad. Det vil likevel være feil å ta det helt ut, ettersom det var såpass markant snøforflytning for noen dager siden. Antar at skredproblem og mulighet for utløsning vil avhenge av konvekse terrengformer med dårlig understøtte og at det begrenser seg til slike områder. Men mye terreng og fremstikkende stein og klipper enda, slik at skikjørere må være obs på denne type terrengfeller spesielt.

Notater

Fine skiforhold for den som leter frem tørrsnøen og finner godt underlag. Dog i begrensede områder og mengder. Godt nyttår til varslingsstaben! Ser frem til fine obsturer i 2021:)

Skredaktivitet

31. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 10 cm nysnø Nysnøgrense på 600 moh. Snøgrense på 500 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr I hovedsak tredelt snødekke. I bunn den smelteomvandlede og gjenfrosne pakka fra førjulsdagene. Over har det lagt seg varierende grad av fokksnø, og i NV-V sektor relativt mye fokksnø. Motsatt eksponering er avblåst, til liks med kuler, fremspring og rabber. Tynt snødekke i Ø-sektor. Men over det hele har det kommet et dryss nysnø. Stor variasjon med andre ord. Svandalen-området stikker seg nok ut med noe mer fersk snø en øvrige fjellområder i kommunen. Var i øst for Saudafjorden i går og der må man betydelig høyere for å finne gode snøforhold, spesielt mtp ski.

Snøprofil

10 cm F DF 1 mm D, 95 cm 1F/1F-P RG 0 mm/0 mm D Homogen fokksnøpakke. Denne vil ha svært ulik tykkelse avhengig av hvor i terrenget man befinner seg. Stabilt inntrykk., 1 cm I MFcr, 20 cm 1F RG 0 mm D-M Noe fukt i den eldste fokksnøen under skarelag. Var nok utsatt for mildværshopp i romjula før den siste fokksnøen la seg over., 90 cm P MF M -3,5 °C @ 0 cm, -3,5 °C @ 10 cm, -3,1 °C @ 20 cm, -2,5 °C @ 30 cm, -2 °C @ 40 cm, -1,1 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 80 cm Kartla ikke annet enn dybde for det nederste, smelteomvandlede laget.

ObsID: 246809

Hardanger / Kvinnherad

Snø

30.12.2020 kl. 13:27

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå 82 moh. Mot sør-aust/aust. Snøgrensa ligg på ca 700 moh her.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå parkeringsplassen i Fjellhaugen skisenter. Sparsamt med snø på bakken og i terrenget.
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bilete teke frå ca 700 moh mot fjellet Melderskin (1426 moh). Sida som vender mot er vestvendt. Bilete teke i går, tysdag.

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Relativt stabil vêrtype siste døgnet. Har falle litt nedbør, om lag eit par cm i høgda. Stabil temp.

Snødekke

Ikke snøfokk 2 cm nysnø

ObsID: 246695

Hardanger / Ullensvang

Snø

29.12.2020 kl. 11:29

1266 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bærande fokksnø ein del plasser. Synker nedi til midt på støvelskaftet om ein tek av skia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Ein del bratte heng - vest og nordvestvendt. Vanskeleg å sjå pga flatt lys, men såg ingen dagsferske skred. Mogleg skredmasser som låg under fokksnøen, men tvilsomt.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Overskya vêrtype.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  ECTP 11@14cm Q1.

Faretegn

Ingen faretegn observert Såg ikkje ferske skred, men kan ikkje utelukke det pga dårleg sikt. Ein del skredmasser i bratte fjellformasjoner rundt Odda, men usikker på når disse har gått.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Vinden som har prega regionen den siste tida har roa seg ned. Lite nedbør. Kanskje eit par cm nysnø totalt.

Tester

ECTN28@89cmQ3 God Overliggende lag går ut på underliggende skare. Går ut med liten belastning på spade bak blokka. Smelteformer i bunn.

ECTP26@59cmQ3 God Eldre fokksnø går ut på delvis omvandla nysnø.

ECTP11@14cmQ1 Middels Som meldt. Går ut på nedføyka nysnø. Legg ein godviljen til så er det kanskje innslag av rima nåler, men det har uansett lite å sei på den lokaliteten eg var i dag. Om rimet har overlevd andre plasser så vil eg anta at det er i skjerma formasjoner mot nord - og til dels tilgresande sektorar.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs når du beveger deg inn i terreng der vinden har lagt opp flak - mot nord og nordvest. Ver også obs på at rim kan ha overlevd i enkelte lommer, mest truleg mot nord/tilgrensande sektorer, men dette er usikkert. Drønn og skytende sprekker er teikn ein må ta på alvor. Ein roligare vêrtype skal prege regionen dei neste dagane. Dette gir fokksnøflaka tid til å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Synes varsel stemmer overens med obs i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, V, NV over 800 moh Litt avhengig av kva lag som går i brudd. Det øvste laget vil truleg generere str. 2 skred, men om det går i brudd lenger nede i dekket så kan det potensielt gå str. 3, men det skal relativt stor tilleggsbelastning til om det skal gå i brudd.

Notater

Finn ikkje indikasjon på overflaterim i snøprofil, men ikkje utenkelig at det finnes i skjerma formasjoner mot nord. Redigerer obs heime, men ingenting spes å føye til.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket hard Tørr Varierende vindpakka hard til mjuk. Avblåst ned på skaren på konvekser. Meir snø i vest og nordvest, men brukande dekningsgrad i dei fleste sektorene. Snøgrensa er lågare i indre del enn i ytre del. Det er også meir snø i indre del enn ytre del.

Snøprofil

14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 16 cm 4F PP 1 mm/0 mm D Rimlag , 29 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D Rimlag Eldre nedføyka delvis nedbrutt nysnølag. , 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm To ulike lag av fokksnø, men laga har bunde seg rimelig greitt., 30 cm K MF 0 mm/0 mm M -7 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Mest truleg smelteformer/is ned mot bakken - ca 50 cm ned.

ObsID: 246569

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org