Snøskredvarsel for Hardanger tirsdag 29.12.2020

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold.Vær forsiktig i forsenkninger og søkk der fokksnø har lagt seg oppå et tynt lag med overflaterim.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Vinden og nedbøren avtar og de store fokksnøflakene stabiliseres gradvis. Det vil være færre store heng som er mulig å påvirke av skiløpere. Vær likevel forsiktig, spesielt i mindre heng med nysnøflak fra mandag. Selv om det ikke er observert aktivitet i rimlag under fokksnøen, kan ikke problemet utelukkes. Vær forsiktig ved faretegn som drønn og skytende sprekker.
Snøoverflata i fjellet er preget av mye vind søndag som dannet fokksnø med ulik hardhet. Varierende temperatur de siste dagene har tidvis gitt nysnø i lavlandet med påfølgende regn under ca 800 moh. Vest for Folgefonna er det generelt lite snø og sporadisk skiføre under 1000 moh. I fjellet og lengre øst i regionen er det gamle snødekket påvirka av flere runder med mildvær. Under 1000 moh er det gamle snødekket generelt gjennomfukta og stabilt.
Det ligger kantkorn over skare dypt i snødekket. Sannsynligvis mest utbredt mellom 1000 og 1100 moh. Det er usikkert om laget har nok ugunstige egenskaper til at skred kan løses ut. Det er ikke observert tegn på at rim som ble dannet i julehelga er aktivt.
Det er observert noen naturlig utløst str. 3 flakskred vest for Røldal søndag,
Det er fortsatt snøfokk i fjellet mandag.
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Liten kuling fra sørøst.
-8 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh natt til mandag.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-7 °C til -4 °C på 1400 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om formiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Hardanger / Ullensvang

Snø

29.12.2020 kl. 11:29

1266 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Bærande fokksnø ein del plasser. Synker nedi til midt på støvelskaftet om ein tek av skia.
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 4 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Mot aust. Ein del bratte heng - vest og nordvestvendt. Vanskeleg å sjå pga flatt lys, men såg ingen dagsferske skred. Mogleg skredmasser som låg under fokksnøen, men tvilsomt.
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  Overskya vêrtype.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Cato Leganger Kommentar:  ECTP 11@14cm Q1.

Skredfarevurdering

2 Moderat Nedføyka nysnø som skredproblem. Ver obs når du beveger deg inn i terreng der vinden har lagt opp flak - mot nord og nordvest. Ver også obs på at rim kan ha overlevd i enkelte lommer, mest truleg mot nord/tilgrensande sektorer, men dette er usikkert. Drønn og skytende sprekker er teikn ein må ta på alvor. Ein roligare vêrtype skal prege regionen dei neste dagane. Dette gir fokksnøflaka tid til å stabilisere seg. Varslet faregrad er riktig Synes varsel stemmer overens med obs i dag.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 3 - Store N, V, NV over 800 moh Litt avhengig av kva lag som går i brudd. Det øvste laget vil truleg generere str. 2 skred, men om det går i brudd lenger nede i dekket så kan det potensielt gå str. 3, men det skal relativt stor tilleggsbelastning til om det skal gå i brudd.

Tester

ECTN28@89cmQ3 God Overliggende lag går ut på underliggende skare. Går ut med liten belastning på spade bak blokka. Smelteformer i bunn.

ECTP26@59cmQ3 God Eldre fokksnø går ut på delvis omvandla nysnø.

ECTP11@14cmQ1 Middels Som meldt. Går ut på nedføyka nysnø. Legg ein godviljen til så er det kanskje innslag av rima nåler, men det har uansett lite å sei på den lokaliteten eg var i dag. Om rimet har overlevd andre plasser så vil eg anta at det er i skjerma formasjoner mot nord - og til dels tilgresande sektorar.

Vær

Ikke nedbør 5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Vinden som har prega regionen den siste tida har roa seg ned. Lite nedbør. Kanskje eit par cm nysnø totalt.

Faretegn

Ingen faretegn observert Såg ikkje ferske skred, men kan ikkje utelukke det pga dårleg sikt. Ein del skredmasser i bratte fjellformasjoner rundt Odda, men usikker på når disse har gått.

Notater

Finn ikkje indikasjon på overflaterim i snøprofil, men ikkje utenkelig at det finnes i skjerma formasjoner mot nord. Redigerer obs heime, men ingenting spes å føye til.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 2 cm nysnø Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Vindpakket hard Tørr Varierende vindpakka hard til mjuk. Avblåst ned på skaren på konvekser. Meir snø i vest og nordvest, men brukande dekningsgrad i dei fleste sektorene. Snøgrensa er lågare i indre del enn i ytre del. Det er også meir snø i indre del enn ytre del.

Snøprofil

14 cm 1F RG 0 mm/0 mm D, 16 cm 4F PP 1 mm/0 mm D Rimlag , 29 cm 1F RG 1 mm/0 mm D, 10 cm 4F-1F DF 1 mm/0 mm D Rimlag Eldre nedføyka delvis nedbrutt nysnølag. , 20 cm 1F RG 1 mm/0 mm To ulike lag av fokksnø, men laga har bunde seg rimelig greitt., 30 cm K MF 0 mm/0 mm M -7 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -5 °C @ 20 cm, -4,4 °C @ 30 cm, -3,7 °C @ 40 cm, -3,2 °C @ 50 cm, -2,6 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 80 cm 3 tester knyttet til snøprofilen Mest truleg smelteformer/is ned mot bakken - ca 50 cm ned.

ObsID: 246569

Hardanger / Kvinnherad

Snø

28.12.2020 kl. 15:31

82 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps

Vær

Ikke nedbør 5,7 °C fra Ø ← 99% skyer

Snødekke

Moderat snøfokk Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 800 moh

ObsID: 246480

Hardanger / SAUDA

Snø

28.12.2020 kl. 12:47

358 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Tommy@NVE
Bilde Av Faretegn
Bilde 2 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 
Bilde Av Faretegn
Bilde 3 av 3 Av:  Faretegn Opphavsrett: 

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Bra med vind i høgda, voksne snøfaner fra toppa med vind fra Ø. Tidvis og stedvis dreg fokkskyer ned liene og ned i skogen.

ObsID: 246467

Hardanger / Ullensvang

Snø

28.12.2020 kl. 11:15

368 moh

Per Magne (Ukjent)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Per Magne

Skredhendelse

28. des 11:16 (+01:00) 2 - Middels Naturlig utløst V-vendt Skredet startet på 366 moh og sluttet på 366 moh I renne eller forsenkning

Skredfarevurdering

3 Betydelig

Vær

Snø 0 °C fra S ↑ 100% skyer Har vært god vind i fjellet de siste døgnet og ein god del snø.

Faretegn

Årets første skred i Midtskreo.

Snødekke

Kraftig snøfokk

ObsID: 246478

Hardanger / SAUDA

Snø

27.12.2020 kl. 14:44

1003 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Uskarpt bilde gjennom kikkerten, men tydelig snøfokk fra Varanuten mot Kufonndalen.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Over mildværsgrensa flyttes snøen av kraftig vind på Varanuten v Sauda skisenter. Sett i kikkert hjemmefra ser det ut som det vind fra SØ/Ø som tar godt i høyden med pålagring i V/NV vendte heng.

ObsID: 246348

Hardanger / SAUDA

Snø

27.12.2020 kl. 11:29

273 moh

Tommy@NVE (*****)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Kommentar:  Kraftig snøfokk høgt til fjells

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Snøfokk over 8-900 moh.

ObsID: 246309

Hardanger / Ullensvang

Snø

27.12.2020 kl. 09:57

981 moh

Fundus (Ukjent)

Vær

1 °C fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Ferske skred Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: Såg flere skavler dom hadde knekt og løst it relativt store flakskred

Skredaktivitet

27. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 3 - Store. Lett å løse ut Noen bratte heng. N. Mellom 900 moh og 700 moh

ObsID: 246307

Hardanger / Kvinnherad

Snø

27.12.2020 kl. 09:31

85 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Retning Ø-SØ. Nysnøgrensa/snøgrensa ligg relativt høgt i Rosendal. Litt lågare om ein beveger seg lenger inn i dalføra, og enda lågare om ein dreg lenger inn i regionen. Det byrjar å verte brukande snømengde i høgda.

Vær

Regn 7 °C 11 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Generelt rolege vindforhold fram til laurdag ettermiddag - vinden auka på frå ettermiddag/kveld og har jobba relativt hardt, spesielt i høgda. Det har også falle ein del nedbør - som snø over7-800 moh. Varierande kor du er i regionen.

Snødekke

30 cm nysnø Nysnøgrense på 800 moh Det har falle om lag 20-30 cm snø siste 24 døgn. Det er varierande kva høgde nysnøgrensa går på - avhengig av kor du er i regionen. I ytre del så må du noko høgare samanlikna med indre del. Basert på vindhastighet så vil eg anta at det går føre seg kraftig snøfokk i høgda.

ObsID: 246289

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2020 kl. 20:00

841 moh

ÅgeMidthun@obskorps (****)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett:  ÅgeMidthun@obskorps Kommentar:  Foto: Glenn Tore Løland

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). Naturlig utløst Noen bratte heng. N, NV. Over 700 moh Turgåar i området sendte bilde/rapport i dag frå tur i går kveld. Naturlig utløyste skred i området. Også skytande sprekker rundt skispor. Antar at det løsnar både mot mildversskaren frå førjulskulden/klarveret, og ikkje minst ved fleire i sjikt i fokksnøen. Snø og pålagring fortsatte utover kvelden i går. Noko mildare ver i dag. Snøgrense har trekt oppover mot 900moh.

ObsID: 246313

Hardanger / Kvinnherad

Snø

26.12.2020 kl. 16:30

81 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Vær

Yr 5 °C 7 m/s fra SØ ↖ 100% skyer Vinden byrjar å auke på. Frå søraust i Rosendal.

ObsID: 246245

Hardanger / Ullensvang

Snø

26.12.2020 kl. 11:26

1289 moh

CatoLeganger@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Sank ca 20-30 cm nedi med skisko.
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  Dårleg sikt.
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  CatoLeganger@obskorps Kommentar:  ECTP 23@60cm Q1. Krystallplata står i laget som kollapsa.

Skredfarevurdering

2 Moderat Relativt stabile forhold, men litt vind i høgda gir pålagring. Ver obs på eldre fokksnøflak som ikkje er heilt stabilisert. Aukande skredfare utover kvelden etter kvart som vinden aukar. Auke i vind fører til ferske nysnøflak mot nord-nordvest. FG2 laurdag og FG3 for sundag. Varslet faregrad er riktig Litt vanskeleg å sjå, men mogleg innslag av rimnåler i overgangen mellom fokksnø og øvste lag av nysnø. Det kan stemme overens med forhold for dannelse av rim i dagane forut, men naturleg nok var det ingen fareteikn til dette då eg var ute pga nysnø som overliggende lag. Får vi obs på det så er det vel ein indikasjon på at det "lever". Rimlaget vil evt. vere relativt utbredt mtp lite vind før snøfallet, men pga relativt milde temp. så må ein moglegvis høgt opp i terrenget for at det skal ver inntakt. Vinden som kjem sundag vil evt. også ta knekken på det der vinden får jobbe og flytte vekk snø. Eg skal ut på obs.tur i løpet av tysdag/onsdag - skal prøve å lokalisere det då - om det er tilfellet.

Skredproblem

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Vanskelig å løse ut 3 - Store N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 900 moh Det kan tenkes at det kan gå str. 2 og 3 skred om laget som ECTP#23@60cm går i brudd. Den andre testen er ikkje spesielt potent og vil truleg gi maks str. 1 skred.

Tester

ECTP23@60cmQ1 Middels Går i brudd i delvis nedbrutt nysnø. Overliggende fokksnøfkak sklir ut.

ECTN15@28cmQ3 God Går i brudd i delvis nedbrutt nysnø. Lite potens i dette laget. Forplanter seg ikkje og smuldrer delvis opp - Q3 brot.

Vær

Snø -1 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Nedbør som snø. Tørr-fuktig. Lite vind, kanskje meir i høgda. Skya til i går ettermiddag, litt snø på kvelden.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Notater

Redigerer obs heime

Skredaktivitet

26. des. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Dårlig sikt gir lite utsikt til ind.heng.

Snødekke

100 cm totalt Ikke snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 700 moh. Snøgrense på 700 moh. Grense for lagdelt snø er på 800 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Tørr Mykje snø tilgjengelig for vindtransport. Varierande mengde, men mellom 10-30 cm - enkelte plasser meir. Det gjeld for alle sektorar som følgje av snøfall under relativt rolige vindforhold. Snøgrensa har trekt seg ned i heile regionen, men i ytre del er det relativt snøfattig under 1000 moh - fylles på i skrivande stund (vind/nedbør). I indre del er det meir snø. Framleis mest snø mot vest og nordvest, men variasjon her også mtp kor du befinner deg i regionen. Samanhengande skiføre i indre del frå ca 700 moh. I ytre del må du noko høgare.

Snøprofil

15 cm F PP 2 mm D, 13 cm 1F RG 0 mm D, 16 cm 4F-1F DF/RG 2 mm D Øvre del, 10 cm 1F RGlr 1 mm D, 17 cm 4F-1F DF 1 mm D Hele laget, 21 cm 1F RG/DF 1 mm D, 17 cm 1F RG/DF 1 mm M, 70 cm P-K MF M -3 °C @ 0 cm, -5,1 °C @ 10 cm, -5,5 °C @ 20 cm, -5,1 °C @ 30 cm, -4,8 °C @ 40 cm, -4,9 °C @ 50 cm, -5 °C @ 60 cm, -4,5 °C @ 80 cm, -3,8 °C @ 100 cm, -3 °C @ 120 cm 2 tester knyttet til snøprofilen Eg kopierte inn profil frå førre dagen. Stort sett det same. Laga har sett seg meir, men framleis litt ustabilt. I større grad 1F hardhet nedover i dekket. Tendenserar til 4F-1F i dei nedføyka laga. Eg grov ikkje heilt til bakken - ca 2 m 20 cm djupne her eg grov. Antakeligvis smeltepakke ned mot bakken. Litt vanskeleg å sjå, men mogleg nokre rimnåler i overgang mellom fokksnø og overliggende nysnø.

ObsID: 246230

Hardanger / SAUDA

Snø

26.12.2020 kl. 09:04

265 moh

Tommy@NVE (*****)

Vær

Snø -1 °C 100% skyer 10 cm nysnø

ObsID: 246154

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org